Publikowane w

grudzień 2009

Zwolnienia grupowe 2009

Proces zwolnień grupowych został rozpoczęty przez pracodawcę uchwałą Zarządu TVP SA nr 453/2009 z dnia 16.07.2009 roku. Pracodawca „kierując się planem ekonomiczno-finansowym na rok 2009 i prognozą na rok 2010, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne (…)” zaplanował ” obniżenie poziomu zatrudnienia o 11,14 %” czyli ok. 487 etatów, „jako niezbędny element strategii zmniejszania kosztów we […]

Uchwała z dnia 07.12.2009 o reprezentacji Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”

Uchwała Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA z dnia 07.12.2009 o reprezentacji Zarządu ZZPT TVP SA WIZJA Zarząd zdecydował, że jest reprezentowany przez Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących. Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu. Szczepan Adamiuk Andrzej Błaszkiewicz Wiesław Byczot Andrzej Ciszewski Jacek Dybowski Paweł Dyląg Leszeka Foltyn Janusz Głowacz Mariusz Jeliński Hanna […]

Protokół z dnia 7.12.2009

Przewodnicząca Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie: 1/ stwierdzenie kworum 2/ przyjęcie protokołów z 12.10. i 9.11. 2009 r. 3/ omówienie sytuacji zwolnień grupowych, 4/ lista „56” osób chronionych, śmierć A. Malejko, 5/ sprawy członkowskie, 6/ pismo „operatorów kamer”, 7/ wolne wnioski, 8/ podsumowanie „czasu pracy”, 9/ PIP w sprawie […]

1.12.2009 – sprawa „30 dni”

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja informuje, że – działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań w celu ochrony praw pracowniczych – dostrzega poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. praw pracowniczych przy dokonywaniu zwolnień grupowych. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników […]