Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

 „Wolni kontra praca przymusowa w XXI wieku ”- czyli seminarium  w  Bukareszcie  26 lutego- 1 marca 2018 roku  ”   Być, poznać problem, przedstawić własne doświadczenia, wypracować wspólnie sposoby przeciwdziałania. Europejska sieć związkowa, organizacje pracowników, Międzynarodowa Organizacja Pracy  i serie spotkań dotyczących problemów na rynku pracy to współcześnie najlepsze i najbardziej skuteczne sposoby na skuteczna […]

Realizacja wyroku dot. ZFŚS

KOMUNIKAT

W 2014 roku TVP S.A. sprzedała 18 zakładowych lokali mieszkalnych za łączną kwotę 4.075.283 zł. Zgodnie z obowiązującym prawem kwota ta powinna była trafić na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z którego mogą korzystać wszyscy pracownicy, renciści i emeryci TVP. Zarząd Spółki pod kierownictwem Juliusza Brauna odmówił jednak przekazania tej kwoty, co spowodowało wniesienie w […]

Komunikat specjalny

Komunikat specjalny.

SERDECZNYCH, PEŁNYCH RADOŚCI I SMACZNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA MIŁYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ A W NOWYM ROKU WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, REALIZACAJI MARZEŃ I ZAWODOWYCH WYZWAŃ ŻYCZY WSZYSTKIM WIZJA

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 03 października 2017 r

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 03 października 2017 r 2 października br. odbyło się posiedzenie Zarządu Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP WIZJA. Przedstawiamy ustalenia, decyzje i informacje przyjęte podczas spotkania: Spotkanie z Markiem Makuchem , Dyr. Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Zarząd Wizji przedstawił tematy, zgłoszone przez członków Związku: Sprawa grafików i organizacji […]

Nowy statut WIZJI

Tekst jednolity Statutu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP SA uchwalony podczas Walnego Zjazdu Związku w dniu 9 września 2017 roku. STATUT Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych TVP S.A. WIZJA, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i […]

Komunikat z Walnego Zjazdu

Komunikat z Walnego Zjazdu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA W dniu 9 września 2017 roku odbył się Walny Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA. Wobec stwierdzenia quorum, Zjazd uznano za ważny i uprawniony do podejmowania decyzji. Zjazdowi przewodniczyła dotychczasowa szefowa Wizji, Barbara Markowska–Wójcik. Najważniejsze punkty porządku obrad: […]

Komunikat

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 27 czerwca 2017 r W dniu 26 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP WIZJA. Ustalenia, decyzje i informacje przyjęte podczas spotkania: 1. Uchwała w sprawie Statutu Związku. Zarząd organizacji zakładowej w TVP zatwierdził projekt nowego Statutu, który zostanie rozesłany członkom Związku do […]

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku W dniu 5 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP Wizja. Przyjęto następujące ustalenia: 1. Uchwała w sprawie terminu zwołania Walnego Zjazdu ZZPTiT MP Wizja. Zjazd odbędzie się 9 września 2017 r. w Warszawie. W tym dniu upływa obecna […]

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku

KOMUNIKAT ZZPTiT MP WIZJA z dnia 6 czerwca 2017 roku     W dniu 5 czerwca br. odbyło się wspólne posiedzenie Organizacji Zakładowej i Zarządu Głównego ZZPTiT MP Wizja.   Przyjęto następujące ustalenia:   Uchwała w sprawie terminu zwołania Walnego Zjazdu ZZPTiT MP Wizja. Zjazd odbędzie się  9 września 2017 r. w Warszawie. W tym […]

PROTEST PRZECIWKO ŁAMANIU STANDARDÓW I ETYKI DZIENNIKARSKIEJ

Gdańsk 10.05.2017   Protestuję przeciwko uprawianiu „brudnego dziennikarstwa” w TVP Gdańsk, dziennikarstwa mającego za zadanie deprecjonowanie występujących osób. Sposób w jaki zaprezentowano w „Panoramie” w dniu 8.05.2017 wypowiedź urzędniczki  sopockiego Urzędu Miasta miał na celu ośmieszenie nie tylko urzędniczki, ale i urzędu. Dziwię się, że można było zmontować w taki sposób i wyemitować materiał, który […]

List Wizji do MSWiA w sprawie nieruchomości przy ul. Antalla 2

Wizja-MSWiA 10.04.2017-1

Wyrazy współczucia

Naszemu Koledze red. Gerardowi Sawickiemu wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy ś.p.  RENY MENDEL znakomitego lekarza, ortopedy dziecięcego składaja przyjaciele z WIZJI

Wyrazy współczucia

Naszej Koleżance Red. Dorocie Rzepeckiej wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają Przyjaciele z Wizji

Zmarł Piotr Struś

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że nie ma już wśród nas Ś.P. Piotra Strusia naszego Kolegi, wieloletniego Pracownika TVP na stanowisku realizatora wizji. Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia Piotrze na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci Przyjaciele z Wizji

Komunikat ZZPTiT MP Wizja

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja ze zdumieniem przyjął wiadomość, że  Pan Juliusz Braun został nominowany do Rady Mediów Narodowych. Jako prezes Zarządu TVP S.A. jest odpowiedzialny za  outsourcing ponad 400 pracowników TVP,  na sumieniu ma los wyrzuconych i ich rodzin.  Outsourcing miał podobno przynieść duże oszczędności i korzyści finansowe dla Spółki. […]

Wyrok Sądu Pracy

Sygn. akt XXI P 59/15         WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXI Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR del. Grzegorz Kochan Protokolant: Ewelina Truszkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2016 r. w Warszawie sprawy z powództwa Komisji Zakładowej nr 295 TVP S.A. […]

Komunikat ZZPTiT MP WIZJA

4 marca 2015 roku trzy związki reprezentatywne tj. ZZPTiT MP Wizja, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność TVP S.A. oraz Rada Zakładowa TVP S.A. MZZPRiTV złożyły w Sądzie Rejonowym w Warszawie pozew przeciwko TVP S.A. o zwrot kwoty 4.075.283 zł na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z tytułu  sprzedaży mieszkań zakładowych, do czego zobowiązują zapisy stosownej ustawy. […]