1.03.2010 Komunikat dla dziennikarzy

KOMUNIKAT DLA DZIENNIKARZY zatrudnionych w systemie honoraryjnym i motywacyjnym w TVP S.A.

Na prośbę Związku Zawodowego Dziennikarzy R i TV oraz WIZJI,Pracodawca pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. poinformował, iż w okresie tzw. zwolnień grupowych na stanowiska dziennikarskie – dziennikarzy honoraryjnych oraz motywacyjnych – zostali przyjęci nowi pracownicy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wszyscy dziennikarze honoraryjni i motywacyjni zwolnieni w trybie w/w Ustawy mają prawo żądania ponownego zatrudnienia po zgłoszeniu zamiaru powrotu do zakładu pracy
w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy.

Prosimy o przekazywanie tej istotnej informacji wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zostali zwolnieni w ramach tzw. zwolnień grupowych.

Przewodniczący Z.Z.Dz.RiTV         Przewodnicząca Z.Z.P.T. TVP S.A. WIZJA

/ Mariusz Jeliński/                         /Barbara Markowska/

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz