13.04.2014 NIK w TVP

Związek Zawodowy Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja OZ w TVP informuje, że Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kompleksową kontrolę działań obecnego Zarządu Telewizji Polskiej. Kontrola obejmuje lata 2011-2014 i dotyczy wielu podstawowych obszarów działania spółki.

Kontrolowane przez inspektorów NIK będą m.in.:

  • produkcja zewnętrzna TVP

  • plany emisyjne i ekonomiczne

  • sposób realizacji wniosków pokontrolnych po poprzednich kontrolach NIK

  • funkcjonowanie systemu ROPAT

  • proces standaryzacji produkcji, gatunków i czynności telewizyjnych

  • proces outsourcingu

Szczególnie wnikliwie będą analizowane procedury podejmowania decyzji, prowadzenia negocjacji, zawierania umów, sposoby pozyskiwania programów (w tym prowadzenie konkursów)  oraz zasad współpracy z producentami w przypadku produkcji realizowanych zewnętrznie.

Kontrolowany będzie również proces outsourcingu czterech grup zawodowych pod kątem zgodności z prawem, kosztowym, organizacyjnym, sposobu powołania komisji przetargowej oraz prowadzenia procedury przetargowej.

W TVP SA trwa również kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy – w szczególności dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz warunków zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Kontrola została wszczęta z zawiadomienia Związku w sprawie bezprawności działań dyrekcji TAI w procesie rozwiązywania umów o pracę z realizatorami wizji i dźwięku. Pozostałe osoby, które czują się w tym zakresie pokrzywdzone przez pracodawcę, proszone są o kontakt ze Związkiem (adres wizja@wizjatvp.pl).

Nareszcie wystąpienia Związku zostały potraktowane poważnie.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
13.04.2014 NIK w TVP, 7.8 out of 10 based on 4 ratings

Napisz komentarz