Czytaj wpisy w kategorii:

1. ALL NEWS

1.07.2014 Pracowniczy zostali „przeniesieni”

  Komunikat Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”   Warszawa, 1 lipca 2014 r.   Nasz Pracodawca – Telewizja Polska S.A. wysłała do dziennikarzy i innych pracowników pisma datowane na 16 czerwca 2014 r., w których informuje, że podpisała 26 maja 2014 r. z Leasing Team sp. z o.o. w Warszawie umowę […]

26.06.2014 Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce?

W dniu 26.06.2014r. odbyła się konferencja prasowa w Sejmie RP Outsourcing – czy to koniec telewizji publicznej w Polsce? DO PUSTYCH KRZESEŁ, DO PIOTRA KRAŚKO Dobro publiczne jest marnotrawione – lekceważycie to! Demokracja zagrożona – sorry, macie inne sprawy. Wołamy o waszą pomoc – udajecie, że nie słyszycie! Prywatna firma, za publiczne pieniądze będzie władała […]

25.06.2014 Ponowny wniosek o udzielenie informacji publicznej

Warszawa, dn. 25.06.2014 r. L.dz. Wizja/75/2014                                                                                                                 Telewizja Polska S.A. w Warszawie                                                ul. Jana Pawła Woronicza 17                                                00 – 999 Warszawa                                       Dotyczy: THK/0750-87/2014/2470  Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy                        Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ TVP na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o dostępie do […]

25.06.2014 Występujemy o kontrolę ZUS

Warszawa, dn. 25.06.2014 r.  L.dz. Wizja/73/2014   Pan Zbigniew Derdziuk Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja Organizacja Zakładowa w TVP składa wniosek o podjęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w ramach istniejących kompetencji – czynności kontrolnych, zmierzających do wyjaśnienia czy Zarząd TVP SA zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej […]

20.06.2014 Panie doktorze Braun prosze wyjaśnić swoje słowa

Warszawa, dn. 20.06.2014 r. L.dz. Wizja/72/2014   Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP SA  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP stwierdza, iż pracodawca nie realizuje obowiązków art. 26(1) ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 23(1) Kodeksu pracy. Pismo BZKL THL-070-76/2014(2248) z dnia 27.05.2014r. zatytułowane ZAWIADOMIENIE O PRZWIDYWANYM […]

19.06.2014 Spotkanie pracowników TVP z LeasingTeam

W dniu 12.06.2014r. w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników TVP z przedstawicielami Leasing Team. Obejrzyj, co mieli do powiedzenia przedstawiciele zarządu LeasingTeam na temat przejęcia pracowników TVP. FIRMA LEASINGTEAM PRÓBUJE OGRANICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKOWA ? W dniu 26.06.2014r. Związek otrzymał pismo z firmy LeasingTeam wzywające do usunięcia z naszej strony relacji ze spotkania przedstawicieli zarządu tej […]

18.06.2014 Piszemy do Ministra Pracy

Warszawa, dn. 18.06.2014 r.  L.dz. Wizja/68a/2014                                                                                                                                                                                                                 Sz. P. Władysław Kosiniak-Kamysz                                                            Minister Pracy i Polityki Socjalnej   Szanowny Panie Ministrze,  w nawiązaniu do poprzedniego pisma skierowanego do Pana, przekazujemy Panu Ministrowi komplet naszych wystąpień w sprawie bezprecedensowego, zdaniem ekspertów krajowych i europejskich,  rażąco sprzecznego z prawem pracy i licznymi przepisami innych ustaw, prawa […]

16.06.2014 Żądamy kontroli umowy TVP z LeasingTeam przez PIP

Warszawa, dn. 16.06.2014 r. L.dz. Wizja/68/2014      Pani Iwona Hickiewicz                             Główny Inspektor Pracy Pani Halina Tulim                             Departament Prawny GIP Pani Elżbieta Lipińska                             Okręgowy Inspektor Pracy                                                                                Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich  WIZJA zwraca się o przeprowadzenie postępowania kontrolnego, mającego na celu ustalenie czy działania Zarządu TVP SA, polegające na zawarciu umowy z agencją […]

11.06.2014 Wszczynamy spór zbiorowy

Warszawa, dn. 11.06.2014 r. L.dz. Wizja/65/2014                                                                                                                                                                   Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A.  Pani Ewa Ger   Dyrektor BZZL Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polski WIZJA OZ TVP, działając na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  /Dz. U. nr 55 poz.234 z późniejszymi zmianami / […]

5.06.2014 Założymy organizację zakładową w LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014 r.   L.dz. Wizja/64/2014                                                                                                       Zarząd Spółki  LEASING TEAM                                                                                                       ul. Taśmowa7                                                                                                       02-677 Warszawa                      W związku z podpisaniem 26 maja 2014 r. roku przez Zarząd TVP S.A. umowy z Państwa firmą, tj. agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych, stałych pracowników etatowych […]

