Publikowane w

listopad 2015

5.11.2015 ZUS: TVP jest pracodawcą (rzekomo przeniesionych) 409 osób

Z PROTOKOŁU POKONTROLNEGO ZUS: Zebrany i wykazany materiał dowodowy wskazuje, że przekazanie pracowników TVP SA do LeasingTeam sp .z oo nie odbyło się w trybie art 23 (1) Kodeksu pracy, ponieważ pracownicy przeniesieni do LeasingTeam sp. z oo: – nadal pracowali w tym samym miejscu i według tych samych zasad – pracowali na tych samych […]

List WIZJI do Prezesa Janusza Daszczyńskiego

Warszawa, dn. 06.11.2015 r. L.dz. Wizja/111/2015 Pan Janusz Daszczyński Prezes Zarządu TVP S.A Zwracam się do Pana z wnioskiem o odpowiedź, ile faktycznie  kosztował TVP outsourcing ponad 400 pracowników tj. dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików? W protokole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  z kontroli przeprowadzonej w spółce wynika, że płatnikiem składek była TVP,  co oznacza, że wszystkie […]

Będą wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowne Szanowni Informuję, że w dniu 4 listopada br. przewodniczący trzech związków reprezentatywnych, ZZPTiT MP Wizja Organizacji Zakładowej w TVP S.A. , Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TVP S.A. i Rady Zakładowej TVP S.A. MZZPRiTV – podpisali z pracodawcą pan rzeczowo – finansowy na 2015 rok, bez którego nie mogły zostać uruchomione środki z Zakładowego Funduszu […]