Czytaj wpisy w kategorii:

Zwolnienia grupowe 2010

10.06.2010 Stanowisko Montażystów Zakładu Montażu i Grafiki APT wobec działań dyrektora Andrzeja Jeziorka

W dniu 9.06.201 pracownicy Zakładu Montażu i Grafiki TV APT zrzeszeni w różnych organizacjach związkowych wystąpili ze wspólnym pismem do Wiceprezesa TVP SA Włodzimierza Ławniczaka zprotestem wobec działań dyrektora Andrzeja Jeziorka.
Warszawa 9.06.2010
Pan Włodzimierz Ławniczak
Wiceprezes Zarządu TVP SA
W dniu 1.06.2010 odbyło się spotkanie montażystów z dyrektorem APT Andrzejem Jeziorkiem i Panem Przemysławem Wojciechowskim. Ze zdziwieniem przyjęliśmy […]

9.06.2010 Czy powinien wkroczyć prokurator ? – Dziwne ruchy wokół restrukturyzacji w TVP SA

L.dz. Wizja/71/2010
Pan Bogusław Szwedo
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP
Pan Romuald Orzeł
Prezes Zarządu TVP S.A.
Pani Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
Pan Tomasz Karusewicz
Dyrektor Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. W jakim trybie odbywają się spotkania dyrektora Agencji Produkcji Telewizyjnej  Pana Andrzeja Jeziorka z […]

2.06.2010 Zarząd TVP SA: Twórcy precz – Odcinek 1. Montażyści

W dniu 1.06.2010 odbyło się spotkanie grupy montażystów z dyrektorem Agencji Produkcji Telewizyjnej Andrzejem Jeziorkiem oraz nowym zaciągiem z obcej stacji – zastępcą Przemysławem Wojciechowskim, którzy, jak twierdzili, występowali w imieniu Zarządu TVP SA.
Na spotkaniu jasno zostało powiedziane, że grupa montażystów jest niemile widziana, jako grupa pracowników etatowych.   […]

25.05.2010 Wspólne wystąpienie trzech związków do Pracodawcy

W dniu 25.05.2010 r . Związek Zawodowy Pracowników Twórczych  TVP SA Wizja,   NSZZ Solidarność  i  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Radia i Telewizji wystąpiły do pracodawcy ze wspólnym stanowiskiem.
Związki piszą:
W związku z wystąpieniem Pracodawcy z inicjatywą zmian zapisów w Regulaminie Wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP SA niżej podpisane reprezentatywne zakładowe organizacje […]

21.05.2010 Pilny Komunikat Rzecznika Prasowego

Komunikat Rzecznika Prasowego ZZPT TVP SA Wizja z dnia 21.05.2010
W związku z informacjami otrzymywanymi od operatorów, montażystów, charakteryzatorów, realizatorów i dziennikarzy – członków ZZPT TVP SA Wizja że w Agencji Produkcji Telewizyjnej trwają spotkania pracowników z dyrektorem Andrzejem Jeziorkiem, na których są oni informowani o przygotowywanych, natychmiastowych zwolnieniach grupowych w zawodach twórczych, Zarząd ZZPT TVP […]

21.05.2010 List realizatorów programu, dźwięku i światła do Prezesa Zarządu TVP SA

REALIZATORZY PROGRAMÓW
REALIZATORZY DŹWIEKU
REALIZATORZY ŚWIATŁA                                                  Warszawa, dn. 21.05.2010 r.
TVP S. A.

Szanowny Pan Prezes TVP S. A.
Romuald Orzeł
Koledzy operatorzy kamer przekazali nam informację uzyskaną w czasie  spotkania z Dyrektorem Andrzejem Jeziorkiem, z której wynika, że
planowana jest ich redukcja, czyli zwolnienie tej grupy pracowników z etatów.
My realizatorzy zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom. Uważamy, że wyprowadzenie zawodów […]

14.05.2010 List Koła Szczecin w sprawie zwolnień grupowych

14.05.2010
Koło Szczecin ZZPT TVP SA Wizja wystosowało pismo do Dyrektora Oddziału oraz Prezesa Zarządu w sprawie zwolnień grupowych.
Pan
Piotr Lichota
Dyrektor oddziału TVP
w Szczecinie
W związku z otrzymaniem informacji o konieczności redukcji 28 etatów w oddziale TVP Szczecin, czyli około 30% ogółu etatów, ZZ Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w Szczecinie zwraca się do Pana z następującymi […]

