Uchwała nr 10/2014 z dnia 05.05.2014

Uchwała nr 10/2014

 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich WIZJA postanawia zwrócić się do dziennikarzy spoza TVP o zbadanie sprawy outsourcingu czterech grup zawodowych z TVP wysyłając do nich list o niżej podanej treści.

Niemal od roku docierają zapewne do Państwa informacje dotyczące stanu telewizji publicznej i przygotowywanej przez jej Zarząd „restrukturyzacji”. Polegać ma ona na oustsourcingowaniu 4 grup zawodowych, w tym montażystów i większości dziennikarzy, choć praca w tych właśnie zawodach umożliwia działalność operacyjną Telewizji Polskiej S.A. Zapowiadana „restrukturyzacja” podjęta pod wodzą Prezesa TVP SA, Juliusza Brauna, ale za pełną wiedzą i zgodą ciał nadzorczych, nie została publicznie przedłożona i uzasadniona, nie przedstawiono jej rzeczywistych kosztów ani też faktycznego celu strategicznego jaki miałby zostać osiągnięty. Nadto przeprowadzania jest w sprzeczności z Ustawą o Radiofonii i Telewizji,  Ustawą o Związkach Zawodowych oraz z pogwałceniem dyrektywy unijnej dotyczącej outsourcingu.

W rezultacie działań naszego Związku otrzymaliśmy poparcie naszych starań o powstrzymanie wyprowadzenia dziennikarzy,  montażystów, charakteryzatorów i grafików do firmy pracy tymczasowej, ze strony największej światowej organizacji związków zawodowych pracowników mediów i instytucji kultury i sztuki, reprezentującej ponad 20 milionów pracowników różnych sektorów działalności medialnej i kulturalnej na wszystkich kontynentach oraz Międzynarodowej Federacji  Dziennikarzy i aliansu europejskich organizacji twórczych EAEA, który jest partnerem społecznym reprezentującym organizacje pracowników w stałym Komitecie Dialogu Społecznego w Sektorze Audiowizualnym UE.

Teraz zwracamy się też do Państwa z prośbą o dziennikarskie zaangażowanie w analizę i interpretację przygotowywanej przez Zarząd TVP SA „restrukturyzacji” oraz rzeczywistych celów przyświecających tym działaniom. Zwracamy się do Państwa nie jako konkurenci z medium publicznego lecz jako obywatele, którzy – choć pozostają podmiotami destrukcyjnych działań – mają prawo niepokoić się o dobro wspólne i własność  całego społeczeństwa, którym są media publiczne. Niezależnie od tego jak oceniać będziemy obecny poziom oferty programowej TVP, ani też jak będziemy ostatecznie postrzegali przyczyny jej upadku, to nie możemy lekceważyć funkcji mediów publicznych w społeczeństwach demokratycznych.  Jesteśmy przekonani, że przeprowadzany demontaż publicznej telewizji, wbrew oczywistemu interesowi samej instytucji, jej widzów i pracowników stanowi – poza wszystkim- niezwykle wyrazisty przejaw zachowań władzy zdegenerowanej, gotowej do działań ponad głowami obywateli i wbrew literze prawa.  Także i z tego powodu zachęcamy Państwa do analitycznego wejrzenia w działania Zarządu TVP SA. Tu nie chodzi jedynie o nasze miejsca pracy, gra idzie o stawkę znacznie poważniejszą jaką jest dobro wspólne, wspólna własność, kanony zasad, państwo prawa i poszanowanie dla praw obywatelskich.

W załączeniu przesyłamy link do strony internetowej Związku, gdzie znajdą Państwo dokumentację działań Związku Zawodowego „Wizja” oraz reakcję (lub jej brak) adresatów naszych pism i wniosków. Całość – pozwalamy sobie zauważyć- stanowi korespondencję nie tylko interesująca, ale i odsłaniającą groźne mechanizmy destruujące jakość życia społecznego, prawnego, kulturalnego – co musi w najwyższym stopniu niepokoić każdego dziennikarza.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisz komentarz