Publikowane w

wrzesień 2010

Uchwała nr 51/2010 z dnia 27.09.2010

Uchwała nr 51/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 47/2010 z dnia 27.09.2010

Uchwała nr 47/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia rekomendować następujące osoby do prac w grupach roboczych Komisji Restrukturyzacyjnej powołanej Pismem Okólnym Nr 17/2010 Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 29 lipca 2010 r.: 1/ do grupy roboczej ds. producenckich – p. Barbarę Pawlak i p. Jacka Dybowskiego, 2/ […]

Uchwała nr 46/2010 z dnia 27.09.2010

Uchwała nr 46/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia zarekomendować wymienione niżej osoby jako kandydatów WIZJI w wyborach do Rady Pracowników TVP SA. Urszula Dembińska-Nowakowska Jacek Dybowski Barbara Markowska-Wójcik Lucjan Miłowski Krzysztof Stanisławski Robert Talski Witold Wojciechowski

Protokół z dnia 27.09.2010

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 27 września 2010 r. Porządek obrad: 1/ przyjęcie protokołu z dnia 30 sierpnia 2010 r., 2/ przyjęcie nowych członków, 3/ wybór przedstawicieli do REM i KMP, 4/ Rada Pracowników – zatwierdzenie kandydatów naszego Związku, 5/ doba pracownicza, 6/ Komisje, 7/ Plac […]

21.09.2010 Komunikat Rzecznika Prasowego w sprawie zwolnień grupowych.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie reprezentatywnych organizacji związkowych z Pracodawcą w sprawie nowego regulaminu zwolnień grupowych. W spotkaniu ze strony pracodawcy uczestniczył członek Zarządu TVP S.A. Włodzimierz Ławniczak, dyrektor Biura Zarządu Marian Kubalica oraz przedstawiciele Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nowy projekt regulaminu zwolnień grupowych przewiduje ich redukcję o prawie 2/3 w stosunku do pierwotnie […]

17.09.2010 Zwolnienia grupowe – Reaktywacja

W dniu dzisiejszym reprezentatywne organizacje związkowe otrzymały zaproszenie od Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Mariana Kubalicy na spotkanie w dniu 21.09.2010 dotyczące „nowego projektu Regulaminu zwolnień grupowych w TVP SA„. Pracodawca informuje, że „w wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, szacowanych środków na wynagrodzenia, w tym wypłatę odpraw ustawowych i rekompensatę od pracodawcy dokonywanych analiz ekonomicznych oraz […]

Uchwała nr 45/2010 z dnia 16.09.2010

Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 27 Uchwała nr 45/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską. Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 27.

Uchwała nr 44/2010 z dnia 30.08.2010

Uchwała nr 44/2010 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

6.09.2009 Festung Woronicza

(…)Trzeba też jasno powiedzieć, że telewizja może istnieć bez tej niezliczonej armii biurokratów, bez tak wielu prezesów, dyrektorów, kierowników, redaktorów, a także bez ani jednego polityka. Może istnieć bez tych tłumów biernych, miernych, ale wiernych. Nie może natomiast istnieć bez reporterów i dziennikarzy, bez reżyserów, scenarzystów i producentów, bez operatorów i montażystów, muzyków i kompozytorów, a także tych wszystkich, których nazwiska […]

3.09.2010 PIP poraz kolejny potwierdza łamanie praw pracowniczych w TVP SA

Po kontroli przeprowadzonej w TVP S.A. w miesiącu lipcu i sierpniu Państwowa Inspekcja Pracy poraz kolejny potwierdziła większość zarzutów, jakie ZZPT TVP S.A. postawił Pracodawcy: – naruszenie §3 Regulaminu pracy stanowiącego, że TVP S.A. obowiązana jest przydzielać pracę w pierwszej kolejności pracownikom „W wyniku kontroli zostało ustalone, że pracodawca nie w pełni planował czas pracy […]

2.09.2010 List Prezydenta Gdańska do Przewodniczącego KRRiTV

Gdańsk, 26 sierpnia 2010 KP-VII/139/10/AP Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ul. Sobieskiego 101 00-763 Warszawa Szanowny Panie Przewodniczący! Od kwietnia tego roku próbuję przekonać prezesa TVP SA pana Romualda Orła o tym, ze podjął niefortunną decyzję. A mianowicie taką, że odebrano lokalnym oddziałom TVP pasma na antenie programu II w godzinach 17.30 […]