6.02.2014 Nie damy się zastraszyć !

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja informuje, że komunikat Centrum Informacji TVP, który sugeruje nielegalność działań prowadzonych przez Komitet Strajkowy, STANOWI POGWAŁCENIE USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH ORAZ JEST NIEDOPUSZCZALNĄ METODĄ ZASTRASZANIA PRACOWNIKÓW WALCZĄCYCH O SWOJE PRAWA.

PANIE BRAUN GRATULUJEMY UBECKICH METOD !!!

NAGLE, PO 5 LATACH PROWADZENIA ROZMÓW W SPORZE ZBIOROWYM, PAŃSKICH SPOTKAŃ Z KOMITETEM STRAJKOWYM, STWIERDZA PAN NIELEGALNOŚĆ SPORU ZBIOROWEGO I STRAJKU ???
BYŁO DUŻO CZASU NA ZAKWESTIONOWANIE PODSTAW PRAWNYCH W DZIAŁANIACH ZWIĄZKU. TERAZ, W PRZEDDZIEŃ PROTESTU ZASTRASZA PAN WŁASNYCH PRACOWNIKÓW TAK, JAK CZYNIŁ TO PAN PRZED REFERENDUM ???
WSTYD PANIE BRAUN!!! WSTYD, ŻE TO PRACOWNICY TVP MUSZĄ BRONIĆ TELEWIZJI PUBLICZNEJ PRZED JEJ WŁASNYM ZARZĄDEM !!!

PANIE BRAUN CZEKAMY JUTRO O 12.00, ŻYCZYMY ODWAGI. W TRAKCIE WIECU BĘDZIE PAN MIAŁ OKAZJĘ WYTŁUMACZYĆ PRACOWNIKOM, DLACZEGO PANU PRZESZKADZAJĄ. PANA KOMUNIKAT JEDYNIE LUDZI ZMOBILIZOWAŁ, A NIE PRZESTRASZYŁ!!!

Jak pisaliśmy kilka godzin temu:

Niezrealizowanie przez Pracodawcę postulatów zgłaszanych przez Związek w sporze zbiorowym, wszczętym pismem Wizja/82/2009 i zakończenie tego sporu podpisaniem protokołu rozbieżności a w konsekwencji przeprowadzenie referendum strajkowego, w którym 72,02 % głosujących z 51,19% tj. 1274 pracowników TVP (tj. 1274 przy minimum wynoszącym 865) opowiedziało się ZA strajkiem, uprawnia Związek do podjęcia LEGALNEJ akcji strajkowej.

Jednym z podstawowych przedmiotów sporu zbiorowego jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy w TVP w zawodach twórczych i technicznych będzie istniało wyłącznie zatrudnienie etatowe, pracodawca zaprzestanie zatrudnienia osób na umowach cywilno-prawnych w tych zawodach, jak również nie będzie korzystał z firm zewnętrznych dostarczających takie usługi.

Pracodawca nie dość, że nie spełnił żądań Związku w sporze i wycofał się z podjętych już zobowiązań do powołania zespołów roboczych ds. opracowania zmian w regulaminach pracy i wynagradzania w kierunkach proponowanych przez Związek, to dodatkowo podjął działania całkowicie sprzeczne z żądaniami Związku tj. podjął uchwałę o wyprowadzeniu części zadań w zawodach twórczych do firmy zewnętrznej (czyli outsourcing’u usług w części zawodów twórczych).

Te działania pracodawcy, wprost sprzeczne z żądaniami stawianymi przez Związek w sporze zbiorowym oraz wynik referendum strajkowego, upoważniają Związek do W PEŁNI LEGALNEJ AKCJI STRAJKOWEJ.

Mając świadomość trudnej sytuacji spółki zdecydowaliśmy się na ograniczoną akcję protestacyjną, choć mamy prawo do nieprzerwanej akcji strajkowej do skutku.

Informacja prawna - legalność strajku-1

Informacja prawna - legalność strajku-2

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 2 votes)
6.02.2014 Nie damy się zastraszyć !, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz