8.07.2010 Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Stanowisko Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zarząd Główny SDP z niepokojem przyjmuje informacje o planowanym przez Zarząd TVP usunięciu poza struktury telewizji  ogromnej grupy pracowników twórczych: dziennikarzy, operatorów, dźwiękowców, montażystów, realizatorów itd. Zwolnienia te podyktowane wg Zarządu Spółki oszczędnościami, uderzają przede wszystkim w ludzi, którzy  faktycznie tworzą program telewizyjny. Tego zadania nie wykona  za nich niezwykle rozbudowana kadra administracyjno-biurowa, a produkcja wyprowadzona na zewnątrz firmy nie przyniesie oszczędności.

Szczególnie niepokojące jest systematyczne i planowe dążenie do zatrudniania nieetatowego dziennikarzy na  tzw. współpracę, krótkoterminowe umowy, bądź umowy z firmami – jeżeli założą tzw. działalność gospodarczą.

Aby telewizja publiczna mogła realizować swoje powinności wobec widzów musi być profesjonalna,  uniezależniona od wpływów politycznych, a dziennikarze nie mogą być traktowani jak „pracownicy najemni”.

Przypominamy, że TVP nie jest wyłącznie jedną ze  spółek  handlowych Skarbu Państwa, ma obowiązek dbałości  o wysokie standardy zawodowe, ma ogromną  odpowiedzialność wobec widzów. Realizując ustawowo określoną misję publiczną, jest elementem budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od wielu lat protestuje przeciw uprawianemu przez wszystkie ekipy procederowi upartyjniania mediów publicznych. W imię doraźnych, partyjnych interesów politycy uczynili z nich narzędzie walki propagandowej, a doprowadzając do utraty niezależności finansowej przez TVP, a zatem i samodzielności merytorycznej, zdeprecjonowali misyjną rolę tego medium. To politycy wszystkich opcji ponoszą winę za kryzys TVP, za szkody wyrządzone polskiej demokracji i polskiej kulturze.

SDP będzie bronić prawa do godnego wykonywania misji dziennikarskiej, której cechą niezbywalną jest zawodowy profesjonalizm i niezależność.

Krystyna Mokrosińska

Prezes SDPVN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz