12.02.2014 Zarząd TVP kontynuuje zastraszanie pracowników

Warszawa, dn.12.02.2014 r.

 L.dz. Wizja/10/2014,

Zarząd Telewizji Polskiej S.A.

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej S.A.

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Telewizji Polskiej S.A.

 

Odpowiedź

na stanowisko Zarządu przekazane przez Centrum Informacji TVP S.A.

 oraz Wezwanie

do zaniechania szykan wobec osób uczestniczących w legalnym strajku

Centrum Informacji opublikowało komunikat, w którym informuje, że „Zarząd Telewizji Polskiej S.A. postanowił nie skorzystać tym razem z przysługującego pracodawcy prawa do zastosowania sankcji służbowych wobec pracowników, którzy naruszyli obowiązki pracownicze w związku z działaniami komitetu strajkowego”.

 Komunikat zawiera stwierdzenia nieprawdziwe i niezgodne z prawem.

  1. Nieprawdziwe i niezgodne z prawem jest stwierdzenie o nielegalności strajku, która to kwestia była już po wielokroć wyjaśniana przez Związek,  w tym poprzez opublikowanie informacji sporządzonej przez radcę prawnego.
  2. Nieprawdziwe i niezgodne z prawem jest stwierdzenie, o istnieniu po stronie Pracodawcy uprawnienia do zastosowania sankcji służbowych wobec strajkujących pracowników. Art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wyraźnie stanowi, że udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
  3. Użycie zwrotu „tym razem” jest próbą wywarcia na pracowników niedozwolonej presji w kierunku powstrzymania ich przed uczestnictwem w przyszłych, ewentualnych, akcjach strajkowych. Bezprawnie sugeruje, że pracodawca tylko z dobrej woli nie stosuje sankcji, gdy tymczasem do ich stosowania nie ma prawa. Bezprawnie sugeruje też, że w przyszłości sankcje zastosuje, co stanowi zapowiedź łamania ustawowego zakazu z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

Związek Zawodowy stanowczo wzywa Zarząd TVP S.A. do bezzwłocznego zaniechania straszenia pracowników i wywierania na nich zakazanej prawem presji.

Informujemy jednocześnie o zamiarze stosowania wszelkich środków prawnych celem ochrony pracowników przed tego rodzaju działaniami. 

ZZPTiT MP Wizja OZ TVP otrzymuje i dokumentuje liczne sygnały świadczące o tym, że kierownicy jednostek organizacyjnych TVP S.A. wydają pracownikom polecenia lub oczekują od nich  informacji na temat uczestnictwa w strajku.

Stanowczo przypominamy, że strajk był legalny, został zorganizowany zgodnie z zasadami ustanowionymi art. 15 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych a udział w nim był prawem każdego pracownika. Art. 23 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Wobec tego, pracodawca nie może oczekiwać od pracowników informacji o ich udziału w strajku, ani nie może stosować wobec strajkujących  żadnych środków, które różnicują ich pozycję w stosunku do pracowników niestrajkujących. W szczególności niedozwolone jest stosowanie jakichkolwiek sankcji wobec osób biorących udział w strajku.

Związek zawodowy Wizja informuje, że skorzysta ze wszystkich dostępnych środków prawnych celem ochrony osób, które wzięły udział w strajku.

Zbieranie informacji o osobach strajkujących i dyskryminowanie ich w jakiejkolwiek formie jest występkiem. Dopuszcza się go każdy, kto zbiera informacje o osobach strajkujących i stosuje wobec nich jakiekolwiek środki dyskryminujące, dyscyplinarne albo różnicujące ich pozycję w stosunku do osób nie biorących udziału w strajku. Fakt działania na polecenie zwierzchnika nie zwalnia od tej odpowiedzialności. Podstawę prawną stanowi przepis art. 35 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, który przewiduje za takie działanie karę grzywny albo karę ograniczenia wolności.

Zarząd ZZPTiTMP Wizja

 

Stanowisko TVP po nielegalnym strajku ostrzegawczym

7 lutego w godz. 12:00–13:00 komitet strajkowy zorganizował jednogodzinny strajk ostrzegawczy uznany przez Zarząd TVP S.A. za nielegalny.
 W tym czasie od pracy odstąpiło kilkanaście osób w całej Spółce. Pozostali uczestnicy tych wydarzeń brali w nich udział w czasie dla siebie wolnym od pracy lub nie byli pracownikami Telewizji Polskiej.

Z upoważnienia Zarządu TVP informujemy, że w imię dialogu społecznego Zarząd Telewizji Polskiej S.A. postanowił nie skorzystać tym razem z przysługującego pracodawcy prawa do zastosowania sankcji służbowych wobec pracowników, którzy naruszyli obowiązki pracownicze w związku z działaniami komitetu strajkowego.

Centrum Informacji TVP

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -2 (from 2 votes)
12.02.2014 Zarząd TVP kontynuuje zastraszanie pracowników, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Napisz komentarz