Publikowane w

październik 2013

31.10.2013 Nadzwyczajne zebrania Kół i Sekcji

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja zwołuje nadzwyczajne zebrania Sekcji i Kół na poniedziałek 4 listopada br: Godz. 12:00 posiedzenie Zarządu Związku Godz. 13:00 zebranie Sekcji Realizacji Godz. 13:45 zebranie Sekcji Techniki Godz. 14:00 zebranie Koła TAI – Plac Powstańców Godz. 14:30 zebranie Sekcji Operatorów kamer Godz. 15:15 zebranie Sekcji Montażu Godz. 16:00 zebranie Sekcji Dziennikarzy […]

31.10.2013 Komunikat Centrum Informacji TVP

Informacja w sprawie postulatów Komitetu Strajkowego będących przedmiotem spotkania Komitetu z Prezesem Zarządu TVP S.A. 30 października 2013 r. Centrum Informacji TVP przekazuje następujący komunikat: Przedmiotem spotkania Prezesa Zarządu z Komitetem Strajkowym było 13 postulatów opublikowanych 14 października br. przez Komitet w Liście Otwartym do Prezesa. Większość postulatów stanowiło przedmiot toczącego się od 2009 roku […]

30.10.2013 A JEDNAK STRAJK !!!

Komitet Strajkowy informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ostatniej szansy Komitetu z Prezesem Zarządu TVP. W zasadniczej kwestii outsourcingu argumenty Związków Zawodowych w dalszym ciągu nie znalazły zrozumienia Prezesa. Wobec powyższego Komitet Strajkowy, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ogłasza dzień 5 listopada jako możliwą datę rozpoczęcia strajku […]

29.10.2013 Stanowisko FZZ

29.10.2013 Komunikat nr 7 Komitetu Strajkowego

Komunikat Komitetu Strajkowego w sprawie udziału pracowników w strajku – aspekty prawne. Niezrealizowanie przez Pracodawcę postulatów zgłaszanych przez Związek w sporze zbiorowym i zakończenie tego sporu podpisaniem protokołu rozbieżności uprawnia pracowników do podjęcia akcji strajkowej. Strajk będzie legalny w świetle art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Za organizację […]

29.10.2013 Komunikat nr 6 Komitetu Strajkowego

UCHWAŁA NR 4/2013   Zarządu Związku Zawodowego Pracowników    Emisji Telewizji Polskiej S.A. „EMISJA” Zarząd Związku Emisja uchwałą nr 4 sympatyzując z  Z.Z.P.T. Wizja  w sprawie sporu zbiorowego z pracodawcą, pozostaje  w roli obserwatora i doradcy i w tym charakterze dołącza do grona organizacji związkowych, które tworzą Komitet strajkowy.   

21.10.2013 Prostujemy…

Prostujemy informacje podane przez Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP w informacji PAP z dnia  21.10.2013r. Wypowiedzi Przewodniczącego NSZZ Solidarność TVP oraz Rzecznika prasowego TVP cytowane przez PAP, dotyczące sporu zbiorowego, prowadzonego przez ZZPT TVP SA Wizja i ewentualnego strajku wprowadzają w błąd opinię publiczną. Otóż Panowie: Podstawowym postulatem Związku w sporze zbiorowym […]

21.10.2013 Komunikat nr 5 Komitetu Strajkowego

Komitet Strajkowy zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych, które mają ewentualny zamiar poparcia naszych działań, a dotychczas nie wyraziły jednoznacznego stanowiska  (negatywną decyzję podjęły już NSZZ Solidarność i RZMZZPRiTV, nieprawdziwie motywując to względami prawnymi) na spotkanie w celu zaprezentowania dotychczasowego stanowiska Komitetu Strajkowego i omówienia ewentualnych wspólnych działań oraz ich aspektów prawnych. Spotkanie odbędzie się w […]

21.10.2013 Komunikat nr 4 Komitetu Strajkowego

Komitet Strajkowy przedstawia cytaty z uchwały nr 333 Zarządu TVP SA, której Zarząd do dziś odmawiał ujawnienia  ZZPT TVP SA Wizja. Uchwałę otrzymaliśmy od Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Jak widać wyraźnie z poniższych cytatów pracodawca, wyprowadzając 4 grupy zawodowe, rozpoczął proces, który będzie dotyczył również pozostałych grup twórczych, określonych mianem „funkcja wykonawcza”. Zadania na tych […]

21.10.2013 Minęła godzina 12:00 – Komunikat nr 3 Komitetu Strajkowego

Komitet Strajkowy informuje, że otrzymał od Prezesa Zarządu TVP SA Juliusz Brauna odpowiedź na list otwarty z zaproszeniem do podjęcia rozmów. Datę wyznaczono na dzień 30 października 2013r. Komitet Strajkowy oświadcza, iż przyjmuje zaproszenie, choć data jest wysoce kontrowersyjna. 30 października to nie tylko czas szczególny ze względu na zaangażowanie pracowników w przygotowania do Święta […]

