20.12.2011 Związki reprezentatywne nie wyraziły zgody na zmiany w zasadach przyznawania nagród jubileuszowych

Warszawa, 08.12.2011 r.

Pan Karol Pękul
Zastępca Dyrektora Biura
Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szanowny Panie Dyrektorze,
W odpowiedzi na pismo THK/6071/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., przedstawiające projekt zmiany art. 29 Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Nr 79/2003 Zarządu Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2003 r., w myśl art. 241(25a)  § 1 Kodeksu pracy Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja, Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w TVP S.A i Rada Zakładowa TVP S.A. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Radia i Telewizji przyjęły wspólnie uzgodnione stanowisko, że nie wyrażają zgody na proponowaną zmianę art. 29 Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w TVP S.A.

Jednocześnie wszystkie trzy reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe wyrażają wolę współpracy przy kompleksowej nowelizacji obowiązującego w TVP S.A. regulaminu wynagradzania.

ZZPT TVP S.A. WIZJA    KZ NSZZ  SOLIDARNOŚĆ         Rada Zakładowa TVP S.A.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
20.12.2011 Związki reprezentatywne nie wyraziły zgody na zmiany w zasadach przyznawania nagród jubileuszowych, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz