Czytaj wpisy w kategorii:

Uchwały zarządu

Uchwała nr 20/2011 z dnia 15.04.2011

Uchwała nr 20/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 19/2011 z dniz 11.04.2011

Uchwała nr 19/2011 o wyborze szefa Sekcji Dziennikarzy

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przeprowadzić wybory internetowe szefa Sekcji Dziennikarzy. Zarząd przychyla się tym samym do wniosku o przeprowadzenie wyborów zgłoszonego przez dotychczasowego szefa tej sekcji Andrzeja Witkowskiego, który ma zamiar ustąpić z tej funkcji  z powodu przejścia na emeryturę.
Jako […]

Uchwała nr 17/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 17/2011 o zapomogach

Zarząd Wizji postanawia przeznaczyć po 200 złotych na zapomogę rzeczową dla Pawła Nycza i Moniki Konopki, przekazuje kwotę 400 złotych Barbarze Pawlak i zobowiązuje ją do realizacji tej zapomogi.

Uchwała nr 16/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 16/2011 o zmianie listy osób chronionych

Zarząd Wizji postanawia zmienić listę osób chronionych skreślając z niej Szczepana Adamiuka, Monikę Konopkę i Andrzeja Witkowskiego, którym wygasło prawo do ochrony i wpisując na  listę i tym samym  obejmując ochroną Romana Piotrowskiego, Pawła Nycza i Marzenę Kuc.
Ochrona w/w osobom przysługuje na czas kadencji tj. do […]

Uchwała nr 15/2011 z dnia 11.04.2011

Uchwała nr 15/2011 o przyjęciu nowych członków

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 13/2011 z dnia 23.03.2011

Uchwała nr 13/2011 o liście osób chronionych

Zarząd Związku Zawodowego WIZJA postanawia przyjąć Roberta Pająka na listę osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy i uzyskujących z tego tytułu ochronę przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 12.03.2011.

Uchwała nr 12/2011 z dnia 12.03.2011. o przyjęciu nowych członków
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 11/2011 z dnia 08.03.2011

Uchwała nr 11/2011 z dnia 08.03.2011 o regulaminie głosowania internetowego
Regulamin głosowania internetowego uchwał Zarządu ZZPTTVPSA WIZJA
1.Pomiędzy zebraniami Zarządu WIZJI i Prezydium Zarządu WIZJI Zarząd może podejmować uchwały drogą głosowania internetowego.
2.Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego przez przewodniczącą, jednego z wiceprzewodniczących  lub grupę członków Zarządu liczącą co najmniej pięć osób.
3.Wniosek o głosowanie uchwały zgłoszony  przez […]

Uchwała nr 10/2011 z dnia 04.03.2011 Zastąpiona przez Uchwałę 11/2011

Uchwała nr 10/2011 z dnia 04.03.2011 o regulaminie głosowania internetowego
Uchwała nieaktualna, zastąpiona przez Uchwałę 11/2011 z dnia 08.03.2011
Regulamin głosowania internetowego uchwał Zarządu ZZPTTVPSA WIZJA
1.Pomiędzy zebraniami Zarządu WIZJI i Prezydium Zarządu WIZJI Zarząd może podejmować uchwały drogą głosowania internetowego.
2.Uchwała może być zgłoszona do głosowania internetowego przez przewodniczącą, jednego z wiceprzewodniczących  lub grupę członków Zarządu liczącą co […]

Uchwała nr 9/2011 z dnia 28.02.2011

Uchwała nr 9/2011 z dnia 28.02.2011 o przyjęciu nowych członków
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 8/2011 z dnia 27.02.2011

Uchwała nr 8/2011 z dnia 27.02.2011 o przyjęciu nowych członków
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 6/2011 z dnia 29.01.2011.

Uchwała nr 6/2011 o Komisji Rewizyjnej

Zarząd wyraża zgodę na powrót  Anny Pawłowskiej do  pracy w  Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 5/2011 z dnia 10.01.2011.

Uchwała nr 5/2011
w sprawie członków Zarządu Związku oraz osób reprezentujących Związek z zakresu prawa pracy wobec pracodawcy.
Ochronie podlega Zarząd ZZPT TVP S.A. Wizja w składzie:
1. Barbara Markowska-Wójcik
2. Wiesław Byczot
3. Grażyna Ogrodowska
4. Stanisław Kucharski
5. Krzysztof Stanisławski
6. Barbara Pawlak
7. Andrzej Ciszewski
8. Hanna Kordalska – Rosiek
9. Andrzej Pieczyński
10. Waldemar Wiśniewski
11. Andrzej Obłuski
12. Leszek Foltyn
13. Jacek Dybowski
14. Andrzej Błaszkiewicz
15. […]

Uchwała nr 3/2010 z dnia 10.01.2011.

Uchwała nr 3/2011

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA  osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.

Uchwała nr 2/2011 z dnia 10.01.2011.

Uchwała nr 2/2011
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§18. 5/ w czasie trwania kadencji Zarząd włącza do swojego składu nowo wybranych Przewodniczących Kół i Sekcji.)
Zarząd zdecydował, że Anna Hałasińska Przewodnicząca Sekcji Realizacji i Scenografii i Andrzej Pieczyński Przewodniczący Koła Woronicza  zostają  przyjęci w skład Zarządu Związku
Decyzję tę  potwierdzają podpisami  członkowie Zarządu.

Szczepan Adamiuk                                     
Andrzej Błaszkiewicz
Bogdan Borowski
Wiesław Byczot
Andrzej Ciszewski
Jacek Dybowski
Paweł […]

Uchwała nr 64/2010 z dnia 19.12.2010.

Uchwała nr 64/2010

Zarząd ZZPTTVPSA WIZJA przychyla się do prośby Krzysztofa Buchowicza, zastępcy szefa Sekcji Realizacji i Scenografii  o przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego tej Sekcji drogą głosowania internetowego zgodnie z uchwaloną przez Zarząd Uchwałą 58/2010 dotyczącą tej formy wyborów.
Jednocześnie Zarząd powołuje Stanisława Kucharskiego jako męża zaufania, czyli osobę, która przeprowadzi wybory.
Uchwała została podjęta w głosowaniu internetowym […]

Uchwała nr 62/2010 z dnia 09.12.2010.

Uchwała nr 62/2010

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP SA WIZJA postanawia przyjąć do Związku Zawodowego WIZJA osoby, które złożyły stosowne deklaracje członkowskie.
Uchwała została przegłosowana w głosowaniu internetowym nr 38.

Uchwała nr 61/2010 z dnia 02.12.2010.

Uchwała nr 61/2010

ZZPT TVP Wizja podejmuje decyzję o skierowaniu do Zarządu TVP i KRRiT. pisma, w którym opisane zostaną przypadki zatrudniania na
kierowniczych stanowiskach w TVP ludzi bez wymaganych kwalifikacji
zawodowych, zajmujących się politycznym piarem – jak w przypadku  poznańskim, ludzi, których powołanie na te stanowiska skutkuje łamaniem
prawa i regulaminu pracy TVP.
Pismo to będzie przedstawieniem stanowiska […]

Uchwała nr 59/2010 z dnia 24.11.2010.

Uchwała nr 59/2010

Zarząd zobowiązuje przewodniczących Kół i Sekcji do organizowania spotkań z członkami swoich Kół i Sekcji.
Spotkania te mają się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał.
Przewodniczący Kół i Sekcji proszeni są o sporządzanie sprawozdań z tych spotkań i przedstawianie ich Zarządowi.
W sprawozdaniach powinny być przedstawione problemy środowisk członkowskich i ich postulaty pod adresem […]

Uchwała nr 58/2010 z dnia 24.11.2010.

Uchwała nr 58/2010

Zarząd przyjmuje poniższy regulamin:
Regulamin wyboru przewodniczącego Sekcji ZZPTTVPSA WIZJA przez głosowanie internetowe.
1.      W sytuacji, gdy nie jest możliwe zorganizowanie zebrania wyborczego, na którym mieliby szansę być obecni wszyscy członkowie Sekcji, dopuszcza się przeprowadzenie wyborów drogą głosowania internetowego.
2.      Warunkiem przeprowadzenia wyborów internetowych jest posiadanie przez wszystkich członków Sekcji prywatnych adresów mailowych i zgłoszenie […]