2023.11.29 Sukcesja kompetencji

2023.11.08 Regulamin Wynagrodzenia

2023.11.07 Świadczenie świąteczne

2023.10.05 Podwyżka inflacyjna

Walny Zjazd ZZPTiT TVP S.A. Wizja

Walny Zjazd ZZPTiT TVP S.A. Wizja Komunikat

Zarząd Związku zwołuje Walne Zgromadzenie ZZPTiT TVP S.A. Wizja w dniu 02 września 2023 r. o godz. 11.00 I termin i o godz. 11.30 II termin (w przypadku braku kworum w I terminie), które odbędzie się w Warszawie w siedzibie TVP S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17, w sali kinowej blok F

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział wszyscy członkowie Związku, którzy swą wolę, wzięcia w nim udziału, potwierdzą na piśmie na adres mailowy zjazd_warszawa_2023@wizjatvp.pl do dnia 25.08.23r. i odbiorą mandat uczestnika przed jego rozpoczęciem w dniu 02.09.23 r. Członkowie Związku przyjeżdżają na koszt własny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przedstawienie i zatwierdzenie Porządku Obrad

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

8. Określenie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

9. Przeprowadzenie Wyborów do Zarządu

10. Przeprowadzenie Wyborów do Komisji Rewizyjnej

11. Przerwa

12. Podanie wyniku ukonstytuowania się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

13. Dyskusja programowa wraz z ewentualnym przyjęciem uchwał

14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

2023.07.17 Praca zdalna

2023.07.17 Podwyżka inflacyjna

2023.07.12 Komunikat

2023.07.10 Praca zdalna

2023.07.03 Praca zdalna

2023.05.24 Podwyżka inflacyjna

2023.05.19 Podwyżka inflacyjna

2023.05.16 Podwyżka inflacyjna

2023.05.11 Komunikat

2023.04.28 Podwyżka inflacyjna

2023.04.21 Komunikat

Związkowcy w TVP chcą ważnej zmiany w regulaminie

1 tys. zł na Wielkanoc dla pracownika

2023.03.29 Podwyżki

2023.03.21 Praca zdalna

2023.03.08 Pełnosprawne Partnerstwo

2023.03.06 Wymiana oświetlenia

2023.03.06 Świadczenie świąteczne

Wirtualnemedia

01.02.2023 Komunikat

09.01.2023 Podwyżka

15.11.2022 Świadczenie świąteczne

15.11.2022 Premia Motywacyjna

07.04.2022 BHP-upały

30.05.2022 Reg. wynagr.-negocjacje

17.03.2022 Cennik usług prod.

17.03.2022 Podwyżka

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

03.11.2021 Świąteczne świadczenie

05.10.2021 Dzień wolny

20.09.2021 Dzień wolny

06.09.2021 Podwyżki

Odpowiedź na pismo

Pismo Świąteczne świadczenia

2.03.2021 Zakaz Konkurencji

Pismo 24.02.2021

22.02.2021 Covid-19 Testy

23.02.2021 CUP

Pismo 15.02.2021

Pismo 15.02.2021

25.01.2021 Reg. telepracy

25.01.2021 Zakaz Konkurencji

12.01.2021 TAI-COVID-19