Czytaj wpisy w kategorii:

!!! Usunięcie 4 grup zawodowych

10.04.2017 Sąd uchylił się od merytorycznego rozpoznania sprawy

ZZPTiTMP Wizja informuje, że sąd oddalił pozew związku o uznanie umowy na wyprowadzenie czterech grup pracowników twórczych z TVP do LT bez merytorycznego rozpoznania. Sąd uznał, że związek miał interes do wystąpienia z pozwem, gdyż działał w obronie praw pracowniczych. Jednocześnie stwierdził, że nie mógł rozpoznać sprawy merytorycznie i rozstrzygnąć o ważności bądź nieważności umowy, […]

27.03.2017 Wyrok

ZZPTiTMP Wizja nformuje, że w sprawie prowadzonej przez Związek przeciwko TVP i LT o ustalenie nieważności umowy na wyprowadzenie czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT sąd wyda wyrok w dniu 10 kwietnia o godz. 15.15. Sąd postanowił, że zgromadzone dowody w postaci dokumentów są wystarczające do rozstrzygnięcia i przeprowadzenie żadnych dodatkowych dowodów […]

25.10.2016 Informacja o stanie procesu cywilnego

W dniu 22 czerwca 2016 r SO oddalił wnioski Leasingteam i TVP o odrzucenie pozwu. TVP złożyła po terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 22 czerwca 2016r. oddalającego wnioski o odrzucenie pozwu. TVP złożyła także wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Sąd oddalił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia […]

22.02.2016 Leasingteam zwalnia ostatnich 88 pracowników TVP

W dniu 22 lutego 2016r. odbyło się spotkanie zarządu spółki LeasingTeam ze związkami zawodowymi, którego tematem były planowane zwolnienia grupowe osób, które pozostały jeszcze w tej spółce, po rzekomym ich przeniesieniu na podstawie umowy zawartej między TVP a LT w czerwcu 2014r. Przedstawiciele zarządu LT stwierdzili jednoznacznie, że jedynym powodem przeprowadzenia planowanych zwolnień grupowych jest zakończenie dwuletniej umowy z TVP, […]

20.12.2015 INFORMACJA PRAWNA DLA „PRZENIESIONYCH” PRACOWNIKOW TVP, PO DECYZJI ZUS

Poniższa informacja została przygotowana  przez prawnika warszawskiej  kancelarii „Regulus” mecenasa Łukasza Panasiuka. Publikujemy ten tekst, za zgodą kancelarii, ponieważ może ułatwić Państwu podjęcie decyzji i odnalezienie się w obecnej sytuacji. Jeżeli będą potrzebne bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt z nami. Zarząd  ZZPTiT MP „Wizja” INFORMACJA  DLA  PRACOWNIKÓW  Zaznaczam, że nie jest to wiążąca porada […]

5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób

Z PROTOKOŁU POKONTROLNEGO ZUS: Zebrany i wykazany materiał dowodowy wskazuje, że przekazanie pracowników TVP SA do LeasingTeam sp .z oo nie odbyło się w trybie art 23 (1) Kodeksu pracy, ponieważ pracownicy przeniesieni do LeasingTeam sp. z oo: – nadal pracowali w tym samym miejscu i według tych samych zasad – pracowali na tych samych […]

2.09.2015 ZUS: outsourcing w TVP ma charakter pozorny

ZZPTiTMP Wizja przypomina, że na nasz wniosek została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w TVP i LT, dotycząca umowy zawartej między TVP a Leasingteam na rzekome przejęcie części przedsiębiorstwa TVP przez LT, polegające na wyprowadzeniu z TVP czterech grup zawodowych pracowników twórczych. Z wiarygodnych źródeł w TVP uzyskaliśmy informację, iż do Zarządu Telewizji Polskiej […]

4.08.2015 Wizja wita z zadowoleniem deklaracje Prezesa Janusz Daszczyńskiego

Szanowny Panie Prezesie, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja przyjmuje z zadowoleniem, ale przede wszystkim z ogromną nadzieją, słowa Pana Prezesa o „nowym otwarciu w relacjach między pracodawcą a działającymi w TVP organizacjami związkowymi„. Są one dla nas szczególnie istotne ze względu na ostatni, kilkuletni okres całkowitego braku dialogu społecznego w TVP. […]

2.02.2015 Prezes Janusz Daszczyński odpowiedział na LIST OTWARTY ZZ Wizja

Od: Daszczyński, Janusz <Janusz.Daszczynski@tvp.pl> Data: 31 lipca 2015 16:54:29 CEST Do: „Dybowski, Jacek” <Jacek.Dybowski@tvp.pl> Temat: Odp: ZZPTiTMP Wizja odpowiada Panu Prezesowi Daszczyńskiemu – LIST OTWARTY Szanowny Panie Przewodniczący, Dziękuję, że podzielił się Pan ze mną opinią Związku dotyczącą procesu outsourcingu. Przygotowując się do objęcia funkcji Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej zapoznałem się – na tyle, na […]

30.07.2015 Wizja odpowiada na list Prezesa Daszczyńskiego do Pracowników i Współpracowników

Szanowny Panie Prezesie, odnosząc się do Listu Pana Prezesa do Pracowników i Współpracowników TVP ośmielamy się zauważyć: Zapewne, przygotowując się do konkursu na stanowisko Prezesa TVP SA, zapoznał się Pan dokładnie z programem tzw. outsourcingu, w ramach którego pański poprzednik, Juliusz Braun, przeniósł do agencji pośrednictwa pracy tymczasowej LeasingTeam aż 411 twórców telewizyjnych. Rzekome przeniesienie […]

22.07.2015 POPRZYJ PROTEST

POD TYM LINKIEM MOŻNA PODPISAĆ http://www.petycjeonline.com/protest_przeciwko_zwolnieniu_red_agaty_awniczak PROTEST PRZECIWKO ZWOLNIENIU RED. AGATY ŁAWNICZAK My, niżej podpisani,      stanowczo protestujemy przeciwko dyscyplinarnemu zwolnieniu z pracy Agaty Ławniczak-Loba – przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Organizacji Zakładowej w LeasingTeam Sp. z o.o. Agata Ławniczak jest dziennikarką o wszechstronnym dorobku, autorką m.in. słuchowisk, montaży poetyckich, filmów […]

22.07.2015 Protest Zarządu Głównego Związku Zawodowego Dziennikarzy

ZWIĄZEK ZAWODOWY DZIENNIKARZY ZARZĄD GŁÓWNY ul.Taczanowskiego 24 60-147 POZNAŃ tel. 501 448281 __________________________________________________________________   Poznań dn. 20 lipca 2015 r. Szanowni Państwo Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam LeasingTeam Sp. z o. o. Marynarska Business Park ul. Taśmowa 7, Budynek C 02-677 Warszawa Protest Zarząd Główny […]

13.07.2015 LeasingTeam znów próbuje zwolnić dyscyplinarnie Przewodniczącą OZ LT ZZPTiTMP Wizja

                                                                                                                                                                              Warszawa, dn. 13.07.2015 r. L.dz. Wizja/ZG/20/2015 Sz.P. Maciej Maciejewski    Prezes Zarządu LeasingTeam Sz.P. Andżelika Majewska  Członek Zarządu LeasingTeam Sz.P. Lucyna Chrzanowska Członek Zarządu LeasingTeam   Zarząd Główny ZZPTiTMP Wizja stanowczo protestuje wobec kolejnej próby dyscyplinarnego zwolnienia Wiceprzewodniczącej ZG ZZPTiTMP Wizja, Przewodniczącej OZ LT ZZPTiTMP Wizja, red. Agaty Ławniczak-Loby. Działania Zarządu LT, w ocenie […]

24.06.2015 Komunikat procesowy

OZ LT ZZPTiTMP Wizja informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w  Warszawie, w sprawie przeciwko TVP i LT o uznanie umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych z TVP za nieważną, oddalił wniosek Związku o zabezpieczenie powództwa. Sąd uznał, że Związek może występować, jako powód, nie mając pełnomocnictw pracowników. Zatem zabezpieczenie powództwa w postaci, o […]

23.06.2015 Posiedzenie sądu

W dniu 24.06.2015 odbędzie się kolejne posiedzenie sądu w sprawie przeciwko LeasingTeam i TVP. Sąd po zapoznaniu się z odpowiedzią związku na stanowisko TVP odnośnie wniosków, w tym wniosku o zabezpieczenie powództwa, wyda postanowienie. Zostanie też wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Posiedzenie sądu zostało wyznaczone na godzinę 15.15. Zarząd  OZ LT ZZPTiTMP Wizja

29.05.2015 Sąd wyznaczył pierwsze posiedzenie

OZ LT ZZPTiTMP Wizja informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie na pierwszym posiedzeniu – w sprawie przeciwko TVP i LT o uznanie umowy na wyprowadzenie 4 grup zawodowych z TVP za nieważną – w dniu 17.06 o godz. 11:30 – zajmie się rozpatrzeniem zgłoszonych przez Związek wniosków, w tym wniosku o zabezpieczenie powództwa. TVP i LT […]

22.05.2015 LeasingTeam próbuje zwolnić dyscyplinarnie Agatę Ławniczak Wiceprzewodniczącą OZ LT ZZPTiTMP Wizja

Czytaj pismo LeasingTeam – konsultacja zwolnienia dyscyplinarnego Agaty  Ławniczak       Szanowna Pani   Adżelika Majewska Członek Zarządu   LeasingTeam sp. z o.o.   Odpowiedź na zawiadomienie o konsultacjach z dnia 20 maja 2015 roku Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z […]

25.04.5015 DLACZEGO PAN MILCZY REDAKTORZE KRAŚKO ?

OZ LT ZZPTiTMP Wizja poleca Państwu zapoznanie się z materiałem TVN 24 o AFERZE OUTSOURCINGOWEj Miliony na out-cie W tym przypadku popularny dziś outsourcing został – zdaniem prokuratury – wykorzystany do wyłudzania pieniędzy – mówią autorzy materiału. W materiale przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdza wyraźnie, że kiedy outsourcowani pracownicy dalej pracują dla tego samego pracodawcy, […]

21.04.2015 Konferencja prasowa

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA zaprasza na konferencję prasową, na której zostanie przedstawiony mechanizm, jaki zastosowano do upokorzenia i poniżenia twórców Telewizji Polskiej, pozbawiając ich bezprawnie statusu zawodowego dziennikarza! Odsłonimy kulisy tej operacji. Konferencja odbędzie się   w piątek, 24 kwietnia 2015 o godz. 14.00 W Centrum Prasowym PAP, ul. Bracka […]

16..04.2015 O co chodzi Andżelice Majewskiej z zarządu LeasingTeam?

      Pan Maciej Majewski Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa   Stanowisko w sprawie zamiaru rozwiązania umów o pracę w ramach procedury zwolnień grupowych oraz zmiany warunków pracy i wynagradzania Działając w imieniu i na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku […]