Czytaj wpisy w kategorii:

Uchwały zarządu

Uchwała z dnia 23.05.2009 w sprawie wyboru Prezydium

Uchwała z dnia 23.05.2009
Związku Zawodowego Pracowników Twórczych Telewizji Polskiej SA WIZJA
sprawie wyboru Prezydium Zarządu ZZPT TVP SA „WIZJA”
Zgodnie ze Statutem Związku:
(§26.1.Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Związku.
2.Prezydium jest wybierane przez  Zarząd na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
3.W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, członkowie,…)

i mając na uwadze planowane rozszerzenie Zarządu o Przewodniczących […]