Publikowane w

czerwiec 2012

26.06.2012 Zdjęli, by delegować?

Gratulujemy Barbarze Markowskiej delegowania, jako przedstawiciela TVP, do Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, organu opiniodawczego i doradczego Ministra Zdrowia. Poprzednim członkiem Rady był dr Juliusz Braun. Red. B. Markowska jest pionierką w popularyzacji programów nt. nadwagi i otyłości. Przez 16 lat realizowała własne audycje – instytucje „Kwadrans na kawę”, a potem „Schudnij” . […]

25.06.2012 Telekurier dalej w Poznaniu

ZZPT TVP SA Wizja z zadowoleniem przyjął pozytywną reakcję Prezesa Mariana Zalewskiego na protestacyjne pismo Związku dotyczące pozbawienia OTVP SA w Poznaniu programu „Telekurier”. W ubiegłym tygodniu kierownictwo TVP Info podjęło  niezrozumiałą decyzję, aby odebrać poznańskiej telewizji program, który wymyśliła i produkuje od 12 lat. „Telekurier” – magazyn reporterów z całego kraju, od samego początku zawsze znajdował się w czołówce oglądalności […]

Uchwała nr 27/2012 z dnia 19.06.2012

Uchwała nr 27/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

13.06.2012 Odpowiedź Pełnomocnika

… Nie zgadzam się z twierdzeniem, że nie zostały przekazane Związkowi dane dotyczące umów cywilnoprawnych. Przy piśmie l.dz. THK/1463/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. przekazano informacje o ilości zawartych umów  cywilnoprawnych w grudniu 2011 i w styczniu 2012 dla zobrazowania skali zjawiska. Wyjaśniono w tym piśmie dlaczego danych wnioskowanych przez Związek pracodawca nie jest […]

Uchwała nr 26/2012 z dnia 14.06.2012

Uchwała nr 26/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

8.06.2012 Czy spór zbiorowy zerwany?

Warszawa, dn. 8.06.2012 r. L.dz. Wizja/70/2012 Pan  Karol Pękul Z-ca Dyrektora BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja w odpowiedzi na pismo THK/2282/2012 z dnia 4.06.2012r. uprzejmie informuje, że w piśmie Wizja/54/2012 przekazał aktualne dane o składzie zespołu negocjatorów Związku w prowadzonym sporze zbiorowym. Zgodnie z Pana życzeniem dodatkowo podaliśmy uchwały, na podstawie których powołani […]

Uchwała nr 23/2012 z dnia 04.06.2012

Uchwała nr 23/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zwalnia z opłat członkowskich emerytów i rencistów będących członkami WIZJI.

Uchwała nr 21/2012 z dnia 01.06.2012

Uchwała nr 21/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.