1. Zarząd

ZARZĄD GŁÓWNY

Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca Zarządu Głównego Związku

Krzysztof Stanisławski
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku

Marek Bieńkowski
Wiceprzewodniczący Zarzadu Głównego

Wiesław Byczot
Członek Zarządu, skarbnik

Witold Wojciechowski
Członek Zarządu, sekretarz

Roman Kubiatowski
Członek Zarządu

Radosław Sęp
Członek Zarządu

Bogusław Bock
Członek Zarządu