12.09.2014 Nadzwyczajne podjęły decyzję

Nadzwyczajne Walne Zjazdy organizacji zakładowych ZZPTiTMP Wizja w TVP oraz LT podjęły w dniu dzisiejszym decyzję o wejściu Związku Zawodowego Wizja na drogę sądową przeciwko TVP SA oraz LeasingTeam sp. z o.o. o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT.

Tego jeszcze nie było ani w Polsce ani w Unii Europejskiej…

Bezprecedensowa sytuacja zmusiła Zarządy i Członków Związku do stanowczego przeciwstawienia się bezprawnemu działaniu Zarządu Telewizji Polskiej na szkodę Pracowników, a przede wszystkim – zagrażającemu ustrojowi mediów publicznych w Polsce i statusowi zawodowemu dziennikarzy.
Związek stoi konsekwentnie  na stanowisku, że działania te naruszają bezwzględnie obowiązujący porządek prawny w RP. Pogląd Związku w tej kwestii podziela m.in.  UNI MEI i zrzeszone w niej międzynarodowe organizacje, reprezentujące ponad 20 milionów pracowników mediów, instytucji kultury, sztuki i rozrywki oraz twórców. Stanowisko Związku popiera także Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i inne polskie organizacje i stowarzyszenia twórcze.

Pozew zostanie złożony w najbliższym możliwym terminie.

Związek przypomina, że od maja 2013 roku występował do wszystkich możliwych organów Państwa, informując o bezprawnych poczynaniach Zarządu TVP. Obecnie zakończyły się kontrole Głównego Inspektora Pracy oraz Najwyższej Izby Kontroli. Czekamy na ich wyniki.

Równolegle do działań procesowych Związku, pozornie przeniesieni do LeasingTeam pracownicy mają możliwość wystąpień indywidualnych do sądu pracy, co Związek rekomenduje. Pozwy te są również przygotowane.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +3 (from 3 votes)
12.09.2014 Nadzwyczajne podjęły decyzję, 10.0 out of 10 based on 7 ratings

Napisz komentarz