12.05.2010 Żądanie przekazania uchwał o resytrukturyzacji

ZZPT TVP SA Wizja wystąpił do Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami ludzkimi z żądaniem przekazania uchwały Zarządu TVP SA w sprawie restrukturyzacji, którą otrzymał Minister Skarbu.
Warszawa, 12.05.2010 r.
L.dz. Wizja/58/2010
Pani Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zgodnie z prośbą potwierdzamy obecność ZZPT TVP SA Wizja na spotkaniu w dniu 14.05.2010 o godz.10.00 w sali nr 105 celem podpisania […]

10.05.2010 12 pytań – Zmiany w Regulaminie Pracy i Wynagradzania

W związku z wystąpieniem pracodawcy pismem THK-2148-2010 z dnia 22.04.2010
do ZZPT TVP SA z propozycją zmian w Regulaminie Wynagradzania i Regulaminie Pracy ZZPT TVP SA Wizja wystosował do pracodawcy pismo z 12 pytaniami, dotyczącymi motywów wprowadzania przez pracodawcę tych zmian.
Warszawa, 06.05.2010 r.
L.dz.Wizja/51/2010
Pani Grażyna Łagodzińska
Dyrektor Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi
W związku z otrzymanymi do uzgodnienia projektami zmian w […]

7.05.2010 wyborcza.biz

TVP musi dalej zwalniać pracowników
Vadim Makarenko, 2010-05-07, ostatnia aktualizacja 2010-05-07 20:41

Telewizja publiczna zapowiedziała kolejne zwolnienia grupowe. Żeby zachować płynność finansową, może zwolnić od 600 do tysiąca osób.
„Podczas posiedzenia, 7 maja br. zarząd przyjął plan restrukturyzacji w spółce oraz podjął uchwałę w sprawie działań mających na celu obniżenie poziomu zatrudnienia w TVP” – czytamy w piątkowym […]

7.05.2010 Komunikat PAP

PAP
2010-05-07, ostatnia aktualizacja 2010-05-07 16:05

Rusza restrukturyzacja TVP. Na początek zarząd zdecydował o zwolnieniach grupowych, w kolejce czeka kilkadziesiąt innych decyzji. Wszystko ze względu na „bardzo trudną sytuację ekonomiczno-finansową” TVP, która ubiegły rok zakończyła ponad 205 mln zł straty.
W komunikacie po piątkowym posiedzeniu zarządu TVP nie informuje, ile osób będzie musiało odejść z TVP. Dokładną liczbę […]

7.05.2010 Komunikat Zarządu TVP SA

W dniu 7.05.2010 Zarząd TVP SA wydał komunikat o przeprowadzeniu nowych, kolejnych zwolnień grupowych:
Podczas posiedzenia, 7 maja Zarząd przyjął plan restrukturyzacji w Spółce oraz podjął uchwałę w sprawie działań mających na celu obniżenie poziomu zatrudnienia w Telewizji Polskiej.
W związku z bardzo trudną sytuacją ekonomiczno-finansową oraz koniecznością radykalnego zmniejszenia kosztów działalności Spółki, Zarząd przyjął kompleksowy plan […]

24.03.2010 Komunikat w sprawie planowanych zwolnień grupowych

Rzecznik Prasowy ZZPT TVP SA Wizja informuje, że Związek w dniu dzisiejszym wystąpił do Zarządu TVP SA w poniższej sprawie:
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi na temat kolejnych, planowanych zwolnień grupowych w TVP SA ZZPT TVP SA Wizja zwraca się do Zarządu TVP SA z apelem o udzielenie Związkowi odpowiedzi w następujących kwestiach:
1. Czy […]

24.03.2010 Informacja o planowanych zwolnieniach grupowych

W dniu wczorajszym ZZPT TVP SA Wizja uzyskał nieoficjalna informację, że rozpoczęto przygotowania do podjęcia kolejnej uchwały o zwolnieniach grupowych. Jak nam powiedziano, Rada Nadzorcza TVP SA oczekuje, że w następny poniedziałek Zarząd TVP SA przedstawi Radzie swoje propozycje w tej kwestii. Podano liczbę między 500 a 1000 osób planowanych do kolejnych zwolnień grupowych. Czekamy […]

23.03.2010 Likwidacja stanowiska pracy operatora kamery w AI

W dniu 23.03.2010 ZZPT TVP SA Wizja otrzymał od Pracodawcy do zaopiniowania zamiar wypowiedzenia umowy o pracę, zawartą na czas nieokreślony, jednemu z naszych członków – operatorowi kamery, zatrudnionemu w AI.
Jak pisze Pracodawca: „wyłącznym powodem wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy w wyniku restrukturyzacji Agencji Informacji i konieczność przeprowadzenia optymalizacji w zakresie zatrudnienia […]