14.10.2013 Komunikat nr 2 Komitetu Strajkowego

LIST OTWARTY DO PANA JULIUSZA BRAUNA, PREZESA ZARZĄDU TVP SA Panie Prezesie, ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Pana o bezzwłoczne przystąpienie do rozmów ze stroną związkową, reprezentującą pracowników, którzy wzięli udział w referendum i jednoznacznie opowiedzieli się za strajkiem. Zarówno frekwencja, jak i wynik referendum, manifestuje skrajną dezaprobatę dla koncepcji – firmowanej przez […]

14.10.2013 Frekwencja w referendum strajkowym z podziałem na jednostki organizacyjne

     Ag.Prod.Telewizyjnej i Filmowej 66 B.Audytu i  Kontroli Wewnętrznej 13 B.Handlu 46 B.Kontrolingu i Restrukturyzacji 32 B.Koordynacji  Programowej 65  B.Marketingu 67  B.Prawne 13  B.Rachunkowości 53  B.Reklamy 16  B.Zakupów i Zamówień Publicznych 67  B.Zarządu i Spraw Korporacyjnych 37  B.Zarządzania Kapitałem Ludzkuim 49  Belsat TV 48  O.Dokumentacji i Zbiorów Programowych 53  Ośrodek iTVP-HD 09  O.Szkolenia i […]

14.10.2013 Komunikat nr 1 Komitetu Strajkowego

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że w dniu  11 października 2013r. podjął uchwałę o przekształceniu się Zarządu Związku w Komitet Strajkowy.  Związek w dniu 12.10.2013r. zwrócił się do Przewodniczących organizacji związkowych, które poparły ideę referendum strajkowego tj.: 1.      NSZZ Solidarność, 2.      Międzyzakładowego Związku Zawodowego  Pracowników Radia i Telewizji, 3.      Syndykatu Dziennikarzy TVP SA, 4.      Związku Zawodowego  Montażystów […]

Uchwała nr 98/2013 z dnia 12.10.2013

Uchwała nr 98/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA postanawia przyjąć następujące postulaty strajkowe:         PODSTAWOWY 1.  Natychmiastowe przystąpienie do rozmów na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego JAKO KONSEKWENCJA SPORU ZBIOROWEGO 2.  Natychmiastowe wycofanie się z procesu wyprowadzenia  4 grup zawodowych 3.  Zaprzestanie korzystania z firm zewnętrznych w dostarczaniu usług w zawodach twórczych i technicznych 4.  Zaprzestanie łamania prawa pracy, […]

Uchwała nr 97/2013 z dnia 11.10.2013

Uchwała nr 97/2013   W związku z koniecznością zachowania statutowego wymogu określonego w paragrafie  26 Statutu Związku, który brzmi: § 26 Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd wyznaczając termin obrad przed upływem trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. Między uchwałą Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu a datą tego Zjazdu nie może upłynąć mniej niż jeden […]

Uchwała nr 96/2013 z dnia 11.10.2013

Uchwała nr 96/2013   Zarząd ZZPT TVP WIZJA udziela pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w TVP S.A. Wiesławowi Byczotowi i Mariuszowi Jelińskiemu.  

10.10.2013 „Urban Roku” dla Rakowieckiego

NIE! DO RZECZNIKA TVP. 1. Minimum ustawowe dla legalnego strajku w TVP wynosi 865 głosów ZA. 2. ZA opowiedziało się 1275 Pracowników. 3. Frekwencja ponad 51% to najwyższa frekwencja w ostatnich 4 latach, kiedy w 5 głosowaniach wypowiadała się Załoga TVP. 4. Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w roku 2011 – 48,92%. 5. […]

9.10.2013 ZAŁOGA TVP WYBRAŁA STRAJK

ZAŁOGA TVP WYBRAŁA STRAJK GŁÓWNA KOMISJA REFERNDALNA INFORMUJE, ŻE ZAKOŃCZONO PROCEDURĘ LICZENIA GŁOSÓW W REFEREDNUM STRAJKOWYM. LICZBA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA WYNOSIŁA 3456 OSÓB. W REFERENDUM UDZIAŁ WZIĘŁO 1769 PRACOWNIKÓW. STANOWI TO 51,19 % UPRAWNIONYCH. DO WAŻNOŚCI REFERENDUM KONIECZNE BYŁO ODDANIE MINIMUM 1729 GŁOSÓW. KOMISJA STWIERDZA ZATEM WAŻNOŚĆ REFERENDUM. GŁOSÓW ZA STRAJKIEM ODDANO 1274, CO STANOWI […]

8.10.2013 Koniec głosowania w referendum strajkowym

Zarząd ZZPT TVP SA Wizja podjął uchwałę o zakończeniu głosowania w referendum strajkowym. Jutro tj. w dniu 9.10.2013 w samo południe Główna Komisja Referendalna rozpocznie liczenie głosów. Decyzję załogi TVP SA poznamy najszybciej, jak to będzie technicznie możliwe. Frekwencja w referendum strajkowym wyniosła 51,16%. WYNIK REFERENDUM BĘDZIE ZATEM WAŻNY I WIĄŻĄCY, A EWENTUALNY STRAJK ZGODNY […]

Uchwała nr 95/2013 z dnia 08.10.2013

Uchwała nr 95/2013  (głosowana jako nr 93)   ZZPT TVP SA Wizja postanawia zakończyć głosowanie w referendum strajkowym w dniu 8.10.2013.