25.10.2012 Skąd pomysł na 10-krotność stawek minimalnych?

Warszawa, dn. 25.10.2012 r.

L.dz.Wizja/115/2012

Pan Karol Pękul

Zastępca Dyrektora Biura

Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych TVP S.A. Wizja otrzymał informację o żądaniu, skierowanym przez Pana Mariusza Pęciaka, Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dotyczącym przekazywania do akceptacji kosztorysów programów, „w których do wyceny czynności objętych honorariami i premią zadaniową, zastosowano stawki wyższe niż dziesięciokrotność minimalnych stawek określonych w Regulaminie wynagradzania przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna, w celu ich akceptacji”.

W związku z powyższym zwracamy się o przekazanie Związkowi uchwały Zarządu TVP, na którą w tym piśmie powołuje się Pan Dyrektor Mariusz Pęciak.

Prosimy również o odpowiedź na pytanie, jak wspomniane żądanie ma się do regulacji wewnętrznego systemu producenckiego? Nie znajdujemy tam bowiem żadnych zapisów, mówiących o akceptacji kosztorysów – w jakiejkolwiek formie – przez Dyrektora Biura Kontrolingu i Planowania.

Powyższe żądanie może skutkować również łamaniem cytowanego wyżej regulaminu wynagradzania, który nie ustala maksymalnych stawek za przedmiotowe czynności. Zatem oczekujemy również odpowiedzi, na podstawie jakich przepisów obowiązujących w Spółce zostało sformułowane żądanie Biura Planowania i Kontrolingu?

Przypominany również, że w toczącym się sporze zbiorowym, wszczętym pismem L.dz.Wizja/92/2012 z dnia 11.07.2012 r., jednym z naszych postulatów jest uaktualnienie stawek minimalnych, które nie były uaktualnione od początku ich ustalenia.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz