Publikowane w

wrzesień 2013

Uchwała nr 91/2013 z dnia 30.09.2013

Uchwała nr 91/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA  i Główna Komisja Referendalna postanawiają przeprowadzić referendum strajkowe w tych ośrodkach TVP, gdzie dotychczas przeprowadzone było ono jedynie w drodze internetowej i dla realizacji tego celu oddelegowuje jako przewodniczących Oddziałowych Komisji Referendalnych: Katarzynę Kozłowską do Opola Gerarda Sawickiego do Olsztyna Agatę Ławniczak do Gorzowa  

30.09.2013 Frekwencja na godz. 14 – 48,2%

Frekwencja na godz. 14:00   48,2 % DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW! Jesteśmy już blisko celu aby pokazać publicznie, co myślimy o traktowaniu pracowników, jako bezmyślnych niewolników, o zatrudnianiu firm zewnętrznych zamiast etatowych pracowników, o Zarządzie TVP SA i jego sposobach na rzekomą poprawę sytuacji telewizji, o pogardzie wobec wieloletnich współpracowników, którzy dziesiątki lat pracują na umowach śmieciowych. Brakuje […]

Uchwała nr 90/2013 z dnia 28.09.2013

Uchwała nr 90/2013       Zarząd ZZPT TVP WIZJA udziela pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w TVP S.A. następującym osobom :   Bieńkowski Marek Błaszkiewicz Andrzej Borowski Bogdan Dembińska-Nowakowska Urszula Drączkowska Agnieszka Dybowski Jacek Dyląg Paweł Foltyn Leszek Fornal Maciej Hałasińska Anna Hyży – Czołpińska Beata Kalinowska Monika Kania Witold […]

27.09.2013 Frekwencja na godz. 15:00

Panie rzeczniku zapraszamy po informacje do źródła. Dane z oddziałów podane wcześniej są całkowicie, wbrew Pana insynuacjom, prawdziwe. Frekwencja uwzględnia bowiem głosowanie internetowe. Zaś liczba głosów  ZA, PRZECIW czy WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ dotyczy głosowania bezpośredniego, gdyż urna internetowa jest wspólna dla wszystkich. Zanim znów bez zastanowienia będzie Pan nam coś imputować, prosimy się zastanowić. Dane są […]

27.09.2013 Odpowiadamy Prezesowi Juliuszowi Braunowi

Warszawa, dn. 26. 09. 2013 r.   Z.Z.P.T. Wizja Szanowni Państwo, Kilka tygodni temu ogłosili Państwo referendum strajkowe. Państwa decyzję potraktowałem z pełną powagą. Dziś jestem zmuszony stwierdzić, że sprawę o ogromnym znaczeniu i daleko idących konsekwencjach dla Telewizji Polskiej potraktowali Państwo jak nieodpowiedzialną zabawę. Prowadzoną przez Państwa kampanię trudno uznać za zgodną z demokratycznymi […]

Uchwała nr 89/2013 z dnia 26.09.2013

Uchwała nr 89/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 88/2013 z dnia 25.09.2013

Uchwała nr 88/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 87/2013 z dnia 25.09.2013

Uchwała nr 87/2013   Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja postanawia wysłać list do Prezesa TVP SA o poniższej treści:   Szanowny Panie Prezesie,   zachęcał Pan, aby Pracownicy wybrali rozsądnie w referendum strajkowym. Poszliśmy za Pana głosem. Do dziś zagłosowało w referendum strajkowym 44,8 % załogi TVP. To jeszcze o 5,2 % za mało dla […]

25.09.2013 Frekwencja w referendum strajkowym 45,4%

Szanowny Panie Prezesie,  zachęcał Pan, aby Pracownicy wybrali rozsądnie w referendum strajkowym.  Do dziś zagłosowało w referendum strajkowym 45,4 %  załogi TVP. To jeszcze o 4,6 % za mało dla ważności jego wyniku.  Ponieważ uważamy, że Pana – wyrażona listownie – serdeczna zachęta nie została jeszcze w stopniu należytym wypełniona, informujemy o przedłużeniu referendum.  Nie […]

24.09.2013 Komunikat Głównej Komisji Referendalnej

Główna Komisja Referendalna informuje, że frekwencja w głosowaniu referendalnym na godz. 10:00 w dniu dzisiejszym tj. 24.09. 2013 r. wyniosła ok. 44%.  Czekamy na niezdecydowanych  do jutra do godz. 18:00. Głosowanie jest tajne.  Barbara Markowska – Wójcik    Przewodnicząca

Uchwała nr 86/2013 z dnia 23.09.2013

Uchwała nr 86/2013   Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja podjął uchwałę o ponownym przedłużeniu głosowania w referendum w Zakładzie Głównym w Warszawie przy ul. Woronicza 17 do  środy 25.09 2013. Komisja referendalna będzie pracowała od godz. 10.00 do 18.00 w Bloku B przy sali konferencyjnej Biura Reklamy oraz w Bloku G/F 1 piętro przy palarni. […]

2013.09.20 Cząstkowe wyniki

TAI, WOT, TV Biełsat: Frekwencja 50% ZA 170 PRZECIW 10 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 38 NIEWAŻNYCH 3 OTVP Lublin: Frekwencja 50% ZA 17 PRZECIW 2 WSTRZYMAŁO SIĘ 7 OTVP Kraków: Frekwencja 37% ZA 25 PRZECIW 3 WSTRZYMAŁO SIĘ 5 NIEWAŻNYCH 1 OTVP Katowcie: Frekwencja 33% ZA 23 PRZECIW 1 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 OTVP Rzeszów: Frekwencja 81% ZA […]

Uchwała nr 85/2013 z dnia 19.09.2013

  Uchwała nr 85/2013   Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja podjął uchwałę o przedłużeniu głosowania w Zakładzie Głównym w Warszawie przy ul. Woronicza 17 na 20.09 i 23.09. 2013 w godz. 10.00 – 17.00. Powodem decyzji jest danie możliwości głosowania pracownikom nieobecnym w pierwszym terminie, a także niepełna i wymagająca szczegółowej weryfikacji lista pracowników zatrudnionych […]

2013.09.16 Frekwencja w OTVP Wrocław przekroczyła 50%!

ZZPT TVP SA informuje, że Komisje Referendalne w referendum strajkowym w sporze zbiorowym ZZPT TVP SA Wizja z pracodawcą wszczętym w dniu 7.092013r. będą pracować w następujący sposób: 1. Komisja Referendalna Zakładu Głównego – 17.09 blok F, klatka schodowa, piętro 1 przy palarni, – 18.09 blok B, piętro 1 przy sali konferencyjnej Biura Reklamy, – […]

Uchwała nr 84/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 84/2013     Zarząd ZZPT TVP SA Wizja, idąc za głosem pracowników, głosujących w referendum strajkowym, którzy zarzucają Związkowi występowanie jedynie w obronie pracowników twórczych i technicznych, postanawia,  że przedmiot DRUGIEGO, toczącego się sporu zbiorowego Związku z Pracodawcą zostanie rozszerzony o kwestie płacowe pracowników czasowo-premiowych.   Postanawiamy rozszerzyć przedmiot DRUGIEGO sporu zbiorowego wszczętego […]

Uchwała nr 83/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 83/2013    Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja postanawia przychylić się do wniosku Agaty Ławniczak-Loby i przyznać jej kwotę xxxxxxxxxxxx jako rekompensatę kosztów rozmów telefonicznych i przejazdów w sprawach Związku w okresie ostatnich trzech miesięcy.

Uchwała nr 82/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 82/2013      Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja określa skład Głównej Komisji Referendalnej, Komisji Internetowej, Komisji w Zakładzie Głównym na Woronicza i Komisji w Zakładzie na Placu Powstańców. W skład Głównej Komisji Referendalnej wchodzą: Barbara Markowska – Wójcik – przewodnicząca, Jacek Dybowski, Krzysztof Stanisławski, – wiceprzewodniczący, członkowie: Barbara Pawlak, Emilia Zięba, Stanisław Kucharski, […]

Uchwała nr 81/2013 z dnia 10.09.2013

Uchwała nr 81/2013     Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja stwierdza, że ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych otrzymują niżej wymienione  osoby.   Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja:   1.         Markowska-Wójcik Barbara 2.         Dybowski Jacek 3.         Stanisławski Krzysztof 4.         Pawlak Barbara 5.         Kucharski Stanisław 6.         Ławniczak-Loba Agata 7.         Ogrodowska Grażyna 8.         […]

Uchwała nr 80/2013 z dnia 08.09.2013

Uchwała nr 80/2013       W związku z planowanym przeprowadzeniem referendum strajkowego Zarząd ZZPT TVP SA Wizja powołuje  Komisje Referendalne: 1. Główną Komisję Referendalną 2. Komisję Referendalną Zakładu Głównego 3. Komisję Referendalna TAI 4. Komisję Referendalna Głosowania Internetowego 5. Oddziałowe Komisje Referendalne Komisji Referendalnej Zakładu Głównego przewodniczy Stanisław Kucharski. Komisji Referendalnej TAI przewodniczy Krzysztof […]

2013.08.06 Kłamstwa w Poznaniu

We wtorek, 3 września 2013 roku odbyło się spotkanie dyr. Leny Bretes-Dorożały z pracownikami OT w Poznaniu. W trakcie zebrania został m.in. przeczytany list od Prezesa Brauna. Zostało też publicznie wypowiedziane kolejne pomówienie wobec ZZPT”Wizja” – „Cały Zarząd Związku jest na etatach, co daje mu ochronę do 2017 roku. Łatwo jest namawiać innych aby nie […]