Publikowane w

maj 2012

Uchwała nr 20/2012 z dnia 23.05.2012

Uchwała nr 20/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

21.05.2011 Ciąg dalszy nastąpi…

Sąd pierwszej instancji w wyroku z dnia 8 lutego 2012r. zasądził na rzecz powódki, która do 29 grudnia 2009 roku była pracownikiem Sekretariatu Programowego OTVP Poznań, od pozwanej – Telewizji Polskiej S.A. Oddział Poznań – odszkodowanie. Sąd w uzasadnieniu wyroku skonstatował, iż wypowiedzenie umowy o pracę, jako że nastąpiło po upływie 30 dni od daty […]

Uchwała nr 19/2012 z dnia 16.05.2012

Uchwała nr 19/2012 Zarząd ZZPT TVP SA Wizja postanawia opublikować Biuletyn ZZPT TVP SA Wizja Nr 2 (2) Maj 2012 o treści zgodnie z załącznikiem.

Uchwała nr 16/2012 z dnia 03.05.2012

Uchwała nr 16/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 18/2012 z dnia 13.05.2012

Uchwała nr 18/2012 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.