Wpisy z tagiem

“sprawozdanie”

Protokół z dnia 27.09.2010

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 27 września 2010 r. Porządek obrad: 1/ przyjęcie protokołu z dnia 30 sierpnia 2010 r., 2/ przyjęcie nowych członków, 3/ wybór przedstawicieli do REM i KMP, 4/ Rada Pracowników – zatwierdzenie kandydatów naszego Związku, 5/ doba pracownicza, 6/ Komisje, 7/ Plac […]

Protokół z dnia 30.08.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 30.o8.2010 r. Przyjęty porządek zebrania: 1/ przyjęcie protokołu z 28.07.2010 r., 2/ Regulamin wyborów do Rady Pracowników, 3/ przyjęcie nowych członków, 4/ sprawa Rady Nadzorczej, 5/ spotkanie z Przewodniczącym KRRiTV, 6/ regulamin głosowania internetowego, 7/ regulamin zasad udzielania pomocy finansowej, 8/ […]

Protokół z dnia 28.07.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dnia 28.07.2010 roku. Porządek Obrad: 1/ zatwierdzenie protokołów z 15.02.2010 r., z 15.03.2010 r., 19.04. 2010 r., 21.06.2010 r. i osobno z dnia 26.02.2010 r. oraz z 17.05.2010 r., 2/ sprawy członkowskie – przyjęci nowych członków, 3/ sprawy finansowe, 4/ wybory do Rady […]

Protokół z dnia 21.06.2010

Protokół z zebrania Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 21.06.2010 r. Porządek obrad: 1/ Przyjęcie nowych członków, 2/ Informacja Kol. Stanisława Kucharskiego o Radzie Pracowniczej, 3/ Informacja o sytuacji na Placu i działaniach PIP, 4/ Informacja o spotkaniu z Kierownictwem Firmy, 5/ Informacja o spotkaniu z dyr. M. Kubalicą – zwolnienia […]

Protokół z dnia 19.04.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 19.04.2010 r. 1/ Podsumowanie aktualnej sytuacji w Spółce, 2/ Zatwierdzenie protokołu z dnia 15.03.2010 r., 3/ Podsumowanie głosowań internetowych, 4/ Spotkanie z Panem B. Szwedo, 5/ Lista „56”, 6/ Kategoryzacja 7/ Pisma z klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”, 8/ Pismo A. Błaszkiewicza do […]

Protokół z dnia 15.03.2010

Przyjęto następujący porządek zebrania: 1/ Sytuacja twórców, 2/ Rozliczenia wynagrodzeń za badania okresowe i szkolenia bhp, 3/ Oświadczenia abonamentowe, 4/ AI – pismo autorstwa J.Tyszlera, 5/ Spór zbiorowy, 6/ Operatorzy kamer, 7/ Przyjęcie nowych członków, 8/ Oświadczenie Solidarności, 9/ Oddzialy terenowe, 10/ Wolne wnioski: – strona Wizji, Koło „Woronicza”. CZYTAJ ROTOKÓŁ 15.03.2010

Protokół z dnia 24.02.2010

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Porządek zebrania: 1/ Omówienie przebiegu negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2009 rok, 2/ Omówienie postanowień uchwały Zarządu Spółki Nr 81/2009 z dnia 27.01.2009 r. dotyczącej likwidacji Ośrodka Opieki Zdrowotnej, 3/ Odpowiedź do Dyrektora M. […]

Protokół z dnia 15.02.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ sprawy członkowskie, 2/ przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Związku w dniu 18 stycznia 2010 roku, 3/ „konflikt”, sprostowanie komunikatu wysłanego przez Z. Poniatowskiego, 4/ dziennikarze 5/ oddziały, zwalnianie dyrektorów, 6/ informacja Jana Tyszlera na temat AI, 7/ umowa z M. Mrzygłodem, 8/ […]

Protokół z dnia 18.01.2010

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ przyjęcie protokółu z zebrania Zarządu Związku w dniu 7 grudnia 2009 r., 2/ pismo do ministra Michała Boniego, 3/ pismo do RPO Janusza Kochanowskiego, 4/ pismo do Ministra Skarbu, 5/ spór zbiorowy, 6/ sytuacja oddziałów – pismo do Prezesa Zarządu TVP S.A., […]

Protokół z dnia 13.01.2010

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu – red. Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie. Porządek zebrania: • Omówienie sytuacji pracowników i współpracowników w oddziale TVP w Bydgoszczy • Pismo do Zarządu w sprawie tzw. komisji standaryzacji i pilnej potrzebie opracowania raportu nt. systemu producenckiego i zasad wynagradzania osób zatrudnianych w […]

Protokół z dnia 7.12.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ stwierdzenie kworum 2/ przyjęcie protokołów z 12.10. i 9.11. 2009 r. 3/ omówienie sytuacji zwolnień grupowych, 4/ lista „56” osób chronionych, śmierć A. Malejko, 5/ sprawy członkowskie, 6/ pismo „operatorów kamer”, 7/ wolne wnioski, 8/ podsumowanie „czasu pracy”, 9/ PIP w sprawie […]

Protokół z dnia 9.11.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ stwierdzenie kworum, 2/ sprawozdanie z zebrania Zarządu Zwiazku z dnia 12.10.2009 r., 3/ sprawozdanie ze spotkania GIP, 4/ sprawozdanie z III konferencji Rad Programowych, 5/ sytuacja w TVP S.A. i stanowisko Związku, 6/ sprawa Malejki, 7/ obrona zwalnianych: – K. Zimowski, – […]

Protokół z dnia 12.10.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik przedstawiła następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ lista obecności, stwierdzenie kworum, 2/ zatwierdzenie sprawozdania z 5.09.2009 r., 3/ informacja o spotkaniu z Zarządem TVP S.A. w dniu 8.10.2009 r., 4/ spór zbiorowy, stan aktualny, zadania, PIP, 5/ delegacja do podejmowania uchwał dla prezydium Związku i podpisy (oświadczenie woli), 5a/ […]

Protokół z dnia 23.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku, uczestniczyło 11 osób w tym 9 obecnych. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 2. Zatwierdzenie Zarządu Koła Wizji w Rzeszowie, 3. Zatwierdzenie terminu wyboru władz Sekcji Dziennikarzy, 4. Zatwierdzenie działań Związku Wizja dotyczących planowanych zwolnień grupowych, 5. Osada […]

Protokół z dnia 13.07.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu, Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad: 1. zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego posiedzenia Zarządu 2. przyjęcie w szeregi Związku nowych członków 3. tzw. „naciski w sprawie Kuczyńskiej” 4. pismo do Państwowej Inspekcji Pracy 5. wnioski po spotkaniu przedstawicieli Związku z dyr. Sysko-Romańczuk 6. wybory w sekcji dziennikarzy 7. […]

Protokół z dnia 24.06.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku zaproponowała następujący porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty: 1/ stwierdzenie kworum 2/ zatwierdzenie protokołu z poprzedniego prezydium Zarządu 3/ zatwierdzenie nowych Koł i Sekcji Związku 4/ Sprawy członkowskie, 5/ Nowy Regulamin organizacyjny Agencji Informacji 6/ Informacja o spotkaniu z dyr. APT Markiem Pasiutą 7/ Wolne wnioski. […]

Protokół z dnia 12.05.2009

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku red. Barbara-Markowska –Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania: 1/ Zatwierdzenie uwag do porządku obrad, 2/ Informacja Stanisława Kucharskiego, skarbnika Związku o stanie przygotowań materiałów dla delegatów, 3/ Zatwierdzenie menu, 4/ Omówienie przypadków członków Związku, którzy nie zgłosiły swojego udziału w Zjeździe w wyznaczonym terminie, CZYTAJ PROTOKÓŁ 12.05.2009