9.07.2010 Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie zwolnień grupowych

Rada Nadzorcza TVP SA
Zarząd TVP SA

ZZPT TVP S.A. Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie w zaproponowanym zakresie planowanych zwolnień grupowych.

Wynikiem czterodniowych negocjacji z przedstawicielami pracodawcy jest brak zgody reprezentatywnych związków zawodowych na zwolnienia grupowe.

Pełnomocnik ZZPT TVP S.A. Wizja, mec. Krzysztof Kluj, dodatkowo wskazał  na uchybienia proceduralne (  pismo w załączeniu).

Wniosek nasz wzmacniają  również przekazane przez Pana Mariana Kubalicę, podczas w/w konsultacji, informacje o planowanej o 30 etatów redukcji stanowisk dyrektorskich, w drugiej zaś turze kierowniczych, a także redukcja liczby osób przeznaczonych do zwolnień w grupach operatorów kamer i montażystów co,  wg Związku, świadczy o niewłaściwie przeprowadzonej analizie we wspomnianym zakresie.

W dniu 8 lipca br.  Pan Marian Kubalica jako Pełnomocnik Zarządu  TVP ds. restrukturyzacji  przesłał Związkom informację o ewentualnym dalszym procesie restrukturyzacji,  z podaniem podziału na grupy robocze o podobnym zakresie merytorycznym, jaki już został zakończony. Pytamy, jakie są tego efekty i ile to kosztowało?

Jak to się stało, że wbrew zaleceniom zespołu ds. producenckich Pana Marka Pasiuty, który zakończył prace 30 kwietnia ( pisma w załączeniu) i rekomendował pozostawienie twórców na etatach, pracodawca zdecydował się na tak drastyczne zwolnienia w zakresie całych grup twórczych?

Uważamy, że jest to kolejny dowód na to, że wskazany w uchwale powód zwolnień może być nie do końca prawdziwy.

Czy takie działanie nie zagrozi bezpieczeństwu Spółki w zakresie wykonania zadań produkcyjnych, chyba, że faktycznym celem jest przekazanie produkcji i usług telewizyjnych firmom zewnętrznym, co pośrednio potwierdził również podczas spotkania konsultacyjnego przywołany już dwukrotnie Pan Kubalica. Na pytanie zadane wprost: kto po zwolnieniach będzie realizował podstawową produkcję w Spółce, padła odpowiedź, że pozostali na etatach oraz firmy zewnętrzne świadczące usługi telewizyjne.

Zatem jeszcze raz pytamy, czy to jest prawdziwy powód zwolnień w zakresie grup twórczych? Na takie działanie nie ma i nie będzie zgody Związku.

A jaką pracodawca ma pewność, że usługi te nie będą droższe niż realizowane  własnymi siłami? Zwłaszcza, jeżeli jest się w posiadaniu  pracowników doświadczonych i o wysokich kwalifikacjach. W zawodach twórczych to doświadczenie nabywa się wraz z latami pracy, dlatego nie jest dla nas zrozumiałe jak można pozbywać się najlepszych zamiast ich chronić. Co prawda Związek usłyszał, że jest to demagogia, ale czy aby na pewno?

Z oficjalnych informacji wynika, że sytuacja finansowa Spółki poprawia się w wyniku działań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatem „konieczność” tak drastycznych zwolnień przestaje być konieczna.

Proponujemy ograniczyć zwolnienia wyłącznie do kadry dyrektorskiej i  kierowniczej oraz osób, które w sposób naturalny mogą odejść na emeryturę, a  dalsze rozmowy ze Związkami podjąć ponownie po przeprowadzonym procesie restrukturyzacji. Uważamy, że zwolnienia powinny być jego końcowym etapem, a nie początkowym, tym bardziej, że wg posiadanych przez Związek informacji  w Spółce planowane są nowe przyjęcia do pracy, a w  Oddziale TVP w Rzeszowie miał miejsce awans i podwyżka  oraz przyjęcie na stanowisko gł. specjalisty. Fakty te nie potwierdzają złej sytuacji ekonomicznej, wręcz odwrotnie, dlatego składamy również wniosek o podwyżkę dla wszystkich pracowników twórczych. Jej wysokość uzgodnimy w drodze negocjacji. Jeżeli pracodawca odmówi, wejdziemy na tym tle w spór zbiorowy.

W wielu pismach, m.in. Wizja/ 64 i 72/2010, zawracaliśmy uwagę na niepokojące wydarzenia z udziałem niektórych członków kierownictwa Spółki, które są, wg Związku , łamaniem prawa. Dziania te bezpośrednio wpisują się w zakres zwolnień, bowiem namawianie pracowników na rozwiązywanie umów za porozumieniem stron w zamian za obietnicę dalszej współpracy jest łamaniem prawa. Z niezrozumiałych dla nas przyczyn,  ze strony kierownictwa Spółki do dnia dzisiejszego nie ma żadnej reakcji oprócz lakonicznego pisma z Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Barbara Markowska-Wójcik
Przewodnicząca  Zarządu
ZZPT TVP SA Wizja

Otrzymuje:
Minister Skarbu Państwa

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 2 votes)
9.07.2010 Wizja zwraca się z wnioskiem o zawieszenie zwolnień grupowych, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz