Publikowane w

listopad 2013

18.11.2011 Jeśli nie będzie rozmów, odwiesimy akcję strajkową

Warszawa, dn. 18.11.2013 r. L.dz. Wizja/111/2013 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. ZZPTiTMP WIZJA OZ w TVP ze zdumieniem stwierdza brak woli Zarządu TVP do kontynuowania rozmów w sprawie przedstawionych postulatów w Liście otwartym  i wzywa do wyznaczenia daty kolejnego spotkania z Komitetem Strajkowym. Przeciąganie lub niepodjęcie przez Zarząd TVP dalszych rozmów, spowoduje odwieszenie […]

18.11.2013 Kto odpowie za zmarnowane pieniądze?

Warszawa, dn. 18.11.2013 r. L.dz. Wizja/112/2013 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A.   ZZZPTiTMP Wizja OZ w TVP domaga się odpowiedzi na pytanie, ile Spółkę kosztował proces przygotowania i przeprowadzenia zakwestionowanych i nieudanych: przetargu na outsourcing oraz procesu ewaluacji w tym, kosztów zatrudnienia w BZKL dodatkowych osób m.in. Pana Szymona Badury , zakup testów […]

Uchwała nr 103/2013 z dnia 18.11.2013

Uchwała nr 103/2013   Zarządu OZ TVP MZZPTiTMP WIZJA postanawia dodatkowo delegować do pracy w zespołach roboczych w ramach negocjacji układu zbiorowego pracy następujące osoby: 1. Robert Manowski – zespół ds. wynagrodzeń 2. Marek Jędrocha – zespół ds. wynagrodzeń 3. Anna Hałasińska – zespół ds. wynagrodzeń 4. Krzysztof  Buchowicz – zespół ds. wynagrodzeń 5. Marek […]

16.11.2013 Wizja się przekształciła

ZZPT TVP SA Wizja w dniu 16.11.2013r. decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu został przekształcony  z organizacji zakładowej w  ogólnopolski, ponadzakładowy ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW TWÓRCZYCH I TECHNICZNYCH MEDIÓW POLSKICH WIZJA. Oznacza to, że organizacje zakładowe Związku mogą powstawać w innych spółkach medialnych. W ten sposób tworzymy Związek, który może stać się silną organizacją, reprezentującą całe środowisko twórcze […]

Uchwała nr 102/2013 z dnia 08.11.2013

Uchwała nr 102/2013   Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia w trybie natychmiastowym zawiesić w prawach członka Zarządu i przewodniczącego Sekcji Operatorów Pana Witolda Kanię. Powodem zawieszenia jest działanie na szkodę Związku poprzez  podejmowanie działań całkowicie sprzecznych z celami i działaniami ZZPT TVPSA Wizja. Do czasu nowych wyborów funkcję przewodniczącego sekcji będzie pełnił wiceprzewodniczący sekcji. […]

8.11.2013 Zawieszamy akcję strajkową

ZZPT TVP SA Wizja w związku z komunikatem Centrum Informacyjnego TVP informuje, iż zawiesza akcję strajkową. Oczekujemy od Zarządu TVP kontynuowania rozmów i wzywamy do wyznaczenia daty kolejnego spotkania z Komitetem Strajkowym. Przeciąganie lub niepodjęcie przez Zarząd TVP dalszych rozmów, spowoduje odwieszenie akcji strajkowej. Zarząd ZZPT TVP SA Wizja

8.11.2013 NIE BĘDZIE NA RAZIE OUTSOURCINGU

Komunikat Centrum Informacji TVP 8 listopada o godz. 12:00 minął termin rozstrzygnięcia przetargu na outsourcing części zadań i funkcji poza struktury TVP S.A. Jedyna pozostała w procedurze przetargowej spółka Gi Group sp. z o.o. poinformowała o odstąpieniu od przetargu i w związku z tym nie złożyła oferty. W tej sytuacji Zarząd TVP S.A. przeanalizuje zaistniałą […]

7.11.2013 Dziękujemy za poparcie

Szanowni Koledzy, Macie pełne poparcie naszej organizacji. Niestety to co się dzieje w Waszej Spółce, jak by nie patrzeć świadczącej usługi dla wszystkich Polaków, również ma miejsce w Poczcie Polskiej S.A. Zarząd naszej Spółki planuje w przyszłym roku zmniejszenie zatrudnienia o ponad 4 tysiące. Też świadczymy usługi dla wszystkich Polaków. pozdrawiam Zbigniew Warchał Przewodniczący Niezależnego […]

7.11.2013 Komunikat KZ NSZZ Solidarność TVP

Komisja Zakładowa NSZZ  TVP S.A. ul. J. P. Woronicza 17   00-999 Warszawa ( 022 ) 547 88 02; 547 88 20  fax. ( 022 ) 547 67 00 solidarnosc@tvp.pl                                                                        K O M U N I K A T    Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” TVP S.A. weszła w spór zbiorowy z Zarządem TVP S.A. w sprawie wstrzymania […]

2013.11.05 Region Wielkopolska NSZZ Solidarność wspiera działania ZZPT TVP SA Wizja

Czytaj STANOWISKO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGION WIELKOPOLSKA W SPRAWIE DZIAŁAŃ ZZPT TVP SA WIZJA

Uchwała nr 101/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 101/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia ze względu na bardzo trudną sytuację materialną przyznać Agacie Ławniczak-Lobie zapomogę w wysokości     xxxx     płatną w dwóch miesięcznych ratach po     xxxx    .

Uchwała nr 100/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 100/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia zrekompensować koszty przejazdów Mariusza Jelińskiego na posiedzenia zespołu negocjującego zakładowy zbiorowy układ pracy przyznając mu kwotę rekompensaty w wysokości   xxxxx     miesięcznie za te miesiące, w których obraduje zespół z jego udziałem.

Uchwała nr 99/2013 z dnia 04.11.2013

Uchwała nr 99/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA nie wyraża zgody na proponowane przez pracodawcę zmiany w regulaminie wynagradzania, gdyż uważa, że sprawa ta powinna być uregulowana w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

4.11.2013 Stanowisko Prezesa TVP w sprawie postulatów strajkowych

ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 04 listopada 2013 godz. 16:56 Szczegółowe stanowisko pracodawcy wobec postulatów zawartych w Liście Otwartym Komitetu Strajkowego do Prezesa Zarządu TVP opublikowanym 14 października 2013 r. 1. „Natychmiastowe wycofanie się z procesu wyprowadzenia 4 grup zawodowych” Decyzja o outsourcingu części dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików komputerowych jest konieczna w obecnej sytuacji finansowej Spółki, […]