Publikowane w

sierpień 2009

Uchwała z dnia 31.08.2009

Uchwała z dnia 31.08.2009 Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA z dniem 31.08.2009 postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA 7 osób, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie. Lista nazwisk znajduje się w osobnym protokole.

Uchwała z dnia 29.08.2009

U C H W A Ł A Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 29 sierpnia 2009 r. W dniu 29.08.2009 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników TVP S.A. Wizja w głosowaniu elektronicznym uchwala: 1. Następujące osoby uzyskują dodatkowo w stosunku do Uchwały z dnia 15.08.2009 prawo do reprezentowania Związku wobec pracodawcy w sprawach […]

Uchwała z dnia 15.08.2009

Uchwała w sprawie rozszerzenia składu Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA” Zgodnie ze Statutem Związku: (§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.) Zarząd jednogłośnie zdecydował o włączeniu w swój skład następujących osób: Agata Ławniczak-Loba Przewodnicząca Koła Poznań Andrzej Witkowski Przewodniczący Sekcji Dziennikarzy zostają przyjęte w skład […]

13.08.2009 Komunikat o zakończonych rokowaniach

KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH O ZAKOŃCZONYCH W DN. 13.08.2009 ROKOWANIACH W SPORZE ZBIOROWYM W CELU OGRANICZENIA NEGATYWNYCH ZMIAN WARUNKÓW PRACY WYRAŻAJĄCYCH SIĘ W ZAMIARZE ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W dniu dzisiejszym zakończył się etap rokowań z pracodawcą w sporze zbiorowym przeciwko negatywnym zmianom warunków pracy wyrażających się w zamiarze zwolnień grupowych. Strony nie osiągnęły porozumienia i podpisały protokół […]

Uchwała z dnia 13.08.2009

U C H W A Ł A Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 13 sierpnia 2009 r. Na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Zarząd Związku Zawodowego WIZJA podczas głosowania elektronicznego w dniu 13 sierpnia 2009 r. podjął uchwałę o reprezentowaniu wobec pracodawcy w sprawach z zakresu […]

Uchwała z dnia 5.08.2009

U C H W A Ł A Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. WIZJA z dnia 5 sierpnia 2009 r. Na podstawie Art. 32 Ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę o wskazaniu liczby oraz nazwisk osób podlegających ochronie. […]