Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

30.09.2013 Frekwencja na godz. 14 – 48,2%

Frekwencja na godz. 14:00   48,2 % DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW! Jesteśmy już blisko celu aby pokazać publicznie, co myślimy o traktowaniu pracowników, jako bezmyślnych niewolników, o zatrudnianiu firm zewnętrznych zamiast etatowych pracowników, o Zarządzie TVP SA i jego sposobach na rzekomą poprawę sytuacji telewizji, o pogardzie wobec wieloletnich współpracowników, którzy dziesiątki lat pracują na umowach śmieciowych. Brakuje […]

27.09.2013 Frekwencja na godz. 15:00

Panie rzeczniku zapraszamy po informacje do źródła. Dane z oddziałów podane wcześniej są całkowicie, wbrew Pana insynuacjom, prawdziwe. Frekwencja uwzględnia bowiem głosowanie internetowe. Zaś liczba głosów  ZA, PRZECIW czy WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ dotyczy głosowania bezpośredniego, gdyż urna internetowa jest wspólna dla wszystkich. Zanim znów bez zastanowienia będzie Pan nam coś imputować, prosimy się zastanowić. Dane są […]

27.09.2013 Odpowiadamy Prezesowi Juliuszowi Braunowi

Warszawa, dn. 26. 09. 2013 r.   Z.Z.P.T. Wizja Szanowni Państwo, Kilka tygodni temu ogłosili Państwo referendum strajkowe. Państwa decyzję potraktowałem z pełną powagą. Dziś jestem zmuszony stwierdzić, że sprawę o ogromnym znaczeniu i daleko idących konsekwencjach dla Telewizji Polskiej potraktowali Państwo jak nieodpowiedzialną zabawę. Prowadzoną przez Państwa kampanię trudno uznać za zgodną z demokratycznymi […]

25.09.2013 Frekwencja w referendum strajkowym 45,4%

Szanowny Panie Prezesie,  zachęcał Pan, aby Pracownicy wybrali rozsądnie w referendum strajkowym.  Do dziś zagłosowało w referendum strajkowym 45,4 %  załogi TVP. To jeszcze o 4,6 % za mało dla ważności jego wyniku.  Ponieważ uważamy, że Pana – wyrażona listownie – serdeczna zachęta nie została jeszcze w stopniu należytym wypełniona, informujemy o przedłużeniu referendum.  Nie […]

24.09.2013 Komunikat Głównej Komisji Referendalnej

Główna Komisja Referendalna informuje, że frekwencja w głosowaniu referendalnym na godz. 10:00 w dniu dzisiejszym tj. 24.09. 2013 r. wyniosła ok. 44%.  Czekamy na niezdecydowanych  do jutra do godz. 18:00. Głosowanie jest tajne.  Barbara Markowska – Wójcik    Przewodnicząca

2013.09.20 Cząstkowe wyniki

TAI, WOT, TV Biełsat: Frekwencja 50% ZA 170 PRZECIW 10 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 38 NIEWAŻNYCH 3 OTVP Lublin: Frekwencja 50% ZA 17 PRZECIW 2 WSTRZYMAŁO SIĘ 7 OTVP Kraków: Frekwencja 37% ZA 25 PRZECIW 3 WSTRZYMAŁO SIĘ 5 NIEWAŻNYCH 1 OTVP Katowcie: Frekwencja 33% ZA 23 PRZECIW 1 WSTRZYMAŁO SIĘ 1 OTVP Rzeszów: Frekwencja 81% ZA […]

2013.09.16 Frekwencja w OTVP Wrocław przekroczyła 50%!

ZZPT TVP SA informuje, że Komisje Referendalne w referendum strajkowym w sporze zbiorowym ZZPT TVP SA Wizja z pracodawcą wszczętym w dniu 7.092013r. będą pracować w następujący sposób: 1. Komisja Referendalna Zakładu Głównego – 17.09 blok F, klatka schodowa, piętro 1 przy palarni, – 18.09 blok B, piętro 1 przy sali konferencyjnej Biura Reklamy, – […]

2013.08.06 Kłamstwa w Poznaniu

We wtorek, 3 września 2013 roku odbyło się spotkanie dyr. Leny Bretes-Dorożały z pracownikami OT w Poznaniu. W trakcie zebrania został m.in. przeczytany list od Prezesa Brauna. Zostało też publicznie wypowiedziane kolejne pomówienie wobec ZZPT”Wizja” – „Cały Zarząd Związku jest na etatach, co daje mu ochronę do 2017 roku. Łatwo jest namawiać innych aby nie […]

2013.09.04 Zachęcamy do udziału w referendum strajkowym

Koleżanki i koledzy, wszyscy pracownicy twórczy, techniczni i administracji. Los telewizji publicznej spoczywa dziś w Naszych rękach. To wyjątkowa sytuacja w TVP S.A. aby Nasze opinie w sposób fundamentalny zaważyły na przyszłości Telewizji Polskiej, na jej pozycji pośród innych mediów, by  ocaliły resztki jej wiarygodności i dobrego imienia. Po latach pogardy, będą musieli liczyć się […]

2013.09.03 Referendum strajkowe rozpoczęte

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP SA informuje o rozpoczęciu procedury głosowania w referendum strajkowym w sporze zbiorowym wszczętym w dniu 7.09.2009r. Przypominamy, że podstawowymi żądaniami Związku w sporze są: Doprowadzenie do uporządkowania sposobu zatrudnienia w TVP SA poprzez: – bezwzględne przestrzeganie § 3.1. Regulaminu Pracy dla pracowników TVP S.A, – stosowanie wyłącznie zatrudnienia pracowniczego w podstawowym […]

22.08.2013 Zwracamy się o poparcie

Szanowni Państwo, Jak już pisaliśmy w niedawnym komunikacie, ZZPT TVP SA Wizja podjął uchwałę o organizacji referendum strajkowego. Prowadzimy spór zbiorowy od 2009 r., gdzie podstawowym tematem jest doprowadzanie do sytuacji, kiedy w TVP SA będzie istniało WYŁĄCZNIE ZATRUDNIENIE ETATOWE !!! (Wszystkie informacje u nas na stronie w zakładce SPÓR ZBIOROWY 2009). To jest ostatni […]

19.08.2013 Przeprowadzimy referendum strajkowe

ZZPT TVP S.A. Wizja informuje, że Zarząd Związku w dniu 29.07.2013 r. podjął uchwałę o przeprowadzeniu wśród pracowników TVP S.A. referendum strajkowego zgodnie z art. 20 ust. 1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Związek prowadzi z pracodawcą spór zbiorowy od września 2009 r. W sporze żądamy m.in.: zaprzestania przez Pracodawcę korzystania […]

19.08.2013 Badanie dziennikarzy w TVP wątpliwe w aspekcie naukowym, etycznym i prawnym.

Warszawa 16 VIII 2013 Do Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa Działając zgodnie ze statutem stowarzyszenia „Stop Manipulacji” w związku z doniesieniami prasowymi i informacjami w internecie oraz rozmową z pracownikami TVP, w celu zapobieżenia utraty zaufania społecznego do TVP jako wiarygodnej instytucji publicznej, chcielibyśmy zwrócić […]

19.08.2013 Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy w całości popiera tezy „Oświadczenia SDP”. Także jesteśmy zdania, że pozbywanie się najbardziej profesjonalnych dziennikarzy oraz innych twórców, często wielkiej klasy i doświadczenia, tj. operatorów obrazu, montażystów, dźwiękowców itd., to dowód na od dawna planowane przez Zarząd TVP S.A. całkowite podporządkowanie kontroli politycznej i finansowej programów powstających dla TVP, która zamierza działać […]

19.08.2013 Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko kontynuacji przez zarząd TVP SA działań zmierzających do wyprowadzenia do firmy zewnętrznej kilkuset pracowników.  Największą wartością każdego medium, a szczególnie nadawcy publicznego, jest profesjonalny zespół ludzi świadomych swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Choć SDP niejednokrotnie krytycznie oceniało jakość pracy niektórych dziennikarzy TVP, to pozbycie się niemal wszystkich ze struktury firmy […]

16.08.2013 Odpowiedź na kolejne nierawdziwe zarzuty rzecznika prasowego TVP

W odpowiedzi na informacje zawarte w komunikacie zespołu ds. Komunikacji  ZZPT TVP SA informuje, iż nie jest prawdą, jakoby inspektorzy pracy nie stwierdzili żadnych uchybień w prowadzonym procesie wyprowadzenia 4 grup zawodowych do firmy zewnętrznej. Inspektorzy wskazali bowiem jedynie na  brak narzędzi prawnych w rękach PIP do powstrzymania tego procesu. Ocenę zgodności z prawem pozostawili […]

15.08.2012 PIP znów bezradna

ZZPT otrzymał informację o wynikach kontroli PIP dokonanej po skardze Związku na brak zgodności z Kodeksem pracy prowadzonego procesu wyprowadzenia dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy zewnętrznej. Inspektorzy pracy stwierdzają m.in.: (…) Odnosząc się do planowanych działań Pracodawcy w zakresie zastosowania procedury określonej w art. 231 Kodeksu pracy,  inspektorzy pracy po wnikliwym przeanalizowaniu stanu […]

14.08.2013 Wnioski o kontrolę w TVP SA

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań, dostrzegł poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. podstawowych praw pracowniczych, które to naruszenie dotknęło większość dziennikarzy i innych pracowników twórczych. W Związku z powyższym Związek skierował: Wniosek o przeprowadzenie kontroli w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie do Generalnego Inspektora Ochrony […]

14.08.2013 Ekspertyza procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP

ZZPT TVP SA otrzymał list z Instytutu Analiz im. Karola Gaussa zawierający Ekspertyzę procedur promocji stanowiskowych w procesie rekrutacji TVP. Analiza ta stanowi potwierdzenie stanowiska ZZPT TVP SA Wizja, wzywającego Zarząd TVP do zatrzymania tego procesu. Oto treść listu ekspertów: Szanowni Państwo, w ostatnich dniach dyskurs medialny został zdominowany przez doniesienia o procedurach promocji na […]

13.08.2013 Wniosek o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych

Wniosek o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia badań psychologicznych Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. „Wizja” działając w ramach swych ustawowych kompetencji i zadań, dostrzegł poważne naruszenie przez Telewizję Polską S.A. podstawowych praw pracowniczych, które to naruszenie dotknęło większość dziennikarzy i innych pracowników twórczych. Czynności podejmowane w wykonaniu uchwały Zarządu TVP S.A. z 31 lipca 2013 r., […]