16..04.2015 O co chodzi Andżelice Majewskiej z zarządu LeasingTeam?

 

 

 

Pan Maciej Majewski

Prezes Zarządu LEASING TEAM sp. z oo

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

 

Stanowisko w sprawie zamiaru rozwiązania umów o pracę w ramach procedury zwolnień grupowych oraz zmiany warunków pracy i wynagradzania

Działając w imieniu i na rzecz Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich „Wizja”, w związku z zawiadomieniem pracodawcy o zamiarze rozwiązania umów o pracę na podstawie art.42 Kodeksu pracy w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i wynagradzania w stosunku do pracowników wymienionych w zawiadomieniach z dnia 10 i 14 kwietnia 2015 roku, Związek wzywa pracodawcę do ujednolicenia swojego stanowiska w sprawie planowanego zamiaru (zwolnienia w ramach zwolnień grupowych, zwolnienia dyscyplinarnego, wypowiedzenia warunków pracy i wynagradzania) wobec następujących pracowników:

 1. Izabeli Bojarewicz – Liber, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 2. Ewy Budziak, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 3. Grażyny Bałtuszyn, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 4. Tomasza Baranieckiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 5. Małgorzaty Berwid, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 6. Jacka Biernackiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 7. Agnieszki Borowskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 8. Tomasza Cicheckiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 9. Beaty Delidy, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 10. Marzanny Grdeń, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 11. Jana Jankowskiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 12. Andrzeja Kozakowskiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 13. Agnieszki Krótkiej-Żmijewskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 14. Dariusza Kulickiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 15. Sławomira Matczaka, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 16. Roberta Lesiaka, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 17. Edyty Lewandowskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 18. Aliny Mrowińskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 19. Magdaleny Mikołajczak-Tadeusiak, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 20. Mirosława Ostrowskiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 21. Doroty Roman, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 22. Tomasza Salwińskiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 23. Iwony Soleckiej – Karczewskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 24. Andrzeja Staśkiela, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 25. Ewy Sumisławskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 26. Agnieszki Ślifirskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 27. Aleksandra Tasakowskiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 28. Marii Torbus, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 29. Joanny Tryniszewskiej, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 30. Małgorzaty Wojdy, zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 31. Mirosława Wysockiego, zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 32. Jolanty Jagodzińskiej; zatrudnionej na podstawie umowy na czas nieokreślony;

 33. Szymona Krawczaka; zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Związek wskazuje, iż te same osoby widnieją na różnych listach sporządzonych przez pracodawcę i przekazanych Związkowi w kilku terminach na przestrzeni 10 – 15 kwietnia 2015r.. Na listach tych pracodawca umieszcza nazwiska osób, wobec których zamierza on podjąć czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności rozwiązać stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym a także wypowiedzieć warunki pracy i płacy lub wypowiedzieć stosunek pracy. Z uwagi na powyższe nie jest możliwe odniesienie się Związku do zgłoszonego przez pracodawcę stanowiska, ponieważ jest ono wewnętrznie sprzeczne. Związek nie może zatem ustosunkować się do działania pracodawcy jeśli ten powołuje trzy różne tytuły prawne do zmiany stosunku zatrudnienia. Związek wnosi o skonkretyzowanie przez pracodawcę zamiaru, jaki zamierza on zrealizować wobec poszczególnych grup pracowników. Umieszczenie wielokrotnie nazwisk tych samych osób na wielu listach, co zmierza do wywołania różnych skutków prawnych wskazuje zarazem, że kryteria doboru pracowników do poszczególnych grup nie są ani obiektywne ani sprawiedliwe. Potwierdzają natomiast, że pracodawca przekracza granice uznania wdrażając niejednoznaczne i niezrozumiałe mechanizmy  dokonywania oceny i doboru pracowników.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2013 roku (sygn. I PK 172/2012), przyczyny zwolnienia powinny być skonkretyzowane w takim stopniu, aby związki zawodowe mogły ocenić ich zasadność, zgłosić propozycje zmierzające do ich uniknięcia lub ograniczenia, ewentualnie oszacować ich zakres.

Wobec braku jednolitego stanowiska pracodawcy co do przyczyn zwolnienia poszczególnych pracowników, żądamy podania aktualnej listy pracowników wobec których pracodawca przewiduje wypowiedzenie umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracowników bez wypowiedzenia (zwolnienia dyscyplinarne), listy pracowników wobec których pracodawca przewiduje wypowiedzenie umów na podstawie procedury zwolnień grupowych, oraz listy pracowników wobec których pracodawca przewiduje zmianę warunków pracy i płacy. Tylko udostępnienie powyższych informacji oraz uzasadnienia przyczyn wypowiedzeń umów o pracę, umożliwi Związkowi merytoryczne odniesienie się do zamiaru wypowiedzenia umów o pracę w stosunku do powyższych pracowników. Związek wzywa ponadto do przedłożenia odpowiedzi na niniejsze pismo w terminie max. 3 dni pod rygorem uznania działania pracodawcy za utrudnianie prowadzenia działalności związkowej i odmowy udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia tej działalności.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 6.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: +2 (from 2 votes)
16..04.2015 O co chodzi Andżelice Majewskiej z zarządu LeasingTeam?, 6.7 out of 10 based on 3 ratings

Napisz komentarz