Czytaj wpisy w kategorii:

2014

19.12.2014 Idziemy do sądu

ZZPTiTMP Wizja informuje, że po rozważeniu i merytorycznej analizie wszelkich możliwych działań procesowych, zmierzających do wykazania, że nie doszło do przejęcia części Telewizji Polskiej SA przez LeasingTeam sp. z oo na podstawie art 23′ Kodeksu pracy, w postaci wyprowadzenia z TVP czterech grup pracowników twórczych, Zarząd Główny Związku podjął decyzję o powierzeniu prowadzenia sprawy przed […]

25.11.2014 Panie Prezesie proces rzekomego przejęcia oceni sąd…

Odpowiedź na list prezesa Juliusza Brauna do Pracowników i Współpracowników TVP Szanowni Państwo, Związek Zawodowy Pracowników Twórczych Mediów Polskich „Wizja” już prawie półtora roku zwraca uwagę na zagrożenia dla pracowników spółki Telewizja Polska S.A., wynikające z decyzji o tzw. „outsourcingu” części z nich do zewnętrznej firmy. Jako uczestnicy tego procesu nie podzielamy opinii Pana Prezesa […]

5.11.2014 Po kontroli PIP…

ZZPTiTMP Wizja informuje, że otrzymał odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na skargę Związku, dotyczącą pozorności umowy między TVP a LesingTeam na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia 4 grup zawodowych pracowników twórczych Telewizji Polskiej. Inspektorzy PIP stwierdzają, iż „rodzą się wątpliwości„, co do powyższej umowy.  Jednocześnie PIP zawiadamia, że po przeprowadzeniu kontroli nie może jednoznacznie potwierdzić […]

13.09.2014 Komunikat po obradach Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów

W dniu 12.09.2014r. odbyły się Nadzwyczajne Walne Zjazdy Organizacji Zakładowych w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja. Przedmiotem obrad Zjazdów było wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych, na podstawie propozycji przygotowanej przez kancelarię prawną . Drugim tematem obrad Zjazdów było […]

12.09.2014 Nadzwyczajne podjęły decyzję

Nadzwyczajne Walne Zjazdy organizacji zakładowych ZZPTiTMP Wizja w TVP oraz LT podjęły w dniu dzisiejszym decyzję o wejściu Związku Zawodowego Wizja na drogę sądową przeciwko TVP SA oraz LeasingTeam sp. z o.o. o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT. Tego jeszcze […]

1.09.2014 Nadzwyczajne Walne Zjazdy OZ w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja

Zarząd Główny ZZPTiTMP  Wizja przypomina, że zwołane zostały Nadzwyczajne Walne Zjazdy obu Organizacji Zakładowych (w TVP i LT). Przedmiotem obrad Zjazdów będzie wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych. Drugim tematem obrad Zjazdów będzie ewentualne przyjęcie uchwały o sposobie finansowania […]

14.08.2014 Uderz w stół…

UDERZ W STÓŁ, A NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ! DOTYCZY 12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął… Trudno orzec, co bardziej ośmiesza i kompromituje Centrum Informacyjne TVP, które wypowiada się w imieniu dr Juliusza Brauna – czy to, że staje w obronie Leasing Team, czy to, że manipuluje przekazem i […]

12.08.2014 Jak TVP udaje, że przeniosła część przedsiębiorstwa, a LeasingTeam – że ją przejął…

Oto kolejny dowód na fakt pozorności umowy zawartej międzyTVP a LT, dotyczącej rzekomego przejęcia części przedsiębiorstwa. Jest to stenogram nagrania rozmowy przeprowadzonej przez byłych pracowników TVP, a obecnie przeniesionych do Leasing Team, z tzw. koordynatorem z ramienia LT w jednej z jednostek organizacyjnych TVP. Rozmowa dotyczyła organizacji pracy i zasad zlecania materiałów dziennikarskich do realizacji […]

10.07.2014 Outsourcing ma wady prawne

W odpowiedzi Prezesowi TVP SA: Z przykrością stwierdzamy, że Pana kolejne wystąpienie dezawuuje podejmowane przez ZZPTiTMP Wizja działania, które są ustawowymi kompetencjami związku zawodowego, służą ochronie praw pracowniczych, a podejmowane są zgodnie z posiadaną przez Związek wiedzą.  Niestety, jeśli ta wiedza jest w jakimś aspekcie niepełna, to dzieje się to wyłącznie za Pana przyczyną jako, […]

2014.07.09 Minister Pracy i Polityki Społecznej ma wątpliwości prawne co do wyprowadzenia 4 grup zawodowych

         

7.07.2014 Panie Prezesie dalej nie rozumieny Pana wypowiedzi

Warszawa, dn. 7.07.2014 r. L.dz. Wizja/81/2014 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL   ZZPTiTMP Wizja stwierdza, że odpowiedź pracodawcy THK-0750-76/2014(2248) na pismo Związku Wizja/72/2014 nie wyczerpuje żądanych przez nas wyjaśnień. Zwracamy zatem się o dodatkowe informacje. W punkcie II pracodawca stwierdza, że wypowiedź Prezesa J. Brauna w trakcie 57 […]

2.07.2014 Żądamy negocjacji regulaminów w LeasingTeam

L.dz. Wizja/80-2/2014 Rada Nadzorcza TVP SA Zarząd TVP SA Zarząd LeasingTeam Sp. z o.o. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA żąda natychmiastowego, swobodnego udostępnienia osobom wyprowadzonym z TVP do LeasingTeam propozycji regulaminu wynagradzania i propozycji regulaminu pracy. Sytuacja, jaka ma obecnie miejsce w Zakładzie Głównym i Oddziałach TVP, kiedy tzw. koordynatorzy z […]

1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

  Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”   Warszawa, 1 lipca 2014 r.   Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę […]

25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r. L.dz. Wizja/75/2014                                                                                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie                                                ul. Jana Pawła Woronicza 17                                                00 – 999 Warszawa                                       Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470  Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy                        Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do […]

25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.  L.dz. Wizja/73/2014   Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej […]

20.06.2014 Panie doktorze Braun prosze wyjaśnić swoje słowa

Warszawa, dn. 20.06.2014 r. L.dz. Wizja/72/2014   Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP stwierdza, iż pracodawca nie realizuje obowiązków art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 23(1) Kodeksu pracy. Pismo BZKL THL-070-76/2014(2248) z dnia 27.05.2014r. zatytułowane ZAWIADOMIENIE O PRZWIDYWANYM […]

19.06.2014 Spotkanie pracowników TVP z LeasingTeam

W dniu 12.06.2014r. w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników TVP z przedstawicielami Leasing Team. Obejrzyj, co mieli do powiedzenia przedstawiciele zarządu LeasingTeam na temat przejęcia pracowników TVP. FIRMA LEASINGTEAM PRÓBUJE OGRANICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA ? W dniu 26.06.2014r. Związek otrzymał pismo z firmy LeasingTeam wzywające do usunięcia z naszej strony relacji ze spotkania przedstawicieli zarządu tej […]

18.06.2014 Piszemy do Ministra Pracy

Warszawa, dn. 18.06.2014 r.  L.dz. Wizja/68a/2014                                                                                                                                                                                                                 Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz                                                            Minister Pracy i Polityki Socjalnej   Szanowny Panie Ministrze,  w nawiązaniu do poprzedniego pisma skierowanego do Pana, przekazujemy Panu Ministrowi komplet naszych wystąpień w sprawie bezprecedensowego, zdaniem ekspertów krajowych i europejskich,  rażąco sprzecznego z prawem pracy i licznymi przepisami innych ustaw, prawa […]

16.06.2014 Żądamy kontroli umowy TVP z LeasingTeam przez PIP

Warszawa, dn. 16.06.2014 r. L.dz. Wizja/68/2014      Pani Iwona Hickiewicz                             Główny Inspektor Pracy Pani Halina Tulim                             Departament Prawny GIP Pani Elżbieta Lipińska                             Okręgowy Inspektor Pracy                                                                                Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  WIZJA zwraca się o przeprowadzenie postępowania kontrolnego, mającego na celu ustalenie czy działania Zarządu TVP SA, polegające na zawarciu umowy z agencją […]

11.06.2014 Wszczynamy spór zbiorowy

Warszawa, dn. 11.06.2014 r. L.dz. Wizja/65/2014                                                                                                                                                                   Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A.  Pani Ewa Ger   Dyrektor BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polski WIZJA OZ TVP, działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  /Dz. U. nr 55 poz.234 z późniejszymi zmianami / […]