Czytaj wpisy w kategorii:

Komunikaty Rzecznika Prasowego

26.11.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że Zarząd Telewizji Polskiej S.A. podjął decyzję o wycofaniu wypowiedzenia o pracę Panu Robertowi Pająkowi, członkowi naszego Związku, którego nazwisko umieszczone było na liście osób przeznaczonych do zwolnień grupowych. Nie jest to jedyna osoba, którą wycofano z listy, ale ponieważ jest On w wyjątkowej sytuacji, pozwalamy sobie na oficjalny komunikat w […]

21.09.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie zwolnień grupowych.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie reprezentatywnych organizacji związkowych z Pracodawcą w sprawie nowego regulaminu zwolnień grupowych. W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczył członek Zarządu TVP S.A. Włodzimierz Ławniczak, dyrektor Biura Zarządu Marian Kubalica oraz przedstawiciele Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nowy projekt regulaminu zwolnień grupowych przewiduje ich redukcję o prawie 2/3 w stosunku do pierwotnie […]

30.06.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym w procesie zwolnien grupowych

W dniu 30.06.2010 odbyło się pierwsze spotkanie związków reprezentatywnych z pracodawcą w procesie zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia pracowników. Strony zaprezentowały swoje opinie na temat zasadności uchwały 462/2010 Zarządu TVP SA.  ZZPT TVP SA Wizja uważa, że nie istnieją przesłanki do zastosowaniach mechanizmów ustawy z dnia 13.03.2003 r. o rozwiązywaniu umów o pracę z przyczyn nie […]

10.06.10 Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie zakończenia rokowań w sporze zbiorowym

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna, ostatnia tura rokowań w procesie sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja, wszczętego pismem Wizja/82/2010.  Na spotkaniu zaakceptowano protokół z posiedzenia w dniu 19.03.2010. Wobec nieosiągnięcia zbliżenia stanowisk strony podpisały protokół rozbieżności.  Zgodnie z ustawą o sporach zbiorowych  przechodzimy do etapu mediacji. W najbliższym czasie (5 dni) strony […]

21.05.2010 Pilny Komunikat Rzecznika Prasowego

Komunikat Rzecznika Prasowego ZZPT TVP SA Wizja z dnia 21.05.2010 W związku z informacjami otrzymywanymi od operatorów, montażystów, charakteryzatorów, realizatorów i dziennikarzy – członków ZZPT TVP SA Wizja że w Agencji Produkcji Telewizyjnej trwają spotkania pracowników z dyrektorem Andrzejem Jeziorkiem, na których są oni informowani o przygotowywanych, natychmiastowych zwolnieniach grupowych w zawodach twórczych, Zarząd ZZPT […]

7.04.2010 Komunikat – przypomnienie tematu sporu zbiorowego

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja przypomina, że jednym z głównych przedmiotów, prowadzonego przez nas, sporu zbiorowego jest: – zaprzestanie przez Pracodawcę korzystania z firm zewnętrznych jako pośredników dla dostarczenia usług w podstawowym zakresie działalności Spółki, a więc w zawodach takich jak np. dziennikarza, realizatora audycji, światła, dźwięku, operatora kamery, operatora obrazu, operatora dźwięku, […]

3.o4.2010 Komunikat dla pracowników nie będących członkami ZZPT TVP SA Wizja

Szanowni Państwo, Związek otrzymał od pracodawcy pismo, z którego wynika, że w przypadku zwolnień, nie będzie respektowana konieczność informowania nas o chęci rozwiązania z konkretną osobą umowy o pracę, jeśli pracodawca nie będzie mieć jasnego potwierdzenia, że dana osoba jest członkiem naszego związku lub związek reprezentuje jej interesy wobec pracodawcy. § 7 Statutu ZZPT TVP […]

27.03.2010 Zmiana negocjatorów

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku w dniu 26.03.2010 podjął uchwałę następującej treści: W związku z zawieszeniem Ziemowita Poniatowskiego w funkcji wiceprzewodniczącego Związku i odwołanie go z grona negocjatorów sporu zbiorowego, jaki Związek prowadzi z pracodawcą, jego miejsce zajmie kolega Krzysztof Cabaj. Pozostały skład negocjatorów pozostaje bez zmian. Mariusz Jeliński Rzecznik […]

26.03.2010 Komunikat w sprawie zawieszenia Janusza Zembrzuskiego w prawach członka zarządu

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej, na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, […]

26.03.2010 Zawieszenie Janusza Zembrzuskiego w prawach członka zarządu Wizji

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej, na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, […]

25.03.2010 Komunikat w sprawie zawieszenia Ziemowita Poniatowskiego w prawach członka zarządu

Komunikat z dnia 25.03.2010 Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej, na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub […]

25.03.2010 Zawieszenie Ziemowita Poniatowskiego w prawach członka zarządu Wizji

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Zarząd Związku na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Beaty Smolińskiej, na podstawie § 27. Statutu ZZPT TVP SA Wizja, który stanowi, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 4/ Komisja Rewizyjna może złożyć do Zarządu Związku wniosek o zawieszenie wykonywania czynności przez członka Zarządu lub członka Związku w przypadku, […]

24.03.2010 Komunikat w sprawie planowanych zwolnień grupowych

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Związek w dniu dzisiejszym wystąpił do Zarządu TVP SA w poniższej sprawie: W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat kolejnych, planowanych zwolnień grupowych w TVP SA ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Zarządu TVP SA z apelem o udzielenie Związkowi odpowiedzi w następujących kwestiach: […]

8.03.2010 Odpowiedź na komunikat NSZZ Solidarność

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja stanowczo protestuje przeciwko oszczerczym stwierdzeniom zawartym w komunikacie, wydanym przez Jarosława Najmołę, przewodniczącego ZZ Solidarność. ZZPT TVP S.A. Wizja nigdy nie postulował, wobec żadnej instancji TVP S.A., obniżenia wynagrodzeń najmniej zarabiającym pracownikom czasowo-premiowym. Związek prowadzi spór zbiorowy z pracodawcą, gdzie jednym z jego przedmiotów jest brak zgody na […]

1.03.2010 Komunikat dla dziennikarzy

KOMUNIKAT DLA DZIENNIKARZY zatrudnionych w systemie honoraryjnym i motywacyjnym w TVP S.A. Na prośbę Związku Zawodowego Dziennikarzy R i TV oraz WIZJI,Pracodawca pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. poinformował, iż w okresie tzw. zwolnień grupowych na stanowiska dziennikarskie – dziennikarzy honoraryjnych oraz motywacyjnych – zostali przyjęci nowi pracownicy. Zgodnie z art. 9 ust. 1 […]

11.02.2010 Komunikat po drugiej turze rokowań w sporze zbiorowym

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA. 1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski. 2. Prezes Orzeł omówił […]

3.02.2010 Komunikat po spotkaniu z Zarządem TVP SA

Informacja Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA Wizja dla Pracowników i Współpracowników TVP SA. 1. W dniu 1.02.2010r. na zaproszenie Prezesa Zarządu TVP SA Romualda Orła odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, działającymi w TVP SA. Z ramienia Zarządu TVP SA w spotkaniu uczestniczyli Prezes Romuald Orzeł oraz wiceprezes Przemysław Tejkowski. 2. Prezes Orzeł omówił […]

1.12.2009 – sprawa „30 dni”

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że – działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań w celu ochrony praw pracowniczych – dostrzega poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. praw pracowniczych przy dokonywaniu zwolnień grupowych. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników […]

13.08.2009 Komunikat o zakończonych rokowaniach

KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH O ZAKOŃCZONYCH W DN. 13.08.2009 ROKOWANIACH W SPORZE ZBIOROWYM W CELU OGRANICZENIA NEGATYWNYCH ZMIAN WARUNKÓW PRACY WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ZAMIARZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W dniu dzisiejszym zakończył się etap rokowań z pracodawcą w sporze zbiorowym przeciwko negatywnym zmianom warunków pracy wyrażających się w zamiarze zwolnień grupowych. Strony nie osiągnęły porozumienia i podpisały protokół […]

13.07.2009 Komunikat po rokowaniach w sporze zbiorowym – zwolnienia grupowe

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA nie podpisał porozumienia z pracodawcą, dotyczącego zwolnień grupowych. Pracodawca nie przedstawił Związkowi dokumentów, z których wynikałaby bezwzględna konieczność ich przeprowadzenia. Ze szczątkowych materiałów, które otrzymaliśmy jednoznacznie wynika, że w sferze produkcji brakuje pracowników etatowych, a nie występuje ich nadmiar. Z tego powodu Związek nie zgadza się […]