Protokół z dnia 24.02.2010

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku. Przewodnicząca Zarządu Związku Barbara Markowska-Wójcik zaproponowała następujący porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Porządek zebrania:
1/ Omówienie przebiegu negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2009 rok,
2/ Omówienie postanowień uchwały Zarządu Spółki Nr 81/2009 z dnia 27.01.2009 r. dotyczącej likwidacji Ośrodka Opieki Zdrowotnej,
3/ Odpowiedź do Dyrektora M. Pasiuty w związku z uchwałą Zarządu Spółki Nr 17/2009 z dnia 9.01.2009 r. w sprawie ograniczenia kosztów produkcji wewnętrznej i zewnętrznej,
4/ Sprawa projektu uchwały medialnej,
5/ Odpowiedź do PIP w Bydgoszczy ,
6/ Dyskusja z Panem Karolem Pękulem, Zastępcą Dyrektora Biura Kadr, Szkoleń i Spraw Socjalnych Pełnomocnikiem Zarządu ds. współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi w następujących sprawach:
– kiedy Związek otrzyma odpowiedź w sprawie zajętości pracowników realizacji twórczej APT,
– Związek oczekuje na pełną odpowiedź na pismo w sprawie zakazu konkurencji oraz naruszania obowiązującego prawa w APT,
– Związek oczekuje, która część wskaźnika została włączona do wydatków związanych z realizacją produkcji telewizyjnej,
– uzyskanie informacji na jakim etapie prac jest Komisja Standaryzacji,
– sprawa samochodów służbowych,
– sprawa mieszkań,
7/ Wystąpienie do PIP w sprawie godzin pracy przy realizacji programów dotyczących „Sylwestra”, „Eurowizji” i „WOŚP”,
8/ Sprawa współpracowników (zawarcie umów o pracę 25 osób) oraz uregulowanie kwestii zlecania pracy pracownikom i współpracownikom,
9/ Przyjęcie nowych członków do Związku,
10/ Sprawy różne.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz