Publikowane w

wrzesień 2009

Co jest przedmiotem sporu zbiorowego ?

Przedmiotem sporu zbiorowego są: 1. Pogarszanie warunków pracy i płacy pracowników etatowych poprzez łamanie przez Pracodawcę § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A. (stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały nr 411/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 23.06.2009 r.), który stanowi, że pracodawca zobowiązany jest przydzielić pracę w pierwszej kolejności pracownikom, a dopiero w […]

Uchwała z dnia 7.09.2009

UCHWAŁA Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja z dnia 7.09.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporu zbiorowego z Pracodawcą § 1 Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja reprezentuje interesy pracowników twórczych i technicznych, etatowych i nieetatowych (tzw. stałych, wieloletnich współpracowników), wobec których pracodawca łamie art. 22. Kp i którzy z definicji prawa […]