Publikowane w

wrzesień 2015

15.09.2015

K O M U N I K A Tz dnia 15 września 2015r Dzisiaj, z inicjatywy trzech reprezentatywnych organizacji związkowych miało odbyć się spotkanie z Prezesem Zarządu TVP S.A. Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” TVP S.A., Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV oraz ZZPTiT MP „Wizja” w TVP S.A., z przykrością informują, że Prezes Zarządu TVP S.A., […]

2.09.2015 ZUS: outsourcing w TVP ma charakter pozorny

ZZPTiTMP Wizja przypomina, że na nasz wniosek została przeprowadzona kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w TVP i LT, dotycząca umowy zawartej między TVP a Leasingteam na rzekome przejęcie części przedsiębiorstwa TVP przez LT, polegające na wyprowadzeniu z TVP czterech grup zawodowych pracowników twórczych. Z wiarygodnych źródeł w TVP uzyskaliśmy informację, iż do Zarządu Telewizji Polskiej […]