Publikowane w

grudzień 2013

Uchwała nr 104/2013 z dnia 24.12.2013

Uchwała nr 104/2013   Zarząd OZ w TVP ZZPTiTMP Wizja akceptuje kierunki zmian systemu wynagradzania pracowników twórczych i technicznych zawarte w załączniku do uchwały. Zarząd upoważnia Przewodniczącego zespołu negocjacyjnego Związku w komisji ds. wynagrodzeń do przesłania założeń kierunkowych do konsultacji wśród członków Związku oraz do pozostałych stron  zespołu negocjacyjnego. Kolejnym krokiem w opracowaniu projektu nowego […]

24.12.2013 Życzenia

  Spokojnych Świąt i Nowego Roku bez outsourcingu życzy    Wizja  

20.12.2013 Stop manipulacji

Pani Ewa Ger Dyrektor BZKL Zarząd Organizacji Zakładowej w TVP Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA stwierdza, iż w komunikacie do Pracowników, dotyczącym proponowanej przez pracodawcę metody wyliczenia podstawy nagród jubileuszowych, posłużyła się Pani manipulacją w prezentacji danych tak, aby Pracownicy odnieśli wrażenie, że reprezentatywne związki zawodowe działają na niekorzyść Pracowników. Nie […]

18.12.2013 Pytania do Dyrektor OTVP Poznań

Pani Lena Bretes-Dorożała Dyrektor OT TVP SA w Poznaniu Pani Dyrektor, w związku z niepokojącą liczbą osób skarżących się na przydział pracy określany jako nierówny, niesprawiedliwy i nieadekwatny do kwalifikacji, uprzejmie proszę o rozmowę związkową. Informacje te docierają nie tylko od członków Związku, ale także od szeregu innych pracowników i dlatego spotkanie wyjaśniające jest pilne […]

16.12.2013 ODPOWIEDŹ ZWIĄZKU NA BIULETYN BZKL NR 5 KIERUNKI ZMIAN

ODPOWIEDŹ ZWIĄZKU NA BIULETYN BZKL NR 5 KIERUNKI ZMIAN Przygotowany przez BZKL kolejny biuletyn „Kierunki zmian” to klasyczny przykład marketingowego działania, które jest nakierowane wyłącznie na sprzedaż produktu, bez brania odpowiedzialności za jego wartość i jakość. Takich reklamówek otrzymujemy bez liku i na ogół nie czytamy. Jednakże kreowanie tego rodzaju fikcji w przestrzeni telewizji publicznej, […]

12.12.2013 Rado nie zgadzaj się !!!

Warszawa, dn. 12.12.2013 r.  L.dz. Wizja/124/2013 Pan Stanisław Jekiełek Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A Członkowie Rady Nadzorczej TVP S.A. W najbliższym czasie Rada Nadzorcza będzie podejmowała decyzję w sprawie planu Zarządu TVP dotyczącą ponownej próby outsourcingu ok. 500 pracowników, głównie dziennikarzy. Zwracamy się z apelem, aby Rada Nadzorcza nie kierowała się wyłącznie argumentami przedstawianymi przez […]