Publikowane w

grudzień 2011

Życzenia

Szanowne, Szanowni, Przyjaciele, Adwersarze oraz ci, którym nie leży na sercu dobro Telewizji Polskiej, dziękujemy Wszystkim za wspólny, chociaż trudny rok. Należy nam się trochę spokoju przy Wigilijnym stole. A przyszłym Roku? Będziemy mieli tyle determinacji, co w tym. Wszak pokazaliśmy, że jesteśmy NIEZŁYM ZESPOŁEM. Tego będziemy bronić. Tym ostatnim życzymy, aby zrozumieli swój błąd. […]

20.12.2011 Związki reprezentatywne nie wyraziły zgody na zmiany w zasadach przyznawania nagród jubileuszowych

Warszawa, 08.12.2011 r. Pan Karol Pękul Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szanowny Panie Dyrektorze, W odpowiedzi na pismo THK/6071/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., przedstawiające projekt zmiany art. 29 Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 79/2003 Zarządu Spółki Telewizja […]

Uchwała nr 51/2011 z dnia 15.12.2011

Uchwała nr 51/2011   Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Uchwała nr 50/2011 z dnia 07.12.2011

Uchwała nr 50/2011 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienioną osobę, która złożyła stosowną deklarację członkowską.

Wyrazy współczucia

Naszej Drogiej Koleżance Grażynie Ogrodowskiej, Przewodniczącej Koła Katowice ZZPT TVP SA Wizja, najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają Przyjaciele z Wizji.

Uchwała nr 48/2011 z dnia 05.12.2011

Uchwała nr 48/2011 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia z dniem dzisiejszym przyjąć Mirosława Domagałę i Lucjana Miłowskiego w skład grupy negocjatorów sporu zbiorowego

Uchwała nr 46/2011 z dnia 05.12.2011

Uchwała nr 46/2011 Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA niżej wymienione osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.