13.09.2014 Komunikat po obradach Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów

W dniu 12.09.2014r. odbyły się Nadzwyczajne Walne Zjazdy Organizacji Zakładowych w TVP i LeasingTeam ZZPTiTMP Wizja.

Przedmiotem obrad Zjazdów było wybranie w drodze uchwały drogi prawnej, jaką przyjmie Związek, w celu unieważnienia umowy między TVP a LT na wyprowadzenie 4 grup zawodowych, na podstawie propozycji przygotowanej przez kancelarię prawną . Drugim tematem obrad Zjazdów było przyjęcie uchwały o sposobie finansowania wybranego rozwiązania.

Walne Zjazdy podjęły decyzję o wejściu Związku Zawodowego Wizja na drogę sądową przeciwko TVP SA oraz LeasingTeam sp. z o.o. o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych pracowników twórczych z TVP do LT.

Związek od maja 2013 roku występował do wszystkich możliwych organów Państwa, informując o bezprawnych poczynaniach Zarządu TVP. Jak dotąd, jedynie Minister Pracy i Polityki Społecznej podzielił stanowisko Związku o zasadniczych wątpliwościach prawnych, co do działań Zarządu TVP. Obecnie zakończyły się, wszczęte z zawiadomienia Zawiązku, kontrole Głównego Inspektora Pracy oraz Najwyższej Izby Kontroli. Czekamy na ich wyniki.

Droga sądowa wydaje się jednak być jedyną skuteczną w walce z bezprawnymi działaniami Zarządu TVP.

Nadzwyczajne Walne Zjazdy podjęły następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZJANEGO WALNEGO ZJAZDU

ZZPTITMP WIZJA OZ LT

Nadzwyczajny Walny Zjazd ZZPTiTMP Wizja OZ LeasingTeam postanawia, aby Organizacja Zakładowa w LT wspólnie z Organizacją Zakładową w TVP wystąpiły na drogę prawną przeciwko Zarządowi TVP SA oraz Zarządowi LeasingTeam o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych z TVP do LeasingTeam. Nadzwyczajny Walny Zjazd upoważnia Zarząd Główny Związku do wystąpienia z w/w pozwem do Sądu.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZJANEGO WALNEGO ZJAZDU

ZZPTITMP WIZJA OZ LT

Nadzwyczajny Walny Zjazd ZZPTiTMP Wizja OZ LeasingTeam postanawia, aby – w celu realizacji wystąpienia na drogę prawną przeciwko Zarządowi TVP SA oraz Zarządowi LeasingTeam o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych z TVP do LeasingTeam – podnieść na okres lat dwóch tj. do 10.2016 r. składkę członkowską do wysokości maksymalnie 40 zł. Każde (maksymalnie) 25 zł ze składki będzie przeznaczone na finansowanie wszczętego procesu.

Wysokość składki będzie niższa, jeśli do pozwu przyłączą się osoby przeniesione do LeasingTeam spoza Związku.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZJANEGO WALNEGO ZJAZDU

ZZPTITMP WIZJA OZ TVP

Nadzwyczajny Walny Zjazd ZZPTiTMP Wizja OZ TVP postanawia, aby Organizacja Zakładowa w TVP wspólnie z Organizacją Zakładową w Leasing Team wystąpiły na drogę prawną przeciwko Zarządowi TVP SA oraz Zarządowi Leasing Team o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych z TVP do Leasing Team.

Nadzwyczajny Walny Zjazd upoważnia Zarząd Główny Związku do wystąpienia z w/w pozwem do Sądu.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZJANEGO WALNEGO ZJAZDU

ZZPTITMP WIZJA OZ TVP

Nadzwyczajny Walny Zjazd ZZPTiTMP Wizja OZ TVP postanawia, aby – w celu realizacji wystąpienia na drogę prawną przeciwko Zarządowi TVP SA oraz Zarządowi Leasing Team o unieważnienie pozornie zawartej umowy na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia czterech grup zawodowych z TVP do LeasingTeam – podnieść na okres lat dwóch tj. do 10.2016 r. składkę członkowską do wysokości maksymalnie 40 zł. Każde (maksymalnie) 25 zł ze składki będzie przeznaczone na finansowanie wszczętego procesu.

Wysokość składki będzie niższa, jeśli do pozwu przyłączą się osoby przeniesione do Leasing Team spoza Związku.

Związek będzie prowadził proces w imieniu pracowników. Zatem niezbędne jest udzielenie Zarządowi Związku pełnomocnictw przez pracowników, którzy zechcą, aby Związek występował w ich imieniu. W najbliższym czasie w siedzibie Związku zostaną zorganizowane dyżury, podczas których czekać będziemy na osoby chętne do ustanowienia pełnomocnictw. Obecnie czekamy na zgłoszenia wszystkich zainteresowanych osób. Dotyczy to zarówno członków Związku, jak i przeniesionych pozornie pracowników, którzy członkami Związku nie są.

Zgłoszenia uczestnictwa w procesie prosimy kierować wypełniając formularz na stronie Związku pod adresem http://wizjatvp.pl

Osoby, które zgłoszą wolę uczestnictwa w procesie, otrzymają od Związku dalsze, precyzyjne instrukcje postępowania oraz pełną informację o trybie prowadzenia sprawy.

Pozew będzie finansowany z podniesionych, zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnych Zjazdów, składek członkowskich. Koszty prowadzonego sporu sądowego, wymagają podniesienia celowego składek na okres maksymalnie dwóch lat o 25 zł. Okres dwóch lat wynika z faktu, iż kancelaria zgodziła się rozłożyć na raty płatność wynagrodzenia dla niej. Składki będą niższe, jeśli do pozwu przystąpią osoby spoza Związku.

Dotychczasowe działania Zarządu TVP SA jednoznacznie wskazują, że nie liczy się on ze swoimi pracownikami, nie ceni pracy twórczej i lekceważy wymogi stawiane przed publiczną telewizją. W jakim poszanowaniu dr Juliusz Braun ma zawód dziennikarza, ilustruje przeniesienie 4 grup pracowników twórczych, do firmy pośrednictwa pracy tymczasowej. To nie tylko upokarza indywidualnych, outsourcingowanych pracowników, ale również in gremio degraduje zawód dziennikarza w Polsce. Musimy mieć świadomość tego, co oczywiste – po roku firma LT nas zwolni, albo pośle do pracy np. w charakterze teleankietera. Nie możemy pozwolić, aby nas poniewierano i bezprawnie pozbawiano zawodowej przyszłości w imię nieznanych, cudzych interesów. W grupie możemy więcej aniżeli w pojedynkę. Pamiętajcie, że istnieją możliwości prawne działań procesowych, które zabezpieczą indywidualne Wasze/Nasze losy przed zemstą pracodawcy. W jedności siła! Wypełnijmy obowiązek wobec naszych widzów i dowiedzmy się prawdy o przyczynach bezprawnego działania Zarządu TVP SA.

W czyim imieniu Zarząd TVP SA dokonuje destrukcji ustroju medialnego i czyje interesy zabezpiecza działając wbrew ustawowym zapisom? Na te i szereg innych pytań uzyskamy odpowiedź przystępując do procesu.

Wypełnijmy obowiązek wobec samych siebie i naszych rodzin chroniąc nasz status zawodowy na dłużej niż do 1 lipca 2015 roku!

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +3 (from 3 votes)
13.09.2014 Komunikat po obradach Nadzwyczajnych Walnych Zjazdów, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Napisz komentarz