Publikowane w

czerwiec 2013

Uchwała nr 65/2013 z dnia 26.06.2013

Uchwała nr 65/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 64/2013 z dnia 25.06.2013

Uchwała nr 64/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 63/2013 z dnia 25.06.2013

Uchwała nr 63/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

25.06.2013 List w sprawie nowych zwolnień…

Związek publikuje list, który otrzymał od pracowników, wysłany przez jednego z dyrektorów jednostek w sprawie nowych zwolnień w TVP i sposobu ich prowadzenia: Szanowni Państwo! Wobec informacji dotyczących redukcji zatrudnienia związanej z utworzeniem nowej jednostki, pragnę poinformować, że dotychczasowa dyrekcja … nie miała żadnego wpływu na decyzje kadrowe. Nikt z nami nie konsultował spraw personalnych. Listy […]

25.06.2013 Rozwiąż umowę, będziesz współpracował – mówią w TVP

Komunikat  ZZPT TVP S.A. Wizja przypomina cytaty z konferencji prasowej Prezesa TVP S.A. dr Juliusz Brauna oraz Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi dr Ewy Ger w dniu 21.05.2013 r., dotyczącej wyprowadzenia pracowników do firmy zewnętrznej: Nikogo się nie pozbywamy, chcemy zmobilizować pracowników do kreatywności – zapewniał prezes TVP. – Dokonujemy outsourcingu tych funkcji, co do […]

Uchwała nr 62/2013 z dnia 21.06.2013

Uchwała nr 62/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przystąpić jako strona do negocjacji układu zbiorowego pracy pracowników Telewizji Polskiej S.A.

Uchwała nr 61/2013 z dnia 21.06.2013

Uchwała nr 61/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

21.06.2013 ZWOLNIENIA W TVP !!!

Wbrew zapowiedziom prezesa Juliusza Brauna oraz dyrektor BZZL Ewy Ger, że proces wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików z TVP do firmy zewnętrznej jest alternatywą dla zwolnień pracowników, TVP zamierza przeprowadzić kolejne zwolnienia. W dniu dzisiejszym ZZPT TVP SA Wizja otrzymał od pracodawcy informację o planie zwolnienia 55 osób z Agencji Produkcji Telewizyjnej i Agencji […]

21.06.2013 Komunikat związków reprezentatwynych

KOMUNIKAT REPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Warszawa, dn. 21.06.2013r. Trzy reprezentatywne organizacje związkowe, działające w TVP S.A. tj. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP SA, Rada Zakładowa TVP SA MZZ Pracowników Radia i Telewizji oraz Zarząd ZZZPT TVP SA Wizja informują, że w dniu dzisiejszym wspólnie odrzuciły zmiany w regulaminie wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą w […]

19.06.2013 Wniosek do RN, KRRiT, Ministra Skarbu

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Departament Prezydialny KRRiT Wydział Skarg i Wniosków Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa Pan Włodzimierz Karpiński Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa Rada Nadzorcza TVP S.A.   Działając na podstawie art. 26 pkt. 2 oraz 28 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach […]

19.06.2013 Piszemy do EBU

Warszawa,  19.06.2013 r. L.dz. Wizja/47/2013   Mr. Jean-Paul Philippot (RTBF/Belgium) President of The EBU Executive Board W dniu 15 maja 2012 roku Zarząd Telewizji Polskiej S.A. pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Juliusza BRAUNA i przy akceptacji Rady Nadzorczej zdecydował o przekazaniu do zewnętrznej firmy wybranej w drodze przetargu, grupy 550 pracowników – dziennikarzy, montażystów, grafików oraz […]

19.06.2013 Odpowiadamy Przewodniczącemu Europejskiej Federacji Dziennikarzy

Warszawa,  19.06.2013 r. L.dz. Wizja/46/2013   Mr. Mogens Blicher-Bjerregård             President of The European Federation of Journalist   Szanowny Panie Przewodniczący! Z wielką wdzięcznością przyjęliśmy Pański list do władz TVP SA, upominający się o dziennikarstwo pojmowane jako dobro publiczne oraz o poszanowanie dla sensu działalności Telewizji Polskiej, którym jest tworzenie programów spełniających wymogi misji publicznej. Dziękujemy, […]

13.06.2013 Czy tak działa prawo Brauna?

Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Szanowny Panie, ZZPT TVP S.A. Wizja opublikował informację o nieprawidłowościach w OTVP Poznań. Dyrektor Oddziału wezwała dziś osobę, przez którą o tych nieprawidłowościach została poinformowana w maju 2013r. Osoba ta oczekiwała zarazem wezwania audytu. Dyrektor Oddziału w trakcie dzisiejszej rozmowy zakończyła w trybie natychmiastowym umowę cywiloprawną z tym […]

Uchwała nr 60/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 60/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem zarządza zebranie wyborcze w Kole Białystok. Wybory mają na celu wyłonienie spośród członków Koła Przewodniczącego Koła Białystok. Jeżeli Koło zdecyduje o tajności wyborów musi powołać Komisję Skrutacyjna do obliczenia wyników. Zebranie wyborcze odbędzie się 16 czerwca br. w Ośrodku TVP […]

Uchwała nr 59/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 59/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przychylić się do wniosku rzecznika prasowego Mariusza Jelińskiego i przyznać mu rekompensatę za poniesione wydatki w czasie pełnienia funkcji rzecznika w wysokości 300 złotych. (trzysta złotych).

Uchwała nr 58/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 58/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 57/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 57/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem zarządza wybory internetowe Przewodniczącego Sekcji Dziennikarzy i ich przeprowadzenie powierza Stanisławowi Kucharskiemu jako mężowi zaufania. Wybory maja być przeprowadzone do końca czerwca br.

Uchwała nr 56/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 56/2013   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA działając zgodnie ze statutem w celu wybrania Przewodniczącego Koła APAI WOT zwołuje zebranie wyborcze tego Koła w dniu 14 czerwca 2013 o godzinie 14.00 w Sali 505 w budynku TVP SA przy Placu Powstańców Warszawy.  

Uchwała nr 55/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 55/2013     Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA stwierdza, że niżej wymienione osoby reprezentują Związek przed pracodawcą. Andrzej Błaszkiewicz – Przewodniczący Sekcji Montażu, Tadeusz Peńsko – Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku, Emilia Zięba – Przewodnicząca Sekcji Produkcji, Marek Bieńkowski – Przewodniczący Sekcji Realizacji i Scenografii, Krzysztof Malec – Przewodniczący […]

Uchwała nr 54/2013 z dnia 12.06.2013

Uchwała nr 54/2013 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA zgodnie ze statutem przyjmuje do swojego składu Przewodniczących Kół i Sekcji wybranych na te stanowiska na zebraniach wyborczych w swoich Kołach i Sekcjach. Są to następujące osoby: Andrzej Błaszkiewicz – Przewodniczący Sekcji Montażu, Tadeusz Peńsko – Przewodniczący Sekcji Operatorów Obrazu i Dźwięku, Emilia Zięba […]