5.06.2014 Wniosek do NIK o kontrolę umowy TVP z LeasingTeam

Warszawa, dn. 05.06.2014   L.dz. Wizja/63/2014 Sz. Pan Krzysztof Kwiatkowski  Prezes Najwyższej Izby Kontroli 26 maja 2014 roku Zarząd TVP S.A. podpisał umowę z agencją pracy tymczasowej Leasing Team spółka z o.o., której przedmiotem jest outsourcing personalny części dotychczasowych stałych pracowników etatowych TVP S.A. czyli dziennikarzy , montażystów, grafików komputerowych i charakteryzatorów  oraz grupy współpracowników wykonujących te […]

4.06.2014 Wniosek o udostępnienie kopii umowy

Warszawa, dn.04.06.2014 r. L.dz. Wizja/62/2014                                                                                                                                                             Pan Juliusz Braun   Prezes Zarządu TVP S.A.  Pani Ewa Ger  Dyrektor BZZL    Wniosek o udostępnienie kopii umowy zawartej przez Telewizję Polską S.A. ze spółką Leasing Team sp. z o.o.                      Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP SA, na podstawie przepisu art. 28 ustawy o […]

28.05.2014 Odpowiadamy pracodawcy: rzekome przejęcie zakładu pracy

Warszawa, dn. 29.05.2014 r. L.dz. Wizja/59/2014 Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter tymczasowy. Nie można na stałe dopuszczać do tego, by miliony ludzi udawały, że są przedsiębiorstwami, by płacić niższą stawkę ZUS-u. Więc wiadomo, że koszty pracy muszą się zwiększać. Marek Belka, […]

28.05.2014 Żądamy doprecyzowania jaka część TVP jest przejmowana

Warszawa, dn.28.05.2014 r. L.dz. Wizja/60/2014 Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP zwraca się o niezwłoczne uzupełnienie informacji przekazanych w piśmie THK -0750-76/2014/2248 poprzez:  dokładne sprecyzowanie,  jaka część zakładu pracy przejdzie na nowego pracodawcę tj. jakie, pozostające ze sobą w funkcjonalnym związku, składniki materialne i […]

12.05.2014 UNI MEI zdecydowanie potępia działania Zarządu TVP w liście do Premiera Rządu RP

ZZPTiTMP Wizja OZ w TVP otrzymał stanowisko organizacji UNI MEI GLOBAL potępiające działania Zarządu TVP, których zamiarem jest wyprowadzanie do firmy zatrudnienia tymczasowego dziennikarzy, montażystów, charakteryzatorów i grafików. W stanowisku zdecydowanie wezwano Zarząd TVP do wycofania się z tego pomysłu, jako szkodliwego dla publicznego nadawcy. Listy ze stanowiskiem mają zostać skierowane: do Pana Donalda Tuska, […]

12.04.2014 Poznaliśmy szczegóły outsourcing’u

Czytaj załączone materiały o outsourcing’u pracowników TVP Przekazujemy Państwu kopię dokumentu z którego jasno wynika, że przeprowadzany w TVP proces outsourcing’u jest, tak naprawdę, zwolnieniem części pracowników dobranych wedle widzimisię pracodawcy. Wskazują na to jasno tabele z ujętymi liczbami pracowników , którzy mają być przekazani do Leasing Team. Pracodawca głównie chce zaoszczędzić na nagrodach jubileuszowych […]

6.05.2014 Apel do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce

                                                                                                                                                                               Warszawa, dn. 6.05.2014 r. L.dz. Wizja/39/2014   LIST OTWARTY – APEL DO DZIENNIKARZY – OD DZIENNIKARZY TELEWIZJI POLSKIEJ CZŁONKÓW ZZPTiTMP Wizja    Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje, dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcing’u 4 grup zawodowych, głównie większości dziennikarzy i montażystów, choć […]

6.05.2014 Pracownicy zadają konkretne pytania – nikt nie odpowiada

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.   L.dz. Wizja/38/2014                                                           Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA Pani Ewa Ger   Dyrektor BZKL  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników w sprawie outsorcingu, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych jednostkach, […]

6.05.2014 Pracownicy pytają o ewalucję

Warszawa, dn. 6.05.2014 r.   L.dz. Wizja/37/2014                                                           Pan Juliusz Braun  Prezes Zarządu TVP SA  Pani Ewa Ger  Dyrektor BZKL  Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP przesyła – z żądaniem pilnej odpowiedzi – pytania pracowników po zakończonej ewaluacji dziennikarzy, na które nie mogą uzyskać kompetentnej odpowiedzi przedstawicieli pracodawcy zarówno w macierzystych […]

29.04.2014 Wstrzymajcie outsourcing, poczekajmy na wyniki kontroli NIK

Warszawa, dn. 29.04.2014 r. L.dz. Wizja/35/2014 Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa, przedstawiciel Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki TVP S.A.   Pan Rafał Baniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa   Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA OZ w TVP S.A., w związku z naszymi poprzednimi rozmowami i kierowaną do resortu […]