Czytaj wpisy w kategorii:

2013

17.05.2013 Tajna uchwała ?

1.    TAJNA UCHWAŁA ? 
ZZPT TVP SA Wizja wystąpił w dniu wczorajszym do Pracodawcy o przesłanie uchwały, podjętej przez Zarząd TVP SA w dniu 15.05.2013r, o przeniesieniu dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej. Domagaliśmy się również przedstawienia uzasadnienia tej uchwały oraz opinii prawnych, które przyzwalałyby Pracodawcy na to działania w oparciu o art. 23 […]

16.05.2013 Protest przeciwko działaniom Zarządu TVP

Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać protest do Zarządu TVP SA i Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 

Imię i Nazwisko(wymagane)
E-mail(wymagany ważny e-mail)
Zawód(wymagane)
Jednostka/Instytucja(wymagane)
Adresat protestuZarząd TVP SA, Dyrektor BZZL(wymagane)
Treść ProtestuProtestuję przeciwko kolejnej próbie wyprowadzenia zawodów twórczych z TVP S.A. Telewizja bez dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów, grafików to absurd! To krok do likwidacji Telewizji Publicznej. Wyrzucenie […]

15.05.2013 Strajk ostrzegawczy ?

W dniu wczorajszym ZZPT TVP S.A. Wizja został poinformowany przez Panią Ewę Ger, Dyrektor BZZL, że dziś tj. 15 maja br. członkom Zarządu TVP S.A. będzie przedstawiona propozycja zmian w zatrudnieniu dla części pracowników TVP.
Według autorów koncepcji od 1 lipca do firmy zewnętrznej mają być przeniesione z etatami cztery grupy pracowników: dziennikarze, montażyści, charakteryzatorzy, graficy.

Firma […]

14.05.2013 Komunikat nadzwyczajny

Komunikat Nadzwyczajny ZZPT TVP S.A. Wizja
 
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie ZZPT TVP S.A. Wizja z dr Ewą Ger, dyrektorem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Zostaliśmy poinformowani, że w dniu 15 maja br. członkom Zarządu TVP S.A. będzie przedstawiona propozycja zmian w zatrudnieniu dla części pracowników  TVP. 
Od 1 lipca do firmy zewnętrznej mają być przeniesione  z […]

23.04.2014 Przeciw zwolnieniom

ZZPT TVP SA Wizja informuje, że prowadzone obecnie przez Pracodawcę zwolnienia pracowników, w których jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy wskazywana jest sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki i konieczność obniżenia zatrudnienia w drodze restrukturyzacji, a ich podstawą prawną ma być art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z […]

22.04.2013 Zawiadamiamy PIP w sprawie wynagrodzeń zasadniczych

ZZPT TVP SA Wizja uważa, że Pracodawca przyjął błędne stanowisko w sprawie wypłaty wyrównań wynagrodzeń zasadniczych pracowników twórczych do wysokości wynagrodzenia minimalnego w gospodarce, ograniczając się jedynie do uzupełnienia brakujących kwot, zamiast zmiany umów o pracę z uwzględnieniem płacy zasadniczej na poziomie wynagrodzenia minimalnego w danym roku.
Zdaniem Związku Pracodawca powinien był:
1. Naprawić błąd w postaci […]

9.04.2013 Przeciw hucpie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Barbara Markowska-Wójcik głosami członków Rady Pracowników, należących do ZZ Solidarność oraz Marcina Kunickiego, została odwołana z funkcji Przewodniczącej, a Marcin Kunicki został powołany w Jej miejsce. Krystyna Mokrosińska została Wiceprzewodniczącą.
W głosowaniu nie wzięli udziału: Jacek Dybowski, Robert Talski, Barbara Markowska-Wójcik.
Aby nie legitymizować działań nowych władz Rady Pracowników zrezygnowaliśmy z członkowstwa […]

15.03.2013 Niezrozumiała decyzja Rady Nadzorczej TVP

NIEZROZUMIAŁA DECYZJA RADY NADZORCZEJ TVP S.A.

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia wyrazić swoje stanowisko w sprawie decyzji Rady Nadzorczej TVP SA o zakwestionowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej TVP SA.
ZZPT TVP S.A. Wizja z ogromnym zdziwieniem przyjął decyzję Rady Nadzorczej TVP S.A. o zakwestionowaniu projektu nowej struktury organizacyjnej TVP, a szczególnie  o odrzuceniu idei […]

8.03.2013 Lepiej późno niż wcale

W dniu 06 marca br. Zarząd TVP S.A. podjął uchwałę o wypłaceniu pracownikom honoraryjnym wyrównania wynagrodzenia zasadniczego do wysokości płacy minimalnej w gospodarce. Wypłata obejmie lata 2010, 2011, 2012 i 2013.
Minimalne wynagrodzenie za pracę to nie tylko pensja zasadnicza. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustalając kwotę wynagrodzenia za […]

25.02.2013 A jednak obniżacie nam wynagrodzenia…

Warszawa, dn. 25.02.2013 r.
L.dz. Wizja/9/2013​
Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja akceptuje kandydaturę mediatora zaproponowanego przez Panią Dyrektor w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r.
Jednoczenie pozostajemy na stanowisku, że dane o średnich wynagrodzeniach w zawodach twórczych, przedstawione przez Pracodawcę w ramach rokowań w sporze zbiorowym, wszczętym 11.07.2012r. daleko odbiegają od rzeczywistości. Pismo Pracodawcy […]

22.02.2013 Wizja znów ma rację! TVP S.A. łamie prawo pracy w zakresie stosunku pracy – kolejny wyrok sądu.

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA Wizja informuje, że kolejny wyrok Sądu Pracy potwierdza stanowisko Związku w sprawie procederu łamania w Telewizji Polskiej S.A. art. 22 § 1 Kp. 
Związek od lat zwraca uwagę, że wszystkie osoby, pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych w takich zwodach jak: dziennikarz, realizator, operator, montażysta, charakteryzator, kierownik produkcji, technik łączy z […]

14.02.2013 Prezes wręczył nagrody PRACOWNIKA 60-LECIA

 
2.01.2013 Panie Prezesie dziękujemy w imieniu Pracowników
31.12.2012 NAGRODA PRACOWNIKA 60-LECIA
14.10.2012 Medalowe 60-lecie TVP

18.02.2013 Protokół rozbieżności podpisany. Rozpoczynamy mediacje.

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI
w związku ze sporem zbiorowym z dnia 11 lipca 2012 r.
pomiędzy ZZPT TVP S.A. „WIZJA” a Zarządem Telewizji Polskiej S.A.
Działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, ze zm ) dysponujący stosownymi pełnomocnictwami przedstawiciele stron sporu zbiorowego, tj.:
•    Związek Zawodowy […]

11.02.2013 Wyjaśniamy dlaczego obniżono wynagrodzenia ekipie realizującej Teatr TV „Iluzje”

W dniu 13.02.2013 roku Związek otrzymał pismo THK/651/2013 – odpowiedź na poniższe wystąpienie Wizja/8/2012,  z ostatecznym rozwiązaniem sprawy.
Pracownicy otrzymają pierwotnie ustalone wynagrodzenia.
———————————————————————————————————————————————————————————————–
W dniu 10.12.2012r. Związek wystąpił do Pracodawcy z pismem Wizja/140/2012 z prośbą o wyjaśnienie powodów obniżenia wynagrodzeń Pracowników, realizujących spektakl Teatru TV na żywo „Iluzje”.
Związek otrzymał odpowiedź Pracodawcy, pismo THK/598/2013. Nie zgadzając się […]

9.01.2013 Dziennikarz radia naruszył dobra osobiste naszej Koleżanki – ustalił Sąd

Mecenas Małgorzata Heller  wygrała sprawę o zniesławienie, którą ponad trzy lata temu z powództwa cywilnego wniosła nasza koleżanka, Agata Ławniczak – Przewodnicząca Koła Wizja w Poznaniu.
Marcin Krzemiński z Radia TOK FM, a były pracownik poznańskiej telewizji, podał nieprawdziwe, szkalujące informacje na temat zawodowej działalności i życia prywatnego Agaty Ławniczak, pomawiając ją między innymi o prywatę, […]

2.01.2013 Panie Prezesie dziękujemy w imieniu Pracowników

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Uprzejmie dziękuję za przesłany komunikat dotyczący przyznania przez Związek Zawodowy „Wizja” 10 zasłużonym pracownikom TVP nagród Pracownika 60-lecia. Jak wiem, wyłaniając „złotą dziesiątkę” kierowali się Państwo merytorycznymi kryteriami, opierając się na rekomendacji pracowników TVP. To cenna inicjatywa stanowiąca wkład w działania uświetniające jubileusz TVP. Serdecznie gratuluję laureatom Nagród Pracownika 60-lecia przyznanych przez ZZ […]