3.o4.2010 Komunikat dla pracowników nie będących członkami ZZPT TVP SA Wizja

Szanowni Państwo,

Związek otrzymał od pracodawcy pismo, z którego wynika, że w przypadku zwolnień, nie będzie respektowana konieczność informowania nas o chęci rozwiązania z konkretną osobą umowy o pracę, jeśli pracodawca nie będzie mieć jasnego potwierdzenia, że dana osoba jest członkiem naszego związku lub

związek reprezentuje jej interesy wobec pracodawcy.

§ 7 Statutu ZZPT TVP S.A. Wizja, mówi, że

§ 7.Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc.

Związek informuje, że wszyscy pracownicy, nie będący członkami naszej organizacji, którzy chcą, aby Wizja reprezentowała ich wobec pracodawcy, powinni zwrócić się do Związku z pisemną prośbą.

Deklaracja jest dostępna tu.

Związek został zobligowany przez pracodawcę do przedstawienia takiej informacji do dnia 10.04.2010. Ponieważ spływają ciągle nowe deklaracje, czekamy z przedstawieniem tej informacji pracodawcy jeszcze kilka dni.

Deklarację należy dostarczyć do siedziby Związku osobiście lub

faxem:   22 387 5765

mailem: wizja@tvp.pl

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz