Komunikat

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA
z dnia 27 czerwca 2017 r
W dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP WIZJA.
Ustalenia, decyzje i informacje przyjęte podczas spotkania:
1. Uchwała w sprawie Statutu Związku.
Zarząd organizacji zakładowej w TVP zatwierdził projekt nowego Statutu, który zostanie rozesłany członkom Związku do konsultacji. Konsultacje będą trwały do 15 sierpnia. Ostateczna wersja projektu Statutu zostanie przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 sierpnia. Ta wersja będzie rekomendowana delegatom na Zjazd Związku.
2. Propozycja rozwiązania problemów pracowników z grafikiem pracy.
Zarząd omówił problemy dotyczące czasu pracy ekip realizacyjnych TV oraz indywidualnego rozliczania dni i godzin pracy. Zarząd skieruje pismo do pracodawcy z propozycją uwzględnienia wniosków pracowników w tej sprawie. Jednocześnie pracodawcy zostanie przypomniane, że zgodnie z regulaminem pracy osoby zatrudnione w TVP mają pierwszeństwo w przydziale zadań.
3. Działania dot. procesu Związku Wizja przeciwko TVP i LT o stwierdzenie nieważności umowy outsourcingu pracowników zawartej pomiędzy TVP a LT
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 6 czerwca br., w dniu 20 czerwca została złożona apelacja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Jednocześnie przedstawiono wniosek o zwolnienie od ponoszenia w całości kosztów sądowych postępowania apelacyjnego.
4. Działania dot. procesu TVP przeciwko decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, III Oddział w Warszawie.
W trakcie realizacji jest uchwała z dnia 6 czerwca br. w sprawie przystąpienia przez ZZPTIT MP Wizja jako interwenienta ubocznego w procesie TVP –ZUS. Obecnie Zarząd czeka na zgłoszenia osób, które wyrażają zgodę na przystąpienie Wizji jako interwenienta ubocznego w ich sprawach.
Podstawą działań związanych z interwencją będzie udział przedstawicieli Związku w procesach po stronie obecnych i byłych członków Wizji.
5. Związek wystąpił, w trybie dostępu do informacji publicznej, do Państwowej Inspekcji Pracy o przesłanie protokołu z zakończonej kontroli w TVP, która dotyczyła m.in. form zatrudnienia.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA
z dnia 6 czerwca 2017 roku

W dniu 5 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP Wizja.

Przyjęto następujące ustalenia:

1. Uchwała w sprawie terminu zwołania Walnego Zjazdu ZZPTiT MP Wizja.
Zjazd odbędzie się 9 września 2017 r. w Warszawie. W tym dniu upływa obecna kadencja władz związkowych.

2. Uchwała w sprawie przystąpienia przez ZZPTiT MP Wizja jako interwenienta ubocznego w procesie TVP – ZUS.
Projekt tekstu zgłoszenia Wizji jako interwenienta ubocznego został przesłany Zarządowi przez mec. Joannę Taczkowską –Olszewską. Obecnie otrzymają go do akceptacji związkowcy (31 osób), którzy wnioskowali, aby Wizja przystąpiła do ich spraw jako interwenient uboczny. Jeżeli te osoby przyjmą tekst interwencji, wówczas zostanie ona zgłoszona do sądu.

3. Uchwała w sprawie apelacji w procesie Wizja vs. TVP i LT.
Zarząd Związku podjął decyzję o wniesieniu apelacji, która zostanie przygotowana przez mec. Katarzynę Golusińską w najbliższym czasie. Termin wniesienia apelacji upływa 20 czerwca br.

4. Zarząd zakończył wstępne prace nad przygotowaniem nowego Statutu Związku.
Zgodnie z wcześniejszą decyzją, projekt zostanie przesłany członkom Związku do konsultacji. Ostateczną wersję Statutu przyjmą Delegaci podczas Walnego Zjazdu.

5. W dniu 7 czerwca br., w siedzibie Wizji, odbędzie się dyskusja nad zmianami w regulaminie wynagradzania, zaproponowanymi przez pracodawcę, które dotyczą m.in. producentów i kierowników produkcji.
Wypracowana w tej sprawie opinia, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, zostanie przedstawiona pracodawcy.

Zarząd
ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA

z dnia 6 czerwca 2017 roku

 

 

W dniu 5 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP Wizja.

 

Przyjęto następujące ustalenia:

 

  1. Uchwała w sprawie terminu zwołania Walnego Zjazdu ZZPTiT MP Wizja.

Zjazd odbędzie się  9 września 2017 r. w Warszawie. W tym dniu upływa obecna kadencja władz związkowych.

 

  1. Uchwała w sprawie przystąpienia przez ZZPTiT MP Wizja jako interwenienta ubocznego w procesie TVP – ZUS.

Projekt tekstu zgłoszenia Wizji jako interwenienta ubocznego został przesłany Zarządowi  przez mec. Joannę Taczkowską –Olszewską. Obecnie otrzymają go do akceptacji związkowcy  (31 osób),  którzy wnioskowali, aby Wizja przystąpiła do ich spraw jako interwenient uboczny.  Jeżeli te osoby przyjmą tekst interwencji, wówczas zostanie ona zgłoszona do sądu.

 

  1. Uchwała w sprawie apelacji w procesie Wizja vs. TVP i LT.

Zarząd Związku podjął decyzję o wniesieniu apelacji, która zostanie przygotowana przez mec. Katarzynę Golusińską w najbliższym czasie. Termin wniesienia apelacji upływa 20 czerwca br.

 

  1. Zarząd zakończył wstępne prace nad przygotowaniem nowego Statutu Związku.

Zgodnie z wcześniejszą decyzją,  projekt  zostanie przesłany  członkom Związku do konsultacji.  Ostateczną wersję Statutu przyjmą Delegaci podczas Walnego Zjazdu.

 

  1. W dniu 7 czerwca br., w siedzibie Wizji, odbędzie się dyskusja nad zmianami w regulaminie wynagradzania, zaproponowanymi przez pracodawcę, które dotyczą m.in. producentów i kierowników produkcji.

Wypracowana w tej sprawie opinia, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, zostanie przedstawiona pracodawcy.

 

Zarząd

ZZPTiT MP  Wizja

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

PROTEST PRZECIWKO ŁAMANIU STANDARDÓW I ETYKI DZIENNIKARSKIEJ

Gdańsk 10.05.2017

 

Protestuję przeciwko uprawianiu „brudnego dziennikarstwa” w TVP Gdańsk, dziennikarstwa mającego za zadanie deprecjonowanie występujących osób.

Sposób w jaki zaprezentowano w „Panoramie” w dniu 8.05.2017 wypowiedź urzędniczki  sopockiego Urzędu Miasta miał na celu ośmieszenie nie tylko urzędniczki, ale i urzędu.

Dziwię się, że można było zmontować w taki sposób i wyemitować materiał, który urąga etyce i rzemiosłu.

Można i trzeba krytykować urzędników i urzędy, ale merytorycznie i bez socjotechnicznych zabiegów.

Apeluję do dziennikarzy, wydawców, montażystów i emitentów:

Nie idźcie tą drogą, bo telewizja w takim kształcie jest zaprzeczeniem misji i profesjonalizmu, a skutki tych działań będą odczuwane latami.

Pamiętajcie,twarz ma się tylko jedną, a widzowie mają pamięć.

 

Hanna Kordalska-Rosiek, dziennikarka TVP Gdańsk

Przewodnicząca Gdańskiego Koła  ZZPTiT Wizja.

 

 

 

Do wiadomości:

Jacek Kurski, Prezes TVP

Tadeusz Woźniak Przewodniczący Pomorskiego SDP

Janusz Wikowski, Wiceprzewodniczący Pomorskiego SDP, członek Rady Programowej TVP Gdańsk

Barbara Markowska – Wójcik, Przewodnicząca ZZPTiT Mediów Polskich WIZJA w TVP

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

List Wizji do MSWiA w sprawie nieruchomości przy ul. Antalla 2

Wizja-MSWiA 10.04.2017-1

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

10.04.2017 Sąd uchylił się od merytorycznego rozpoznania sprawy

ZZPTiTMP Wizja informuje, że sąd oddalił pozew związku o uznanie umowy na wyprowadzenie czterech grup pracowników twórczych z TVP do LT bez merytorycznego rozpoznania.

Sąd uznał, że związek miał interes do wystąpienia z pozwem, gdyż działał w obronie praw pracowniczych. Jednocześnie stwierdził, że nie mógł rozpoznać sprawy merytorycznie i rozstrzygnąć o ważności bądź nieważności umowy, ponieważ pracownicy mają dalej idący interes prawny niż związek, w postaci wystąpienia do sądów pracy o ustalenie, że TVP jest dalej ich pracodawcą. Uznał, że to sądy pracy rozpatrując takie pozwy pracownicze, powinny w toku tych procesów ustalić czy umowa była ważna czy też nie.

Sąd zwolnił związek z kosztów procesowych.

Związek wystąpi o uzasadnienie wyroku.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

27.03.2017 Wyrok

ZZPTiTMP Wizja nformuje, że w sprawie prowadzonej przez Związek przeciwko TVP i LT o ustalenie nieważności umowy na wyprowadzenie czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT sąd wyda wyrok w dniu 10 kwietnia o godz. 15.15.
Sąd postanowił, że zgromadzone dowody w postaci dokumentów są wystarczające do rozstrzygnięcia i przeprowadzenie żadnych dodatkowych dowodów nie jest potrzebne dla wydania wyroku.
Sad Okręgowy, al. Solidarności 127,  sala 214, 10.04.2017, godz. 15:15.
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Wyrazy współczucia

Naszemu Koledze

red. Gerardowi Sawickiemu

wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy

ś.p.  RENY MENDEL

znakomitego lekarza, ortopedy dziecięcego

składaja

przyjaciele z WIZJI

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

25.10.2016 Informacja o stanie procesu cywilnego

W dniu 22 czerwca 2016 r SO oddalił wnioski Leasingteam i TVP o odrzucenie pozwu.

TVP złożyła po terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 22 czerwca 2016r. oddalającego wnioski o odrzucenie pozwu.

TVP złożyła także wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Sąd oddalił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i w związku z tym odrzucił wniosek o sporządzenie uzasadnienia.

TVP złożyła zażalenie na to postanowienie opłacając je kwotą 30 zł. Sąd zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2016r. wezwał TVP do opłacenia zażalenia w kwocie 19.970 zł. ( ustalono opłatę 1/5 wpisu czyli 1/5 z 100.000,00 zł to 20.000,00 zł TVP wpłaciło 30 zł zatem Sąd wezwał TVP o brakujące 19.970)

TVP nie wpłaciła brakującej kwoty.

Postanowienie o oddaleniu wniosku o odrzuceniu pozwu jest prawomocne. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.

Jednocześnie SO Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ZUS przeciwko TVP zwrócił się o akta. Może to wpłynąć na termin wyznaczenia rozprawy.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Wyrazy współczucia

Naszej Koleżance

Red. Dorocie Rzepeckiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Przyjaciele z Wizji

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Zmarł Piotr Struś

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,

że nie ma już wśród nas

Ś.P.

Piotra Strusia

naszego Kolegi,

wieloletniego Pracownika TVP na stanowisku realizatora wizji.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Piotrze

na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci

Przyjaciele z Wizji

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja ze zdumieniem przyjął wiadomość, że  Pan Juliusz Braun został nominowany do Rady Mediów Narodowych.

Jako prezes Zarządu TVP S.A. jest odpowiedzialny za  outsourcing ponad 400 pracowników TVP,  na sumieniu ma los wyrzuconych i ich rodzin.  Outsourcing miał podobno przynieść duże oszczędności i korzyści finansowe dla Spółki. Żądamy ujawnienia, ile kosztowała ta procedura, ile w tym czasie Spółka zyskała finansowo.  Wyniki audytu przeprowadzonego na zlecenie obecnego Zarządu TVP S.A. również wskazują  wiele wątpliwości w sposobie zarządzania Spółką.

Nominacja Pana Juliusza Brauna do Rady Mediów Narodowych jest kpiną z pracowników TVP i potwarzą dla Związku. Sposób potraktowania pracowników jest kuriozalny i niespotykany w świecie mediów. Czy ta nominacja ma być nagrodą za  decyzje skutkujące przedmiotowym potraktowaniem własnych pracowników, naruszeniem ich godności i pozbawieniem pracy?

Stanowczo  przeciw temu protestujemy.

Zarząd ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Wyrok Sądu Pracy

Sygn. akt XXI P 59/15

 

 

 

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXI Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: SSR del. Grzegorz Kochan
Protokolant: Ewelina Truszkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie

sprawy z powództwa Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja

przeciwko Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o przekazanie środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

  1. nakazuje Telewizji Polskiej Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przekazać na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 4.075.283,00 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych uzyskaną ze sprzedaży zakładowych lokali mieszkalnych,
  2. zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – Region Mazowsze, Rady Zakładowej TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji oraz Organizacji Międzyzakładowej w TVP S.A. Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja kwoty po 7200,00 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
  • zasądza od Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

 

 

 

Grzegorz Kochan

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Komunikat ZZPTiT MP WIZJA

4 marca 2015 roku trzy związki reprezentatywne tj. ZZPTiT MP Wizja, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. oraz Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV złożyły w Sądzie Rejonowym w Warszawie pozew przeciwko TVP S.A. o zwrot kwoty 4.075.283 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu  sprzedaży mieszkań zakładowych, do czego zobowiązują zapisy stosownej ustawy.

Sprzedaż w/w mieszkań odbywała się sukcesywnie za poprzednich dwóch zarządów Spółki. Ze względu na wartość sporu, pozew przesłany został do Sądu Okręgowego XXI Wydział  Pracy.

 

W dniu 16.06.2016 roku Sąd Okręgowy wydał wyrok, który nakazuje TVP S.A. :

– przekazanie całej kwoty tj. pond 4 mln zł na ZFŚS,

– wpłatę 100 tys. zł  tytułem kosztów procesu,

– wypłatę  trzem związkom reprezentatywnym kwot po 7. 200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Proces prowadzi warszawska Kancelaria Regulus, na co dzień doradzająca Wizji, zaś reprezentantem strony związkowej jest mec. Łukasz Panasiuk.

Przedstawiciele strony związkowej dążyli do ugody, aby zminimalizować  dodatkowe koszty. Niestety bezskutecznie.

Zadajemy również pytanie, czy obecny  Zarząd TVP podejmie inicjatywę pociągnięcia  do odpowiedzialności osoby z kadry kierowniczej i poprzednich Zarządów Spółki,  które odpowiadają za ten fakt?

 

                                                                                                             Zarząd ZZPTiT MP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę

Ze smutkiem i ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę

ŚP.

Zbigniewa Sadowskiego

 

wieloletniego Pracownika Telewizji Polskiej,

znakomitego dźwiękowca,

przy jego udziale powstały setki felietonów, reportaży, filmów dokumentalnych,

będzie nam Go bardzo brakowało w ekipach zdjęciowych

Przyjaciele z Wizji

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Zakończył się proces konsultacji w  sprawie zwolnień grupowych pracowników przeniesionych do LeasingTeam sp. z o.o.  W okresie od 15 lutego do 4 marca odbyły się cztery spotkania . W poniedziałek 14 marca 2016 roku  zostały wręczone pierwsze wypowiedzenia.

Od początku całego procesu zwolnień grupowych prowadzonych obecnie przez LeasingTeam Wizja stała na stanowisku,  że  naruszone zostały przepisy prawa, bowiem   powiadomiono Związki o rozpoczęciu procedury jeszcze przed wynikającymi z przepisów ustawowych koniecznymi konsultacjami w sprawie znalezienia możliwości uniknięcia zwolnień.  Nie przeprowadzono w tej sprawie żadnych rozmów, nie uwzględniono indywidualnych rozwiązań dla każdego objętego zwolnieniami.  Pracodawca potraktował ludzi jako jedną, bezosobową masę.

Wygaśnięcie umowy z TVP, które nastąpi 30 czerwca 2016 r. również nie może być podstawą  zwolnień, nie wolno przerzucać na pracowników odpowiedzialności za skutki   działalności gospodarczej prowadzonej przez Pracodawcę.  Nie dopełniono również innych, ustawowych zapisów wymaganych przy zwolnieniach grupowych, co może mieć znaczenie w przypadku wystąpienia Pracowników do sądu pracy.

7 marca br. Wizja  otrzymała listę z nazwiskami  43. osób wytypowanych do  zwolnień, w tym 20. jej członków.  Natomiast w dniu następnym  przesłano  Związkowi  regulamin zwolnień,  co jest kolejnym naruszeniem procedur.

W ustawowym terminie  5 dni wysłaliśmy  pisma  w obronie  wszystkich członków  Związku.  Przed uzyskaniem odpowiedzi, czy Leasing Team  uwzględni  odwołania, w poniedziałek 14 marca 2016 r. rozpoczęto  wręczanie wypowiedzeń!

Tego samego dnia o godz. 14.00 odbyło się  w LT dodatkowe spotkanie,  pilnie zwołane na wniosek związku  montażystów, który nie wziął w nim udziału.   Po dyskusji, Zarząd LT,  uwzględnił pisma odwoławcze  Związku  dotyczące  wycofania wypowiedzeń pracownikom  w ochronie emerytalnej i związkowej.

Na wniosek Wizji, pani Andżelika Majewska  zapewniła,   że osobom,  w wieku emerytalnym, czy też przedemerytalnym zostaną zaproponowane  indywidualne rozwiązania  m.in. przedłużenie okresu zatrudnienia. Indywidualne, ponieważ kwestia ochrony przedemerytalnej i nabycia uprawnień do emerytury, wynika z określonych przepisów, które powodują, że sytuacja każdej z tych osób jest inna.

Pozostałym  pracownikom  w szczególnej ochronie, firma, przedstawi projekt  zmiany warunków pracy podczas rozmów indywidualnych .

Jeżeli efekt spotkania Zarządu Głównego Wizji  z TVP na temat outsourcingu /co ma nastąpić 16 marca br/  okaże się rokujący,   LT jest gotowa  zmodyfikować proces wypowiedzeń.  Zatem wszystko teraz w rękach Prezesa TVP S.A.

Osoby, które otrzymały wypowiedzenia  mogą  w ciągu 7 dni zdecydować się  na wniesienie pozwu  do sądu pracy. Kancelaria „Regulus” przygotuje wzór pozwu. Ewentualna decyzja o wniesieniu  sprawy musi zostać podjęta przez każdego indywidualnie.

 

Zespół Negocjacyjny ZZPTiT MP „Wizja”

 

Barbara Markowska-Wójcik

Urszula Dembińska-Nowakowska

Jacek Dybowski

Dorota Rzepecka

Gerard Sawicki

mec. Marcin Szymanek

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

8.03.2016 Liczymy na propozycje rozwiązań

Dokument przychodzący (1)-kopia

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

7.03.2016 Ponownie wzywamy Zarząd TVP do rozmów

2016.03.03._j.kurski przywr.do pracy str 1

2016.03.03_j.kurski przywr do pracy str 2

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Michale byłeś naszym Nauczycielem

Michal_Boguslawski_01

Odszedł od nas 

 Michał Anioł Bogusławski

jeden z pierwszych pracowników TVP (legitymacja nr 7).

Wybitny polski dokumentalista, scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny.

Wychował kilka pokoleń  twórców telewizyjnych i filmowych.

Twórca i kierownik artystyczny cyklu „Małe Ojczyzny”. 

Do końca  oddany  działalności społecznej na rzecz kultury, promowania lokalnego dziedzictwa i podnoszenia standardów etyki zawodu dziennikarskiego.

Opuścił nas Mistrz i Przyjaciel.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

2.03.2016 Prezes Kurski odpowiada – nie odpowiada

THK-0750-26-2016-910.pdf

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)