5.11.2014 Po kontroli PIP…

ZZPTiTMP Wizja informuje, że otrzymał odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy na skargę Związku, dotyczącą pozorności umowy między TVP a LesingTeam na przejęcie części przedsiębiorstwa w postaci wyprowadzenia 4 grup zawodowych pracowników twórczych Telewizji Polskiej.

Inspektorzy PIP stwierdzają, iż „rodzą się wątpliwości„, co do powyższej umowy.  Jednocześnie PIP zawiadamia, że po przeprowadzeniu kontroli nie może jednoznacznie potwierdzić pozornego charakteru tej umowy ze względu na brak odpowiednich narzędzi ustawowych i dlatego uważa, iż jedyną drogą potwierdzenia tego faktu jest droga sądowa.

Jednocześnie inspektorzy znajdują okoliczności, mogące świadczyć o pozornym charakterze tej umowy (na które zwracał też uwagę Związek), jak np. ta, że to przedstawiciele TVP dalej decydują o tym, kto jest wyznaczany do wykonania konkretnego zadania, a LesingTeam w żaden sposób nie ma na to wpływu. Inspektorzy uważają, iż można mieć wątpliwości czy wyjaśnienia pracodawcy w tej kwestii  (który utrzymuje, że zamawia jedynie zadania, a LesingTeam wykonuje usługi całkowicie samodzielnie) polegają na prawdzie oraz czy są w pełni wiarygodne. Zdaniem Związku o pozornym charakterze umowy świadczy również sposób „przejęcia” części majątku TVP przez LT, o którym piszą inspektorzy.

Związek spotkał się w dniu wczorajszym z przedstawicielami Głównego Inspektora Pracy oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie strony rozmowy uznały, iż wyniki kontroli PIP mogą być istotnym dowodem w procesie, jaki Związek wytacza TVP i LT. PIP rozważy też, w jaki sposób mogłaby  zaangażować się w ten proces.

Jednocześnie PIP nie uznała za zasadny wniosku TVP o objęcie w całości protokołu pokontrolnego klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. Związek otrzymał w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej pełen protokół pokontrolny wraz z załącznikami (tekst dodany na życienie PIP: po przetworzeniu zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z pominięciem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie w pełnej treści, jaka została w nim zawarta), w tym umowę między TVP a LT. Analiza tego materiału – zdaniem Związku – świadczy o prawidłowości naszego stanowiska, co do pozorności przedmiotowej umowy. Rozstrzygnięcie tej kwestii odbędzie się na drodze sądowej. Prace nad pozwem są w fazie finalnej.

ZZPTiTMP Wizja

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +5 (from 5 votes)
5.11.2014 Po kontroli PIP..., 10.0 out of 10 based on 7 ratings

Napisz komentarz