Publikowane w

czerwiec 2014

26.06.2014 Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?

W dniu 26.06.2014r. odbyła się konferencja prasowa w Sejmie RP Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce? DO PUSTYCH KRZESEŁ, DO PIOTRA KRAŚKO Dobro publiczne jest marnotrawione – lekceważycie to! Demokracja zagrożona – sorry, macie inne sprawy. Wołamy o waszą pomoc – udajecie, że nie słyszycie! Prywatna firma, za publiczne pieniądze będzie władała […]

25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r. L.dz. Wizja/75/2014                                                                                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie                                                ul. Jana Pawła Woronicza 17                                                00 – 999 Warszawa                                       Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470  Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy                        Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do […]

25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.  L.dz. Wizja/73/2014   Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej […]

20.06.2014 Panie doktorze Braun prosze wyjaśnić swoje słowa

Warszawa, dn. 20.06.2014 r. L.dz. Wizja/72/2014   Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP stwierdza, iż pracodawca nie realizuje obowiązków art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 23(1) Kodeksu pracy. Pismo BZKL THL-070-76/2014(2248) z dnia 27.05.2014r. zatytułowane ZAWIADOMIENIE O PRZWIDYWANYM […]

19.06.2014 Spotkanie pracowników TVP z LeasingTeam

W dniu 12.06.2014r. w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników TVP z przedstawicielami Leasing Team. Obejrzyj, co mieli do powiedzenia przedstawiciele zarządu LeasingTeam na temat przejęcia pracowników TVP. FIRMA LEASINGTEAM PRÓBUJE OGRANICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA ? W dniu 26.06.2014r. Związek otrzymał pismo z firmy LeasingTeam wzywające do usunięcia z naszej strony relacji ze spotkania przedstawicieli zarządu tej […]

18.06.2014 Piszemy do Ministra Pracy

Warszawa, dn. 18.06.2014 r.  L.dz. Wizja/68a/2014                                                                                                                                                                                                                 Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz                                                            Minister Pracy i Polityki Socjalnej   Szanowny Panie Ministrze,  w nawiązaniu do poprzedniego pisma skierowanego do Pana, przekazujemy Panu Ministrowi komplet naszych wystąpień w sprawie bezprecedensowego, zdaniem ekspertów krajowych i europejskich,  rażąco sprzecznego z prawem pracy i licznymi przepisami innych ustaw, prawa […]

16.06.2014 Żądamy kontroli umowy TVP z LeasingTeam przez PIP

Warszawa, dn. 16.06.2014 r. L.dz. Wizja/68/2014      Pani Iwona Hickiewicz                             Główny Inspektor Pracy Pani Halina Tulim                             Departament Prawny GIP Pani Elżbieta Lipińska                             Okręgowy Inspektor Pracy                                                                                Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  WIZJA zwraca się o przeprowadzenie postępowania kontrolnego, mającego na celu ustalenie czy działania Zarządu TVP SA, polegające na zawarciu umowy z agencją […]

11.06.2014 Wszczynamy spór zbiorowy

Warszawa, dn. 11.06.2014 r. L.dz. Wizja/65/2014                                                                                                                                                                   Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A.  Pani Ewa Ger   Dyrektor BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polski WIZJA OZ TVP, działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  /Dz. U. nr 55 poz.234 z późniejszymi zmianami / […]

5.06.2014 Założymy organizację zakładową w LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014 r.   L.dz. Wizja/64/2014                                                                                                       Zarząd Spółki  LEASING TEAM                                                                                                       ul. Taśmowa7                                                                                                       02-677 Warszawa                      W związku z podpisaniem 26 maja 2014 r. roku przez Zarząd TVP S.A. umowy z Państwa firmą, tj. agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych, stałych pracowników etatowych […]

5.06.2014 Wniosek do NIK o kontrolę umowy TVP z LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014   L.dz. Wizja/63/2014 Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski  Prezes Najwyższej Izby Kontroli 26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików komputerowych i charakteryzatorów  oraz grupy współpracowników wykonujących te […]

4.06.2014 Wniosek o udostępnienie kopii umowy

Warszawa, dn.04.06.2014 r. L.dz. Wizja/62/2014                                                                                                                                                             Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A.  Pani Ewa Ger  Dyrektor BZZL    Wniosek o udostępnienie kopii umowy zawartej przez Telewizję Polską S.A. ze spółką Leasing Team sp. z o.o.                      Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP SA, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o […]