Publikowane w

lipiec 2014

10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne

W odpowiedzi Prezesowi TVP SA: Z przykrością stwierdzamy, że Pana kolejne wystąpienie dezawuuje podejmowane przez ZZPTiTMP Wizja działania, które są ustawowymi kompetencjami związku zawodowego, służą ochronie praw pracowniczych, a podejmowane są zgodnie z posiadaną przez Związek wiedzą.  Niestety, jeśli ta wiedza jest w jakimś aspekcie niepełna, to dzieje się to wyłącznie za Pana przyczyną jako, […]

2014.07.09 Minister Pracy i Polityki Społecznej ma wątpliwości prawne co do wyprowadzenia 4 grup zawodowych

         

7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi

Warszawa, dn. 7.07.2014 r. L.dz. Wizja/81/2014 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL   ZZPTiTMP Wizja stwierdza, że odpowiedź pracodawcy THK-0750-76/2014(2248) na pismo Związku Wizja/72/2014 nie wyczerpuje żądanych przez nas wyjaśnień. Zwracamy zatem się o dodatkowe informacje. W punkcie II pracodawca stwierdza, że wypowiedź Prezesa J. Brauna w trakcie 57 […]

2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam

L.dz. Wizja/80-2/2014 Rada Nadzorcza TVP SA Zarząd TVP SA Zarząd LeasingTeam Sp. z o.o. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA żąda natychmiastowego, swobodnego udostępnienia osobom wyprowadzonym z TVP do LeasingTeam propozycji regulaminu wynagradzania i propozycji regulaminu pracy. Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w Zakładzie Głównym i Oddziałach TVP, kiedy tzw. koordynatorzy z […]

1.07.2014 Walny Zjazd wybrał Zarząd Organizacji Zakładowej w LeasingTeam

Zarząd ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu 1 lipca 2014r. odbył się Walny Zjazd Organizacji Zakładowej Związku w LeasingTeam. Walny Zjazd podjął uchwałę o wyborze tymczasowego Zarządu Organizacji Zakładowej w LeasingTeam. W jego skład weszli: 1. Barbara Pawlak 2. Agata Ławniczak-Loba 3. Grażyna Ogrodowska 4. Anna Tomczyk 5. Andrzej Błaszkiewicz 6. Urszula Dembińska-Nowakowska 7. Agnieszka […]

1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

  Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”   Warszawa, 1 lipca 2014 r.   Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę […]