Protokół z dnia 27.09.2010

Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja w dniu 27 września 2010 r.

Porządek obrad:

1/ przyjęcie protokołu z dnia 30 sierpnia 2010 r.,

2/ przyjęcie nowych członków,

3/ wybór przedstawicieli do REM i KMP,

4/ Rada Pracowników – zatwierdzenie kandydatów naszego Związku,

5/ doba pracownicza,

6/ Komisje,

7/ Plac Powstańców,

8/ zakaz zatrudniania,

9/ Rada Nadzorcza,

10/ wolne wnioski.

Ad. pkt.1/ protokół z 30sierpnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt.2/ przyjęcie nowych członków – przyjęto 3 osoby jednogłośnie. Kol. Stanisław Kucharski poinformował, że jedna osoba – Olechowski Jarosław – został zwolniony z pracy i przestał być członkiem naszego Związku.

Ad. pkt.3/ wybrano przedstawicieli naszego Związku do REM i KMP. Do REM wybrano ponownie red. Barbarę Markowską-Wójcik (wszyscy za przy jednym głosie wstrzymującym się). Do KMP wybrano ponownie red. Mariusza Jelińskiego (wszyscy za).

Ad. pkt.4/ Rada Pracowników – jednogłośnie wybrano siedmioro kandydatów do Rady Pracowników i podjęto stosowną uchwałę w tej sprawie:

– Barbara Markowska Wójcik,

– Urszula Dembińska,

– Jacek Dybowski,

– Krzysztof Stanisławski,

– Robert Talski,

– Lucjan Miłowski.

Ad. pkt.5/ doba pracownicza, postanowiono wrócić do tej sprawy i doprowadzić ją do końca. Problem polega na tym, że nie udało się do tej pory przyjąć wspólnego stanowiska wszystkich trzech związków zawodowych reprezentatywnych. Podjęto wstępne rozmowy w celu wypracowania konsensusu w tej sprawie.

Ad. pkt.6/ Komisje – wybrano naszych przedstawicieli do powołanych grup roboczych:

– do grupy roboczej ds. producenckich: Barbara Pawlak i Jacek Dybowski,

– do grupy roboczej ds. zarządzania programem: Mariusz Jeliński i Agata Ławniczak,

– do grupy roboczej ds. technologicznych: Janusz Głowacz i Witold Nocny,

– do grupy roboczej ds. korporacyjnych: Urszula Dembińska,

– do grupy roboczej ds. pracowniczych: Barbara Markowska-Wójcik.

Ad. pkt.7/ Plac Powstańców – Jan Tyszler poruszył sprawę konieczności pilnego wyboru społecznych inspektorów pracy w APAI. Należy w tej sprawie spotkać się z przedstawicielami pozostałych związków reprezentatywnych i przyjąć stosowny plan działania. Kol. J. Tyszler poruszył również sprawę p. Lewandowskiej i zarzutów PIP w stosunku do jej postępowania, sprzecznego z obowiązującym prawem. Brak reakcji kierownictwa jednostki organizacyjnej,  w której pracuje, upoważnia Związek do wszczęcia sporu zbiorowego w celu uregulowania tej kwestii.

Ad. pkt.8/ zakaz zatrudniania nowych pracowników – Ewa Kędzior – charakteryzatorka, Katarzyna Wrzesińska, Henryk Pietrzak – główny specjalista ds. programu. Należy wystąpić do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi o wykaz osób zatrudnionych od dnia 8 kwietnia 2010 r.

Ad. pkt.9/ Rada Nadzorcza – wszyscy uznali za uzasadnione kandydowanie kol. Urszuli Dembińskiej do Rady Nadzorczej TVP S.A.. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu w wysokości 850 zł na opłatę egzaminu dla członka Rady Nadzorczej spółek Skarbu Państwa. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Ponadto wybrano red. Barbarę Markowską-Wójcik i red. Mariusza Jelińskiego jako osoby akredytowane przy Radzie Nadzorczej.

Ad. pkt.10/ wolne wnioski: Kol. Barbara Pawlak poruszyła sprawę wydanych 16 milionów złotych na stworzenie systemu światłowodowego, który nie działa do tej pory. Należy zapytać Zarząd Spółki, w jakim terminie przewidywane jest jego wdrożenie.

Następne posiedzenie Zarządu Związku w dnu 25.10.2010 r.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz