Publikowane w

październik 2009

Protokół z dnia 12.10.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ lista obecności, stwierdzenie kworum, 2/ zatwierdzenie sprawozdania z 5.09.2009 r., 3/ informacja o spotkaniu z Zarządem TVP S.A. w dniu 8.10.2009 r., 4/ spór zbiorowy, stan aktualny, zadania, PIP, 5/ delegacja do podejmowania uchwał dla prezydium Związku i podpisy (oświadczenie woli), 5a/ […]

Uchwała z dnia 05.10.2009 w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA z dnia 05.10.2010w sprawie rozszerzenia składu  Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd zdecydował, że niżej wymienione osoby: Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań Andrzej Witkowski Przewodniczący […]