Publikowane w

sierpień 2010

Protokół z dnia 30.08.2010

Protokół z zebrania Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 30.o8.2010 r. Przyjęty porządek zebrania: 1/ przyjęcie protokołu z 28.07.2010 r., 2/ Regulamin wyborów do Rady Pracowników, 3/ przyjęcie nowych członków, 4/ sprawa Rady Nadzorczej, 5/ spotkanie z Przewodniczącym KRRiTV, 6/ regulamin głosowania internetowego, 7/ regulamin zasad udzielania pomocy finansowej, 8/ […]

Uchwała nr 43/2010 z dnia 30.08.2010

Uchwała nr 43/2010 Zasady przyznawania pomocy finansowej członkom ZZPTTVPSA WIZJA 1.     Zgodnie ze statutem: § 25.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności: … 8/ przyznaje zasiłki, oraz udziela pomocy finansowej, prawnej i socjalnej  członkom Związku. 2.     Zasiłek może być przyznany przez Zarząd członkowi związku, który: a/ Należy do ZZPTTVPSA WIZJA co najmniej rok, b/ […]

Uchwała nr 42/2010 z dnia 30.08.2010 Zastąpiona przez Uchwałę 10/2011 z 04.03.2011

Uchwała nr 42/2010 Uchwała nieaktualna, zastąpiona przez Uchwałę 10/2011 z 04.03.2011 Regulamin głosowania internetowego uchwał Zarządu ZZPTTVPSA WIZJA 1.Pomiędzy zebraniami Zarządu WIZJI i Prezydium Zarządu WIZJI Zarząd może podejmować uchwały drogą głosowania internetowego. 2.Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego przez przewodniczącą, jednego z wiceprzewodniczących  lub grupę członków Zarządu liczącą co najmniej pięć osób. 3.Wniosek […]

29.08.2010 Szefowi rady nadzorczej TVP zarzuca się kontakty ze związkami zawodowymi

Szefowi rady nadzorczej TVP zarzuca się kontakty ze związkami zawodowymi Jednym z zarzutów stawianych przewodniczącemu rady nadzorczej Telewizji Polskiej we wniosku o jego odwołanie jest to, że prowadził rozmowy ze związkami zawodowymi. Wniosek o odwołanie Bogusława Szwedy z funkcji szefa rady nadzorczej TVP będzie głosowany na dzisiejszym posiedzeniu rady. O zwołanie zebrania poprosiła Małgorzata Wiśnicka-Hińcza […]

Uchwała nr 41/2010 z dnia 17.08.2010.

Uchwała nr 41/2010 W związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia władze mediów publicznych, ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do pracodawcy o wstrzymanie  mediacji w sporze zbiorowym do czasu wyboru nowego zarządu TVP SA. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 25.